Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok: EKF különszám

Forrás: turizmus.com

 2023. május 04. 14:42

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok folyóirat szerkesztősége, összefogva a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karával, idén áprilisban egy tematikus különszámot állított össze, melynek témája az Európa Kulturális Fővárosa program.

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok (TVT) című szakmai folyóirat 2016 óta jelenik meg negyedévente, illetve alkalmanként különszámot szentelve egy-egy speciális témának.

A TVT mögött két szakmai műhely áll: a PTE KTK Marketing és Turizmus Intézete és a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézete. A szerkesztőbizottság elnöke Aubert Antal, a kiadvány főszerkesztője Gonda Tibor.

A megjelenéshez kapcsolódóan sajtónyilvános kötetbemutatót szerveztek a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának megújult multifunkcionális termében

Fotó: PE GTK

A folyóirat szerkesztősége, összefogva a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karával (PE GTK), 2023. áprilisában egy tematikus különszámot állított össze, melynek témája az Európa Kulturális Fővárosa program volt.

A TVT tematikus számban több hazai egyetem kutatójának értékes gondolatait, tudományos eredményeit olvashatjuk. A lapban hét magyar és egy angol nyelvű publikáció található, melyek a 2023-as kiemelt évhez kapcsolódóan, a kulturális- és kreatív turizmus tágan értelmezett témakörében naprakész, újszerű, tudományos és gyakorlatorientált kutatási eredményeket közölnek. A tanulmányok reflektálnak a VEB2023 értékeire: a közösségépítés, az önkéntesség, a hagyomány és a lokális értékek, az innováció és a fenntarthatóság témakörökre. A cikkek foglalkoznak az EKF program marketingkommunikációs és turisztikai vetületeivel, valamint bemutatják a projekt mérhető indikátorait, pozitív hatásait települési és térségi szinten egyaránt.

A VIII. évfolyam első száma rendhagyó módon nem csak online, de limitált darabszámban nyomtatott formában is elérhető a TVT Szerkesztősége, valamint a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara összefogásának köszönhetően.

Tartalom:

Adriány Csenge – Halmos György – Horváth Viktória – Kanizsai-Nagy Dóra – Kedves Csaba – Nagy Júlia – Sigmond Eszter: 10 hónap – 10 kihívás – Egy városi szintű integrált turisztikai szolgáltatásfejlesztési modell a gyakorlatban

Madarász Eszter – Raffay-Danyi Ágnes – Sulyok Judit: Túl a városhatárokon? – Egyetemi közösségek kulturális fogyasztásának időbeli és térbeli vetületei a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt tükrében

Lőrincz Katalin – Szabó Mariann – Agárdi Izabella: „Semmi különös? A Bakony ékkövei" társadalmi innováció és hálózatos együttműködés a VEB2023 programban

Rátz Tamara – Michalkó Gábor: A turisztikai blogok szerepe az Európa Kulturális Fővárosa címmel rendelkező desztinációk „jó hellyé" válásában

Boros Kitti – Jászberényi Melinda: Turisztikai imázselemzés a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa projekt nyertes városainak körében

Pécsek Brigitta: A transzformatív turizmus lehetőségei az Európa Kulturális Fővárosa projektben résztvevő városok számára – Kassa példája

Bíró Csaba – Törőcsik Mária: Szeged a kultúra városa, akkor miért nem pályázza meg az Európa Kulturális Főváros címet?

Kruppa-Jakab Éva – Kővári Edit: Citizens' motivation and attitude as potential host volunteers in the preparatory years of the Veszprém-Balaton 2023 European Capital of Culture Programme

A kiadvány online formában az alábbi linken érhető el:

https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/aktualis-szamunk/