Gyenesdiás: turizmus
a fókuszban

Forrás: turizmus.com

 2018. április 12. 15:10

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület télen kérdőíves kutatást végzett a helyi lakosság és a nyaralótulajdonosok körében, melynek célja a lakosság javaslatainak, felmerülő problémáiknak megismerése volt.

Összességében elmondható, hogy a kérdőív reprezentatív, valódi képet mutat a helyi lakosság turizmushoz fűződő kapcsolatáról. A válaszadók közel 40%-a közvetlenül érintett a turizmusban. A turizmus településre, és mindennapi életre gyakorolt hatását nagy átlagban pozitívan értékelik: legfontosabb előnyként a turizmust támogató településfejlesztést látják, és a turizmust, mint fő bevételi forrást jelölik meg, ami a családok jólétéhez, életminőségének javulásához járul hozzá. A válaszokból kiderül az is, hogy a lakosok szívügyüknek tekintik a település fejlődését, és a turizmus mindennapi életük részét képezi. A válaszadók elégedettek a turisztikai szolgáltatások minőségével, a helyi attrakciók felkeresése az itt élők számára is fontos, és személyes jó tapasztalataik alapján szívesen is ajánlják azokat a településre érkező vendégeknek.

A legtöbb gyenesdiási számára nem elviselhetetlenek a negatív hatások

Fotó: gyenesdias.info.hu

A válaszadók 34%-a úgy véli, hogy a turizmus egyáltalán nem okoz problémát, de természetesen kiemelték a negatív hatásokat is, mint pl. strandok, közterületek és utak zsúfoltságát, az infrastruktúra leterheltségéből adódó gondokat (pl. csőtörés), illetve a közterek szennyezettségét. A legtöbbek által említett negatívum – a megnövekedett forgalom, a zsúfoltság a településen –, kapcsán az is kitűnik a felmérésből, hogy csak kevesek számára elviselhetetlen, a válaszadók meghatározó részét egyáltalán nem zavarja, vagy elviseli pozitív hatások érdekében.

A helyi turisztikai egyesület kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakossággal együttműködve, véleményüket figyelembe véve a turizmus olyan irányú továbbfejlesztése valósuljon meg Gyenesdiáson, mely a helyiek érdekeit is szolgálja, és igényeiknek megfelelő. A felmerült problémákat, észrevételeket a lehetséges megoldás érdekében az érintettek felé továbbították.

Kapcsolódó cikkek