Környezettudatosak-e a hazai turisták?

Szerző: Miskolczi Márk

Forrás: turizmus.com

 2021. július 21. 12:30

A tömegturizmus negatívan befolyásolhatja a helyi lakosság életminőségét, veszélyeztetheti a természeti környezet megóvását – erről jelent meg elemzés a legfrissebb Turizmus Bulletin folyóiratban.

A Turizmus Bulletin 2021. évi 2. számában megjelent „Környezettudatosak-e a hazai turisták?” című tanulmányban Gonda Tibor és Raffay Zoltán a felelősségteljes és környezettudatos fogyasztói attitűdöt vizsgálja a korosztályok közti különbségeket is figyelembe véve.

Napjaink kiemelt témái a klímaválság, a gazdasági és társadalmi jelenségek környezetre gyakorolt hatásainak feltárása, valamint megoldási javaslatok kidolgozása.

overtourism

A senior korcsoport számára a legfontosabb a környezettudatos utazási gyakorlat megvalósítása

Fotó: 123rf.com

A környezetterheléshez nagymértékben hozzájárulnak a turisztikai célú helyváltoztatások, illetve a turisztikai fogyasztói magatartás sajátosságai, melyek vizsgálata a turisztikai kutatások megkerülhetetlen részévé váltak.

A szerzők szakirodalmi áttekintés alapján részletesen bemutatják az ún. totális turizmuselméletét, környezetre gyakorolt hatásait, valamint a turizmus negatív hatásait csökkenteni kívánó cselekvési irányzatokat. A témafeltárás primer kutatással is kiegészült, melynek keretében 1085 fő online megkérdezése valósult meg 2018 április-májusában. Az adatfelvétel célja a magyar lakosság felelősségteljes turizmushoz való hozzáállásának vizsgálata volt, mely során a generációs különbségek is elemzésre kerültek.

A kutatás eredményei rámutattak, hogy napjainkban is kétségkívül a tömegturizmus iránti kereslet dominál, ugyanakkor egyre magasabb arányban jelennek meg olyan fogyasztók is, akik a turizmus környezetre gyakorolt hatásait figyelembe véve vesznek részt turisztikai célú utazásokon. A generációs különbségeket vizsgálva kiderült, hogy a senior korcsoport számára a legfontosabb a környezeti fenntarthatóság és a környezettudatos utazási gyakorlat megvalósítása. A korcsoport alanyai nagyobb arányban vannak tisztában az ökoturizmus fogalmával, ennélfogva utazási döntéseiket is a környezettudatosság jegyében hozzák meg. Az idősebb turisták „hajlandóak áldozatot hozni, kényelmetlenséget vállalni, ha tudják, hogy ezzel a környezetet védik” – áll a tanulmányban.

A kutatás további megállapításai, valamint a teljes tanulmány itt érhető el.