ADÓ 2013

 2013. március 27. 13:00

Tisztelt Olvasóink!

 

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatjuk Önöket, hogy az anyagban ismertetett információk és a kérdésekre adott válaszok szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak. Jelen e-könyvben a 2013. évre elfogadott adótörvény-változások közül csak a leglényegesebbeket ismertetjük, azokat, amelyek a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot – így például a személyi jövedelemadóval, társasági adóval, általános forgalmi adóval, társadalombiztosítással, helyi adókkal összefüggő változások -, a teljesség igénye nélkül. Az e-könyv megírásához felhasznált források jegyzékét az anyag legvégén találják. Reméljük, hogy ez a kis e-könyv hasznos segítséget nyújt a turizmus területén dolgozó kedves kollégáknak mindennapi munkájuk adóügyi szempontból is helyes elvégzéséhez!

Budapest, 2013. január 7. Antalóczy Györgyné



Letölthető anyagaink (pdf formátumban)


Bevezetés

Helyi adók

Személyi jövedelemadó

Minimálbér

Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység

ÁFA

Az adózás rendje

Mellékletek