20 éves a Turizmus Bulletin szakmai-tudományos folyóirat

Szerző: Miskolczi Márk

Forrás: turizmus.com

 2020. január 20. 20:29

Szakmai találkozót szervezett a BCE MMI Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont, amelyen értékelték a Turizmus Bulletin szakmai-tudományos folyóirat elmúlt 20 évét, bemutatták a szerkesztőbizottság jövőbeli célkitűzéseit, valamint a központ kutatási és publikációs eredményeit.

A szakmai találkozót a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Kutatási Hét keretein belül tartották január 16-án. A BCE MMI Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött együttműködési megállapodásának köszönhetően immár harmadik éve felel a Turizmus Bulletin szerkesztői feladataiért, amely jelenleg az egyetlen magyar nyelven megjelenő, akadémiai minősítéssel rendelkező turisztikai folyóirat. (Nem tévesztendő össze weboldalunk hasonló nevű napi hírlevelével, a Turizmus.com Bulletinnel – a szerk.)

A programot Jászberényi Melinda, a Kutatóközpont vezetője, a Turizmus Bulletin főszerkesztője nyitotta meg, majd Michalkó Gábornak, mint a folyóirat szerkesztőbizottságának elnökének a lap múltját és a tervezett újításokat bemutató előadása hangzott el. Kiemelte, hogy a teljesítménymutatók szerint is felfelé ívelő Turizmus Bulletin célkitűzése továbbra is az, hogy a legkülönbözőbb témájú kutatásoknak teret adva szolgálja a turizmustudományt, ugyanakkor a jelenleg MTA C kategóriás folyóirat törekszik a minőség növelésére, ezért időszerűvé vált néhány, a cikkeket érintő változás bevezetése.

A szakmai találkozón több, a turizmus oktatásában érintett felsőoktatási intézmény is képviseltette magát

Fotó: Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont

Az egyik legfontosabb újítás, hogy minden folyóiratcikk angol nyelvű címmel, kivonattal és kulcsszavakkal kiegészítve kerül befogadásra, valamint 2020-tól minden megjelenő cikk DOI számmal (digitális azonosító szellemi termékek számára) lesz ellátva, ezzel elősegítve a folyóiratcikkek nemzetközi azonosíthatóságát.

A Turizmus Bulletin számai továbbra is negyedévente jelennek meg, melyekben a lektorált cikkek mellett a műhelytanulmányok is változatlanul helyet kapnak. A folyóiratok online verzióban is olvashatók, melyeket a BCE MMI Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont Facebook-oldalán folyamatosan közzétesznek.

 

Egyetemi jegyzetek a turizmusoktatásban

Jászberényi Melinda a szakmai program során ismertette a Kutatóközpont 2019-es eredményeit, hangsúlyozva a központban zajló kulturális turisztikai menedzser és turisztikai fejlesztési menedzser szakmai továbbképzés/szakközgazdász képzési lehetőségeket.

A Kutatóközpont az elmúlt időszakban számos, a turizmusoktatást szolgáló egyetemi jegyzetet jelentetett meg, melyek az Akadémiai Kiadó Zrt. által üzemeltetett online felületen, a MERSZ.hu adatbázison keresztül is elérhetők. Az egyik ilyen mű a Kutatásmódszertan a turizmusban című, Mitev Ariel által írt, elsősorban turizmus szakos hallgatók részére készült kiadvány. A könyv célja, hogy közérthető módon mutassa be a turizmuskutatás hagyományos és feltörekvő módszereit.

Bemutatásra került Jászberényi Melinda Vízi turizmus és közlekedés: termékek, trendek, regionalitás című egyetemi jegyzete, mely a két szektor összefonódását az aktuális iparágformáló trendekkel összefüggésben tárgyalja, a közelmúltban lezárult és a folyamatban levő projektek bemutatásával.

Michalkó Gábor a tudományos folyóirat múltjáról és a tervezett újításokról beszélt

Fotó: Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont

A turizmusoktatásban elengedhetetlenné vált a projektszemlélet erősítése, melyet Deutsch Nikolett és Jelen Tibor Üzleti és projekttervezés – Elmélet és gyakorlat kulturális turisztikai példákkal című könyve támogat.

Hiánypótló munka Jancsik András, Jászberényi Melinda és Kökény László Az utazásszervezés új dimenziói című kiadványa is, mely a szektor radikális változásait (digitalizáció, online utazási irodák szerepe) figyelembe véve járja körül az utazásszervezés sajátosságait, valamint valós esettanulmányokon keresztül ismerteti gazdasági és jogi aspektusait.

A Kutatóközpont aktuális kutatási tevékenységei a turizmus és közlekedés legkülönbözőbb területeit (önvezető járművek társadalmi-gazdasági hatása, szállodahajó-turizmus, kulturális turizmus) érintik, ugyanakkor kiemelendő a családbarát turizmus vizsgálata, melynek részleteit Ásványi Katalin vázolta fel. A családbarát szolgáltatásokat a legszélesebb perspektívában vizsgáló kutatások (múzeumok, fesztiválok, utazási preferenciák különböző családtípusok körében) célkitűzése, hogy a tudományos eredményeken túl, a gyakorlatban tevékenykedő turisztikai vállalkozások számára is újszerű vállalkozásfejlesztési javaslatok szülessenek.

A vendégek között több, a turizmus oktatásában érintett felsőoktatási intézmény is képviseltette magát, így az esemény a szakmai kapcsolatok erősítésére is lehetőséget kínált.