A Tripadvisor vendégelégedettségi tesztjeinek elemzése

Forrás: turizmus.com

 2018. december 17. 16:31

A Turizmus Bulletin 2018/3-as számának utolsóként bemutatott tanulmányában a Tripadvisor kiemelt turisztikai fejlesztési térségekre vonatkozó vendégelégedettségi adatait vizsgálják a szerzők.

Az elsősorban amerikai és európai utazók által használt, több mint 500 millió értékelést tartalmazó Tripadvisor vendégelégedettségi és visszajelzési adataiból nyert mutatószámok több esetben egybecsengenek mind a KSH turisztikai vendégforgalmi számaival, mind a Magyar Turisztikai Ügynökség saját kutatásaival és adataival – áll Mártonné Máthé Kinga és Simonyi Norbert tanulmányában.

Általánosságban elmondható, hogy szoros összefüggés van az értékelések minősítése és a vendégszám alakulása között, azaz a több és jobb értékelést kapott desztinációkban magasabb a turistaforgalom, ami fordítva is igaz. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) térségi lehatárolása, célrendszere, pillérei és horizontális célkitűzései döntően megfeleltethetők a Tripadvisor használók szubjektív elvárásainak, problémafelvetéseinek és a bejegyzések területi eloszlásának. Mindezekből következően a már kijelölt, illetve a továbbiakban kiemelni tervezett turisztikai fejlesztési térségek esetében fontos adatokhoz és visszajelzésekhez jutottunk a szükséges beavatkozások mélységét és irányát tekintve.

A szubjektív vélemények, hozzászólások inkább csak orientálnak a helyszínek, desztinációk kiválasztásakor

Fotó: flickr.com

A hazai attrakciók átlagpontszáma az 5-ös skálán 4,4 pont alacsony szórás mellett. A térségek átlagpontszámai sem a kutatás során vizsgált KSH (r=-0,15), sem az MTÜ adataival (r=0,0) nem mutatnak korrelációt, így következtetések levonására ebben a tekintetben nem alkalmasak, viszont a desztinációk egymás közötti kapcsolatát, az egymáshoz viszonyított rangsorát jól jellemzik. A többi adat elemzése során megállapítható, hogy az értékelők és hozzászólók véleménye hasonlóságot mutat a szakma által is megfogalmazott kritikákkal, illetve pozitívumokkal. Több esetben is megfeleltethetőek a vélemények az NTS-ben megfogalmazottakkal, amelyeket megerősítenek, illetve kiegészítenek. Segít továbbá a problémák priorizálásában, illetve a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek fejlesztési és marketing koncepciójának fókuszpont meghatározásában.

A vendégelégedettség és komment általánosságban még nem jelent utazási motivációt a potenciális utazók tekintetében, ám a speciális indíttatásból utazók kivételt képeznek, akik sokszor a hasonló beállítottságú emberek véleménye alapján választják ki a desztinációt. Összességében elmondható, hogy a szubjektív vélemények, hozzászólások inkább csak orientálnak a helyszínek, desztinációk kiválasztásához, illetve az utazási döntést megerősítő funkciójuk van. A barátok ajánlása eddig is kiemelten fontos volt az utazási döntés folyamata során. Ezt egészítheti ki, illetve a későbbiekben ezt a szerepet veheti át az „idegenek” on-line ajánlása, véleménye.

A tanulmány elérhető IDE kattintva.

A teljes Turizmus Bulletin letölthető INNEN.

Kapcsolódó cikkek