Szorosabb együttműködésben bíznak a TDM-szervezetek

Forrás: turizmus.com

 2017. január 23. 11:00

A Magyar TDM Szövetség január 20-ra tájékoztató és tájékozódó workshopra hívta a hazai TDM szervezeteket. A nem csak tagszervezeteknek meghirdetett eseményen 43 szervezet csaknem hetven vezetője és munkatársa vett részt, ez az aktív regisztrált szervezeteknek a felét jelenti.

A nagy érdeklődés annak volt köszönhető, hogy a tavaly december eleji mórahalmi TDM konferencia óta több olyan nagy horderejű változás is történt – 2016. évi CLVI. törvény, 429/2016. (XII.15.) Korm. rendelet, 1859/2016 (XII.27.) Korm. határozat 12. pontja -, melyek alapvetően befolyásolják a turisták magas színvonalú fogadásáért és a fogadóterületek kínálatának komplex élményként történő bemutatásáért felelős desztináció menedzsment szervezetek működését.

Mint arról már több sajtóhír is megjelent, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetői és a MTDM Szövetség elnöksége december 19-én és január 9-én találkozott a jogszabályi változásokból következő teendők egyeztetése miatt. A mostani workshop első részében a résztvevőket Magyarics Gábor alelnök részletesen tájékoztatta a tárgyalásokról és az azokon felmerült szövetségi feladatokról.

 

Mint kifejtette, a decemberi találkozón a legfontosabb téma az volt, hogy az új turizmusirányítási rendszer és az elmúlt közel másfél évtized alatt kialakult TDM szervezeti rendszer hol és hogyan tud kapcsolódni egymáshoz a jövőben, milyen céljai vannak ezen a téren a kormányzatnak az azt követő fél évben. Januárban már konkrét feladatokat is kapott a MTDMSZ, melyek egyrészt a törvény által meghatározott turisztikai térségi lehatárolás szakmai módszertanához, másrészt a jelenleg működő TDM szervezetek tervezett átfogó értékeléséhez kapcsolódnak. Mindkét felkérésre elkészült szakmai anyag rövid összefoglalása szintén elhangzott a plénum előtt.

Ezt követően a résztvevők tehették fel kérdéseiket az elnökséghez, melyek főleg a jogszabályi változások és a január 15-i MTÜ vezérigazgatói sajtótájékoztatón elhangzottakra irányultak.

A kérdések között felmerült a többi uniós pályázat szoros kapcsolata a TDM szervezeti rendszerrel, a finanszírozás, kiemelt turisztikai fejlesztési térségek száma, valamint a TDM rendszer és az MTÜ közötti együttműködésre vonatkozó elképzelések kapcsán a helyi szintű tevékenység szerepe a turisztikai márkázásban, a marketing tevékenységek helyi, térségi és országos szintű megosztása 2017-ben, az idei tervezett marketing aktivitások.

A workshop résztvevői többnyire úgy látták, hogy lényeges eltérés a kormányzati és a Szövetség által korábban is rögzített területi felosztás között nincs. Egyetértés alakult ki abban is, hogy továbbra is szükség van a szakmai munkát a középpontba helyező, higgadt együttműködésre a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar TDM Szövetség között. Ezt a résztvevők egy kivétellel szavazatukkal is megerősítették.

A délután hátralevő részében a jelenlevő hetven szakember országrészenkénti szekciókban folytatta a munkát, melyek célja az volt, hogy körvonalazódjon a két rendszer közötti konszenzusos javaslat az ott érintett szereplők részéről. A szekciókban nagyon aktív munka folyt, melynek eredményét a Szövetség összegzi és az MTÜ-vel folytatódó, konstruktív megbeszéléseken képviselni fogja.