Másfél milliárdból újult meg a bakonybéli bencés monostor

Forrás: turizmus.com

 2019. november 12. 11:01

Az 1,4 milliárd forintos projekt a bencés szellemiséghez igazodó, a kor turisztikai igényeinek megfelelő, innovatív, egyedi, élményalapú vallási és zarándokturisztikai attrakció kialakítását célozta.

A fejlesztés keretében megújultak illetve kibővültek a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorhoz tartozó épületek – a monostor épületének kivételével – a vallási és turisztikai szolgáltatások hatékonyabb ellátása és üzemeltetése céljából. A meglévő békés, természetközeli közeg megtartásával egyedi kialakítású, innovatív turisztikai attrakciókkal felvértezett kulturális és vallási tematikájú látogatóközpont jött létre Bakonybélben – olvasható a monostor közleményében.

 

Szent Mauríciusz és Vértanútársai Templom

Az apátság egyike a legrégebbi magyar monostoroknak, alapítása Szent István király uralkodásának idejére, 1018-ra tehető. Ugyanakkor a monostor közép- és kora újkori épületeiről, templomáról semmilyen biztos adattal nem rendelkezünk. A mai templomot 1754-ben szentelték fel, de az idők során több alkalommal is súlyosan megrongálódott.

Belső kép a templomból

Fotó: Szent Mauríciusz Monostor

A helyreállított épületen utoljára 1995-ben végeztek nagyobb felújítást, ami nem terjedt ki a templom minden részletére. A most elvégzett felújítás egyrészt az akkor részleges statikai megerősítések befejezését, másrészt az azóta újra időszerűvé vált állagmegóvási munkák elvégzését, harmadrészt a templom belső terének megújítását jelentették.

 

Fogadóépület

A fogadóépület meglévő részét úgy alakították át, hogy a terek a látogatók fogadásának többféle módjára adjanak méltó lehetőséget. A helyiségek átstrukturálásával és bővítésével, valamint a közlekedési kapcsolatok megújításával az ide látogató tágasabb, kényelmesebb térben ismerkedhet a monostor és a környék termékeivel. A turistaudvarra lépve könnyebben, átláthatóbb módon válnak elérhetővé az új és megújult attrakciók, mint a kiállítás, a gyógynövényszárító padlás vagy a látványműhelyek.

A zarándokudvar felé eső első helyiség az érkezés és a tájékoztatás tere, illetve a jegyváltás helyszíne. A második helyiségben működik a főként monostori termékeket forgalmazó ajándékbolt és büfé.

Az ajándékbolt monostori termékeket forgalmaz

Fotó: Szent Mauríciusz Monostor

A látogatók ebből a helyiségből léphetnek ki az udvarra,hogy bejárják a múzeumot, a látványműhelyeket és az arborétumot.

A monostori termékek szervezett kóstolására a következő helyiségben van lehetőség. Ebből a térből lépcső vezet a tetőtérbe, amely részben gyógynövényszárító padlásként működik. Itt egy kisebb tárlat a gyógynövényekhez kapcsolódó szerzetesi hagyományokat mutatja be.

A meglévő épület utolsó egységében az akadálymentes mosdóval ellátott szociális blokk található. A hosszú fogadóépület arborétum felé eső végében egy új épületrészben kapott helyet a műtárgymásoló és a könyvkötő műhely.

 

Zarándok- és turistaudvar

A beruházás keretében az épületekkel párhuzamosan az épületek között elterülő zarándokpihenő és a turistaudvar is megújult. Az érkező vendégeket kiszolgáló fedett, nyitott védőtető, valamint a kerítések és kapuk szükséges felújításán túl a szabad terek is látványosan átalakultak. A felújítás keretében kicserélték a régi burkolatot, ma már a hely szellemiségéhez méltó térkövezet fogadja a látogatókat. A belső turistaudvar közepén egy kör alakú attrakciós elem, egy „labirintus” terül el.

A kör alakú rész keretezéseként a monostor területén termelt gyógynövények (levendula, kakukkfű, lestyán stb.) ismertető táblákkal ellátott növénykazettákban láthatók. Ezeket a növényeket a szerzetesek ültetik és kezelik.

 

Látványműhelyek

A középkori szerzetesek kódexek másolásával és könyvtárak létrehozásával segítették az írásba foglalt szent hagyomány átörökítését. Az 1998-as újraalapítás óta Bakonybélben a műtárgymásoló műhely és a könyvkötő műhely őrzi és örökíti tovább ezt a hagyományt.

A felújítást megelőzően a monostor két különböző pontján, szűkös térben működtek ezek a műhelyek, a fejlesztés révén új, közös épületrészbe költöztek, amely a hosszú fogadóépület arborétum felé eső végében van. A műhelyeket közös foglalkoztató előtér egészíti ki, ahol a látogatók nemcsak betekintést nyerhetnek a műhelyekben zajló munkákba, hanem esetenként szervezett programok, oktatások keretében ki is próbálhatnak egyes munkafolyamatokat. A műhelyekben készülő alkotások, a gondosan válogatott kisplasztika-gyűjtemény és a hagyományos eljárásokkal készülő kötészeti művek bemutatását a foglalkoztató felől is megtekinthető üvegezett tárlók szolgálják.

Légi felvételen a monostor

Fotó: Szent Mauríciusz Monostor

Az ajándékbolt feletti szárítópadlás előterében elhelyezett munkaasztaloknál kisebb csoportok szervezett foglalkozások keretében közelebbről is megismerkedhetnek a gyógynövényekkel, és a hozzájuk kapcsolódó szerzetesi hagyományokkal.

 

Kiállítás

Az egykori magtárépületben és a hozzá csatlakozó új épületben kapott helyet a monostor ezeréves történetét bemutató, innovatív elemeket is felvonultató új kiállítási egység. Míg a magtár esetében az egykori tér- és épületszerkezet rekonstrukciója volt a cél, addig a kétszintes új épületrész építészeti megformálása visszafogottságában és egyszerűségében felismerhetően mai.

 

Látogatási útvonal

A látogató a kiállítás épületébe a turistaudvar felől, az új toldaléképület magtár felőli részén található bejárati ajtón keresztül léphet be. A belépés teréből balra nyílik a régi magtárépületben kialakított tárlat, a Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor 1000 éve kiállítás.

A belépés terétől jobbra egy önkiszolgáló ruhatárként is funkcionáló szekrénysorral leválasztva található a filmvetítő, ahol a kiállítás részeként megtekinthető a monostor történetéről, hangsúlyosan annak utóbbi 20 évéről, a bencések mai életéről szóló imázsfilm.

 

Kiállítási koncepció

A bemutatás tematikusan halad: a település bencések előtti életének emlékeitől elindulva, a közösség alapításához kötődő szentek bemutatásán át eljutunk a barokk idők gazdagságához, majd a reformkor kiemelkedő egyéniségeihez.

A tárlat a monostor életének cezúráiról és szomorú időszakairól is megemlékezik.

A kiállításon hangsúlyos szerepet kapnak az interaktív és multimédiás eszközök

Fotó: Szent Mauríciusz Monostor

A kiállítás a monostorhoz és szűkebb környezetéhez köthető műalkotásokon, régészeti leleteken, művelődés- és kultúrtörténeti emlékeken (levéltári anyagok, fotók, könyvek, folyóiratok stb.) alapul.

A projekt keretében hamarosan elkészül a bakonybéli monostor közösségi háza is. A fenntarthatóság jegyében az épületek energiaellátását napelemes rendszer és karsztvizes hőszivattyú is segíti majd.