Készül a Rákos-patak ökoturisztikai stratégiája

Forrás: turizmus.com

 2020. július 17. 08:53

A harmadik, egyben utolsó évéhez érkező EcoVeloTour projekt keretében több, turizmusszakmai szempontból hasznos dokumentum érkezett megvalósításának utolsó szakaszához.

2019 őszére elkészült mind a fenntartható kerékpárosturizmus-fejlesztési irányelvek, mind az ökoszisztéma-szolgáltatásokon alapuló ökoturizmus-fejlesztési irányelvek és keretek meghatározására szolgáló dokumentum tervezete, utóbbi a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) szakértőinek munkájaként. Hamarosan pedig – szintén a BCE által – elkészül a magyar projektterület, a Rákos-patak ökoturisztikai stratégiája.

Az EcoVeloTour a Duna-menti kerékpárúthoz kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztési projekt, amely a Duna Transznacionális Program finanszírozásában valósul meg.

A projekt célja a kerékpáros turizmus fejlesztése a Duna mentén

Fotó: EcoVeloTour

A 2018. június és 2021. június között futó projekt célja a fenntartható turizmus, ezen belül kiemelten a kerékpáros turizmus fejlesztése a Duna régiót átszelő Eurovelo nemzetközi kerékpárútvonalhoz kapcsolódóan.

2019 őszére a BCE elkészítette az ökoszisztéma-szolgáltatásokon alapuló ökoturizmus-fejlesztési irányelveket tartalmazó dokumentumot, amelynek véglegesítését 2021 februárjára tervezik. A dokumentum letölthető erről a linkről. A szakértők várják az esetleges észrevételeket a veronika.kiss@uni-corvinus.hu email címre 2020 decemberéig.

A BCE felelős a magyar projektterület, a Rákos-patak ökoturizmus-fejlesztési stratégiájának kidolgozásáért is, amelynek érdekében az elmúlt egy évben széleskörű érintetti bevonás valósult meg, s a dokumentum várhatóan őszre készül el.

A projekt kitűzött céljainak fontosságát támasztja alá, hogy az egyetemen a projekt elmúlt két évében több kurzus keretében foglalkoztak a hallgatók is a Rákos-patak menti ökoturisztikai lehetőségekkel.

A legutóbbi, 2019/20-as év tavaszi – a járványhelyzet miatti online – félévben turizmus-vendéglátás szakos másodéves hallgatók ismerték meg a Rákos-patak adottságait és fejlesztési lehetőségeit. A célterületet és az ott zajló érintetti bevonást bemutató prezentáció és videók után a hallgatók külföldi jó gyakorlatokat kerestek az ökoturizmus és a kerékpáros turizmus területén, majd kidolgoztak egy saját ötleten alapuló turisztikai terméket.

A projekt következő fontos eseményét, egy transznacionális szakmai találkozót is a BCE szervezi 2020 novemberében.

A projektről további információ itt olvasható.