A magyar kultúraszemélyiség észlelésének különbségei a magyarok és a külföldiek között

Forrás: turizmus.com

 2018. július 24. 15:41

Malota Erzsébet és Gyulavári Tamás kutatásának célja a magyar kultúráról, a magyarokról alkotott percepciók feltérképezése.

Egy 1566 fős online felmérése során azt tanulmányozták, hogy a nálunk tanuló külföldi hallgatók hogyan látják a magyarokat és Magyarországot, milyen spontán negatív és pozitív szavakat társítanak hozzánk. Emellett szemantikus differenciálskála használatával vizsgálták az észlelt magyar kultúraszemélyiséget, mely során 11 különböző országból származó hallgatók percepcióit vetették össze arra fókuszálva, hogy milyen eltérések mutathatók ki a hallgatók származási országát figyelembe véve.

A külföldiek észleléséről kapott eredményeket összevetették a magyarokban önmagukról élő képpel. Mint kiderült, a leggyakrabban elhangzó pozitív kifejezések rólunk a „szépség”, „kedvesség” és a „barátságosság”, a negatív szavakra rákérdezve pedig legtöbbször azt a választ kapták, hogy „nincs negatívum”.

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a kultúra személyiségére vonatkozóan minden jellemzőt illetően a külföldiek által adott átlagok a magasabbak, csak két személyiségjegyben értékeljük önmagunkat kedvezőbben: humorosabbnak és különlegesebbnek ítéljük meg magunkat, mint a külföldiek. A válaszok alapján eltérések mutathatók ki a külföldiek származási országát tekintve: a fejlettebb országok válaszadói (például a németek és a japánok) kedvezőtlenebb, a kevésbé fejlett országokból származók (például az indiaiak, algériaiak és a nigériaiak) pedig jóval pozitívabb színben látnak bennünket.

A teljes tanulmányt letöltheti IDE kattintva.