A láthatatlan turizmusban is rejlenek gazdasági lehetőségek

Szerző: Miskolczi Márk

Forrás: turizmus.com

 2020. november 30. 15:10

A turizmus teljesítményének hagyományos, kizárólag statisztikai adatokra támaszkodó értelmezése mellett a számadatokban kevésbé manifesztálódó, az ún. láthatatlan turizmusban rejlő lehetőségeket is célszerű figyelembe venni – erről szól a Turizmus Bulletin c. folyóirat 2020/3. számának egyik cikke.

"A nemkonvencionális turisztikai mobilitás magyarországi sajátosságai, különös tekintettel a turizmusból származó bevételek növelésének lehetőségére" című tanulmányban Michalkó Gábor és Ilyés Noémi bemutatják a láthatatlan turizmus ismérveit, valamint rámutatnak annak gazdasági jelentőségére.

A desztinációfejlesztés és menedzsment nehezen feloldható kihívása a regisztráció nélküli (turizmusstatisztikában nem megjelenő) turisták azonosítása, illetve a látens turistaforgalom számára nyújtható kínálati elemek meghatározása. A jelenségből kiindulva a cikk szerzői a láthatatlan turizmussal összefüggő kérdések nemzetközi és hazai turizmusstatisztikákon alapuló elemzését tűzték ki célul.

A kutatók szerint  országba érkező turistaforgalom fele "láthatatlan"

Fotó: 123rf.com

A szekunder kutatás feltárja a turisztikai kereslet eddig kevéssé tárgyalt anomáliáit, az eredményekkel összefüggésben pedig javaslatokat fogalmaz meg a döntéshozók és döntéselőkészítők számára. A kutatás eredményei alapján a láthatatlan turizmus Magyarországon rendkívül megha­tározó, az országba érkező turistaforga­lom 50%-a nem vesz igénybe regisztrált szálláshelyet, így ezekből a látogatásokból nem realizálódik bevétel.

A tanulmány rámutat továbbá arra is, hogy a láthatatlan turizmus ennek ellenére rejthet magában gazdasági potenciált, ami miatt feltétlenül szükséges olyan alternatív statisztikai adatgyűjtési módszerek széles körű alkalmazása (pl. geolokációs és proxy rendszerek), melyek nemcsak a láthatatlan turizmus volumenének meghatározását segíthetik, hanem a fogyasztói szokások sajátosságait is árnyalhatják.

A tanulmányban megfogalmazott javaslatok hangsúlyozzák, hogy a láthatatlan turizmus kutatása nem csupán akadémiai relevanciával bír, hiszen az eddig rejtett látogatói kör azonosítása a turizmusfejlesztés számára is hasznosítható eredményekkel szolgálhat.

A teljes tanulmány letölthető IDE kattintva.

A Trend FM Turizmus.com magazin műsorában készült interjú Michalkó Gáboral itt hallgatható meg:

Hallgasson bennünket!

A Turizmus.com rádióműsora csütörtökönként hallható a Trend FM-en, 17.15-18.00 között.

Ismétlés szombat délutánonként, a 17:30-as híreket követően.

A műsorvezető: Érczfalvi András, a Trend FM Monitor Délután műsorvezetője.
A műsort szerkeszti: Kenderesy Nadin, a Turizmus Kft. PR igazgatója (kenderesy.nadin@turizmus.com).