Turisztikai és gasztronómiai tapasztalatcsere Debrecenben

Forrás: Dehir.hu

 2019. május 27. 11:43

Európa minden szegletéből érkeztek szakemberek a debreceni Megyeházára, hogy tanácskozzanak és terveket dolgozzanak ki a megye gasztronómia értékeinek, valamint természeti és kulturális örökségének megőrzésére, hasznosítására.

Gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési célok megvalósítását is segíti az elmúlt hónapokban indult két nemzetközi projekt, amely az Interreg Europe Program és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

Az Eurega a gasztronómia értékekre, míg az Our Way a természeti és kulturális örökség megőrzésére és hasznosítására, tematikus zöldutak kialakítására és továbbfejlesztésére alapozva támogatja a megye fejlődését. A megyei önkormányzat mindkét programban nemzetközi partnerekkel együttműködve vesz részt, így lehetőség nyílik az egyes országokban már működő jó gyakorlatok átvételére is.

Az Eurega projektben holland, finn, spanyol, ír, görög és román partnerekkel, míg az Our Way-ben spanyol, ír, lengyel, francia, bolgár és belga résztvevőkkel dolgozik együtt az önkormányzat.

A debreceni Megyeháza, a tapasztalatcsere helyszíne

Fotó: debrecen.hu

Az Eurega projekt megyei szakértői csoportjának szakmai megbeszélésén elsőként a megyei helyzetképet, jó gyakorlatokat is tartalmazó, az előző szakértői ülések eredményeire is alapozó regionális értékelést mutatták a szervezők, majd a munkacsoportban részt vevő gyakorló szakemberek részletesen megismerhették a projekt keretében bemutatott jó gyakorlatokat, illetve beszámolót hallhattak a nagyszebeni és barcelonai ülések tapasztalatairól.

A megyére fókuszálva meghatározták a konkrét fejlesztési igényeket (például a gasztronómiai potenciál felmérése, a marketing erőteljes javítása), melyekre a megismert gyakorlatok részleges vagy teljes adaptálása adhat majd választ a következő évben kidolgozásra kerülő akcióterv keretében.

Az Eurega projekt 2019 szeptemberében Debrecenben tartandó nemzetközi rendezvénye kiváló lehetőséget biztosít a megye gasztronómiai értékeinek és örökségének széles körű bemutatására.

A híres debreceni páros kolbász

Fotó: Debrecziner Gourmet Fesztivál

Az Our Way projekt aktuális szakértői találkozóján számos szervezet képviseletében érkeztek a témában jártas szakemberek a Megyeházára, akiknek lehetőségük nyílt a projekt írországi ülésén elhangzott európai jó gyakorlatok megismerésére. A résztvevők aktív közreműködésével zajló megbeszélés teret biztosított a hazai tapasztalatok és az elkészült megyei helyzetelemzés megvitatására, majd a megyében a zöldutak kialakítása terén megvalósítani kívánt konkrét célok megfogalmazására.

A szeptemberi, Lengyelországban tartandó nemzetközi szakmai rendezvényen lesz lehetőség a szakértői ülés eredményeinek bemutatására  és megvitatására. A szakértői csoportok következő üléseire előreláthatóan ősszel kerül sor.

Kapcsolódó cikkek

Debrecent ajánlja a Wizz Air

2019. április 16.