Végéhez ért az EcoVeloTour projekt

Forrás: turizmus.com

 2021. szeptember 29. 12:04

2021. szeptember 30-án lezárul a 2018 óta zajló EcoVeloTour, a Duna-menti kerékpárúthoz kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztési projekt, amely a Duna Transznacionális Program finanszírozásában valósult meg.

Projektpartnerként a Budapesti Corvinus Egyetem volt felelős az ökoszisztéma szolgáltatásokon alapuló ökoturizmus fejlesztési irányelveinek, valamint a szakpolitikai ajánlásoknak a kidolgozásáért és a magyar projektterület, a Rákos-patak mente ökoturizmus-fejlesztési stratégiájának megalkotásáért, amely dokumentumok már mindenki számára elérhetőek - tájékoztatott összefoglalójában az egyetem.

A 2018. június és 2021. szeptember között, hét ország részvételével megvalósult projekt célja a fenntartható turizmus, ezen belül kiemelten a kerékpáros turizmus fejlesztése a Duna régiót átszelő Eurovelo nemzetközi kerékpárútvonalhoz kapcsolódóan. A vezető projektpartner Zugló Önkormányzata, a hazai projektterület a Rákos-patak mente volt.

Az ökoturizmus fejlesztési irányelveit tartalmazó dokumentum célja, hogy segítse a gyakorlati szakembereket hatékony és fenntartható ökoturisztikai/kerékpáros turisztikai stratégiák kidolgozásában, elsősorban olyan területekre vonatkozólag, amelyek védettek vagy környezeti szempontból érzékenyek.

Szakpolitikai ajánlásokat is kidolgozott a Budapesti Corvinus Egyetem projektcsapata, amelyek célja, hogy segítse azon területek stratégialkotását, ahol az öko- és kerékpáros turisztikai infra- és szuprastruktúrát fejleszteni szükséges.

A kerékpáros és az ökoturisztikai szakpolitikai ajánlásokhoz tartozó kutatómunka során 7-7 szakértői mélyinterjú valósult meg a nemzetközi projektpartnerek bevonásával.

A hazai projektterületre, a Rákos-patak mentére tervezett Eurovelo útvonal nagy lehetőségeket teremt majd a szabadidős turizmus számára, amelynek feltételei azonban egyelőre nem adottak.

A Rákos-patak ökoturisztikai fejlesztési stratégiájának kidolgozását széleskörű kvantitatív és kvalitatív kutatás, valamint az érintettek különböző köreivel folytatott találkozók, workshopok előzték meg. A stratégia felhasználói az akcióterv megvalósítói, a helyi önkormányzatok döntéshozói és a projektterület turisztikai szolgáltatói lesznek.

A fenti dokumentumokat a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézetének és Vállalatgazdaságtan Intézetének munkatársai mutatták be 2021. szeptember 23-án, a projekt online zárókonferenciáján, amelyen a projekt további hasznos eredményeit – többek között a kerékpáros közlekedés tervezéséhez nagyon hasznos. „A fenntartható mobilitástervezéshez szüksége irányelvek" című tanulmányt és a projektben részt vevő országok projektterületeire készített ökoturisztikai/kerékpáros turisztikai stratégiáit – is megismerhette a nemzetközi közönség.

Az angol és a magyar nyelvű dokumentumok is ingyenesen letölthetők a Danube Transnational Program weboldalán található, az EcoVeloTour projekthez tartozó aloldalról:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecovelotour/outputs

A projekt keretében elkészült az EcoVeloTour brand is, amelynek egyik új felülete az https://en.ecovelotour.eu/ honlap, amelyen további híreket és érdekességeket találnak az érdeklődök.