Nemzeti parki program a fenntarthatóság jegyében

Forrás: turizmus.com

 2018. február 20. 13:30

Egy védett terület a természetvédelmi célkitűzéseit csak szélesebb társadalmi bázisra építve valósíthatja meg . ezért fontos az az INTERREG pályázat, amelynek most az első éves értékeléséhez érkezett el a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.
A program legfontosabb célkitűzése, hogy az ökoszisztémák értékelése során olyan módszereket dolgozzon ki az Igazgatóság a helyi lakosság bevonásával a Bükki Nemzeti Park területére, melyek a védett területeken élő emberek és ott működő vállalkozások megélhetését, munkáját szolgálja. A projekt egyik vállalt célkitűzése, hogy a térségben meglévő „zöld vállalkozásokat” helyzetbe hozza, amely az egész térség javára szolgál.

„Karszt területek ökoszisztéma szolgáltatása – a helyi fenntartható fejlődés támogatása”(EcoKarst) nemzetközi projekt megvalósított feladatainak első éves kiértékelését a 3. irányító testületi ülés keretében a Bükki Nemzeti Parkban (Noszvajon) tartják meg 2018. február 19 és 22 között. A projekt a Duna vízgyűjtőjén található karszt-területek védelmét és fenntartható fejlődését szolgálja azáltal, hogy a területek jelenlegi és lehetséges ökoszisztéma-szolgáltatásait elemzi. A program hét védett karsztterületen valósul meg, melyek részben hasonló természeti és gazdasági adottságokkal, problémákkal és kihívásokkal rendelkeznek.

Az első évben megtörtént az érintettek bevonása a projektbe. Első feladatként a szakemberek összeállítottak egy listát, mely a jelenleg a projektterületen és a környékén (20 település veszi körbe a nemzeti parkot) aktív „szolgáltatókat” tartalmazza. A lista összeállítását követően az MTA ÖK egy online kérdőívet dolgozott ki, mely az érintettek kapcsolati hálóját van hivatott felderíteni. Ennek célja az, hogy a következő ütemben tervezett tematikus workshop-okat eredményesen tudja a szervezet megvalósítani. A projekt második évében a földhasználókkal, szolgáltatókkal együtt közösen értékelik a vizsgált ökoszisztéma szolgáltatásokat, majd minden területre 1-1 akcióterv is fog készülni.

A mostani rendezvényen a 9 országból érkező összes projektpartner értékeli az eddig megtett utat és a következő másfélévre kijelöli azon feladatokat, melyek a projekt sikeres végrehajtásához szükségesek. Az első éves kiértékelés jó lehetőséget biztosít a partnereknek abban is, hogy az ökoszisztémák térképezésének és a területeken szolgáltató érintettek felkutatásának módszereit megvitathassák.

Az első év jellemzően kutatói háttérmunkával telt: a szakemberek elkészítették a Bükki Nemzeti Park és két kapcsolódó védett terület (Bélkő Természetvédelmi Terület és Tardi-legelők Természetvédelmi Terület) ökoszisztéma alaptérképeit, megkezdődött az ökoszisztémák minősítésének (értékelésének) módszertani tesztelése is. A területeken szolgáltató „érintettek” bevonása első körben azok kapcsolati hálóját vizsgáló kérdőívek segítségével történt.

A projekt második éve a tervek szerint már több olyan eredménnyel is fog járni, amely a nemzeti parkban és közvetlen környezetében élők és gazdálkodók („ökoszisztéma fogyasztók”) szempontjából is érdeklődésre tarthat számot. Az előzetesen kiválasztott ökoszisztémák értékelését az ágazati szektorok bevonásával tervezi a BNPI.

Az EcoKarst projekt keretében a védett karszt területek természeti és kulturális értékeit figyelembe véve a helyi gazdasági fejlődés lehetőségeit is be kívánja mutatni. Ezért helyi ökoszisztéma szolgáltatáselemzéseket folytatnak a résztvevők, valamint számos állami és civil szervezet bevonásával kapacitásbővítést is végeznek. A projekt végére hét helyi és egy közös stratégiát dolgoznak ki a projektben dolgozó szakemberek ki, többek között a „biodiverzitás barát” (Pro-Biodiversity Business) vállalkozások munkáját is segítve.

Az első éves kiértékelés keretében két workshop-ra is sor fog kerülni, melyek elsősorban a projekt megvalósítására, a partnerségre és a kommunikációra fókuszálnak. A rendezvény harmadik napján terepi kiszállás keretében többek között az igazgatóság által helyreállított cserépfalui fáslegelőt és a lillafüredi Szent István-barlangot is meglátogatják a rendezvényre érkezők, ahol a szakemberek az egyes ökoszisztéma típusokról és a hozzájuk köthető ökoszisztéma szolgáltatásokról is képet kaphatnak.