Arculatról és stratégiaalkotásról a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal ülésén

Forrás: turizmus.com

 2016. március 31. 20:46

Gyakorlatilag minden hely elkelt a Városháza tárgyalótermében március 31-én, a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal teltházas ülésén, melynek az új arculat és Budapest új turisztikai koncepciója voltak ezúttal a fő hívószavai a napirendek között.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes Budapest új brandjéről beszélt, s bár konkrétumok még nem hangzottak el, a beszámolóból kitűnt, alapos és körültekintő munka eredményeként szeretnének olyan brandet és ahhoz illő arculatot megalkotni, amely pontosan tükrözi a város identitását, lelkületét, fő üzeneteit. Ennek része lesz, hogy felhasználják benne a főváros címerét is, amely a főpolgármester-helyettes szerint egyszerre hagyományos és modern, jól tükrözi a főváros stílusjegyeit.

Arról is tájékoztatást adott, hogy jelen információk szerint a kormányzati átalakítás nem érinti hátrányosan a fővárosi turisztikai apparátust, a BFTK továbbra is gazdája és koordinátora lesz a budapesti turisztikai folyamatoknak és fejlesztéseknek, amelybe viszont az ország és a szolgáltatók szerepvállalására is szükség lesz.

 

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője arról a műhelymunkáról számolt be, amely a BFTK berkein belül már hónapok óta zajlik, s amelynek eredménye a résztvevőknek átnyújtott, szakmai igényességgel kidolgozott Turisztikai Koncepció és Stratégiai Akcióterv a 2016-2019 és 2020-2024-es időszakra.

Az anyagban -  amelyet még eztán szeretnének a turisztikai szakma elé tárni és véleményeikkel, javaslataikkal kibővítve felhasználni a Budapest Stratégia megalkotásához -  érintik a legfőbb témákat. A koncepció célja „Budapest turizmusának aktuális helyzetfeltárása és az elérendő célok kijelölése, valamint a célok elérése érdekében elvégzendő stratégiai feladatok és az ehhez szükséges eszközök meghatározása.  Rögzíti Budapest elkötelezettségét a turizmus tekintetében és előirányozza a hatalmában álló legjobb feltételek biztosítását a turizmusért felelős hivatalos szervezete (BFTK Nonprofit Kft.) és a Főváros turisztikai szereplői számára. A koncepció alapul szolgál majd Budapest Új Turizmus Stratégiájának, melynek további feltétele a 2016-ra tervezett megalapozó kutatások elvégzése és a turizmusban különösen érintett kerületek bevonása.  A koncepció mellé a BFTK turisztikai stratégiai akciótervet is készít.”

Az anyagban olvasható helyzetelemzés és versenytárs-elemzés, swot analízis, elemzi a kínálat sajátosságait és a szállodai kapacitásokat, érinti a mobilitást és az infrastruktúrát, az online és offline turistatájékoztatást, a kereslet elemzését, a marketingstratégiával és kommunikációval kapcsolatos megállapításokat, továbbá jövőképet és a stratégiai célok kijelölését.

A keresleti és kínálati kutatások koordinálásáért és a stratégia megszövegezésének irányításáért a BFTK felel. Ugyanakkor a munkát a jövőben szeretnék a szakma bevonásával, külön munkacsoporton belül folytatni, melybe a kormányzat és nemzeti turizmusmarketing képviselőin kívül meghívást kapott az MSZÉSZ, a MUISZ, a tudomány és a nagyprojektek képviseletében Puczkó László, egy fő a kerületek delegáltjaként, egy valaki a közlekedés és egy valaki a helyi vállalkozók, szolgáltatók képviseletében.

Pap Mária divízióvezető elmondta: fontos fejlemény, hogy számos turisztikailag frekventált kerület is csatlakozik a jövőben a kerekasztal munkájához, őket a következő alkalmak során roadshow szerűen járják majd végig, mindig másutt tartva az ülést. A csatlakozó kerületek: I., II., III., V., VI., VII., VIII., X., XI. Csatlakozott továbbá a BKV Zrt. és a BKK is. Felmerült, hogy a sok résztvevő miatt a jövőben ahol lehet, tematizálni kellene a kerekasztal üléseit, külön munkacsoportokba szervezve egy-egy témát.

Az ülésen megvitatták az idei munkatervet is, a kerekasztal üléseire minden második hónap utolsó csütörtökén kerül majd sor.