Felhívás a Magyar TDM Szövetség XVI. és XVII. Országos TDM konferenciájának megrendezésére

Forrás: turizmus.com

 2016. szeptember 29. 10:29

A Magyar TDM Szövetség pályázatot hirdet a soron következő őszi (XVI.) és tavaszi (XVII.) Országos TDM konferenciája, valamint Közgyűlése helyszíneinek kiválasztására.

Helyszínpályázat

A XVI. Országos TDM Konferencia tervezett időpontja: 2016. december 1-2.

Az őszi Közgyűlés időpontja a 0. napon: 2016. november 30.

A XVII. Országos TDM Konferencia és Közgyűlés várható időpontja: 2017. május

A konferenciák helyszínéül szolgáló desztinációk a Magyar TDM Szövetség tagjai közül kerülnek kiválasztásra, melyhez köszönettel várjuk a pályázati feltételek ismeretében elkészített pályázati anyagok benyújtását.

A beérkezett pályázatok közül 2 nyertes kerül meghirdetésre: egy desztináció az őszi, egy másik pedig a tavaszi konferencia helyszínéül szolgál majd. Az elkészített anyagban – a releváns helyen - kérjük megjelölni, hogy melyik konferencia szervezésére pályáznak! Egy desztináció akár mindkét konferenciával kapcsolatosan nyújthat be dokumentációt, amennyiben szükséges és a szezonalitás ezt indokolja, eltérő árakkal, vagy helyszínekkel. Kérnénk figyelembe venni, hogy az őszi konferencia időpontja adott, a pontos tavaszi dátumot – egyeztetve a nyertes pályázóval – 2017 év elején határozzuk meg.

Az érvényes pályázat feltételei a pályázó szervezet részéről:

- a Magyar TDM Szövetség tagszervezete

- tagdíjhátraléktól mentes

- a TDM vezetője (elnök/ügyvezető vagy menedzsere) részt vett legalább 1 korábbi TDM konferencián.

- a pályázati felhívás kritériumait teljesíti, és magára vonatkozóan kötelező érvénnyel elismeri

- a pályázati Excel táblát hiánytalanul kitölti és határidőig visszaküldi

- a helyszínről és kísérő programokról szükség szerint csatolható tájékoztató.

A pályázat részletes feltételei, valamint a pályázati excel tábla a www.tdmszovetseg.eu oldalon találhatóak meg! A pályázat benyújtása online történik az info@tdmszovetseg.eu e-mail címre.

A pályázatok beérkezési határideje 2016. október 19. 16 óra.

Bármilyen további szükséges információ, kérdés esetén készséggel az alábbi elérhetőségen várjuk a megkereséseket:

Horváth Viktória
Magyar TDM Szövetség – titkár
info@tdmszovetseg.eu