Az apaság bírósági megállapítása

Szerző: FIZETETT TARTALOM

Forrás: turizmus.com

 2022. december 20. 19:08

Ha a gyermek anyakönyvi kivonatában nincs valós apa bejegyezve, akkor ennek érdekében apasági per indítható, melynek célja az, hogy megállapítható legyen, ki a gyermek apja.

Apasági per tehát kizárólag akkor folytatható le, ha még nincs az apaság megállapítva, más esetben csak apaság vélelmének megdöntésére kerülhet sor.

Cikkünkben segítséget adunk arra vonatkozóan, hogy lehet ezt a pert megindítani és hogyan zajlik.

 

Az apasági per előfeltételei

Az apasági per megindítása bármikor megtörténhet, mondta dr. Sass Rita, családjogra specializálódott ügyvéd. Az előfeltétele az, hogy a gyermek számára sem a szülők házassági köteléke, sem élettársak esetén emberi reprodukciós eljárás, sem pedig apai elismerő nyilatkozat nem keletkeztetett apasági jogállást.

Ha az apai jogállás betöltetlen maradt, akkor a gyermek számára ezzel a perrel állapítja meg a bíróság az apa személyét.

Az apasági per megindításához és a perben történő képviselethez érdemes ügyvéd segítségét igénybe venni

Fotó: drsass.hu

A perindításra jogosultak

Az apasági pert megindíthatja maga az anya, a gyermek, a gyermek halála után annak leszármazója, valamint az apa. Ha az apa ivarsejtet adományozott, ebben az esetben nem jogosult apasági perre, és az apasági per vele szemben sem indítható. Ha az anya a felperes, akkor a gyámhatóság hozzájárulásával a gyermek az ő pertársaként beléphet a perbe.

Ha a korlátozottan cselekvőképes gyermek indítja a pert, akkor ehhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, melyet szükség esetén a gyámhatóság pótolhat. Cselekvőképtelen gyermek esetében a pert a gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselő indíthatja meg. Az anya a gyermeke esetében törvényes képviselőként eljárhat.

 

Ki lesz az alperes?

A pert a feltételezett apa ellen kell megindítani, ha pedig az apa indítja, akkor a gyermek ellen. Ha az anya indította a pert, de a gyermek nem a pertársa, akkor a perben a gyermek is alperes lesz. Ekkor a gyermek érdekét a gyámhivatal által kijelölt eseti gyám képviseli. Ha az, aki ellen a pert indítani kell, ismeretlen helyen tartózkodik vagy meghalt, akkor a pert bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell indítani.

 

Hogyan állapítja meg a bíróság az apaságot?

A bíróság a gyermek apjának nyilvánítja azt a férfit, aki az anyával a fogamzási időben nemileg érintkezett és az összes körülmény gondos mérlegelése alapján alaposan következtethető, hogy a gyermek ebből az érintkezésből származik. A bíróság ennek bizonyítására bizonyítási eljárást folytathat le, tanúkat hallgathat meg, és orvosi vizsgálatokat is elrendelhet, akár az alperes személyének megváltoztatására is sor kerülhet.

Ha az alperes teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tesz a per során, akkor a pert a bíróság megszünteti. Az apasági per végén hozott ítélet mindenkivel szemben hatályos és megdönthetetlen.

Az apasági per megindításához és a perben történő képviselethez érdemes ügyvéd segítségét igénybe venni, mivel így biztosak lehetünk abban, hogy minden beadvány meg fog felelni a formai és tartalmi követelményeknek, valamint a per folyamán mind a gyermek, mind pedig a fél érdeke maximálisan képviselve lesz.

(X) Ennek a cikknek az előállításában a Turizmus.com szerkesztősége nem vett részt.