Az MTÜ rendelkezik a Hungarofest Nonprofit Kft. felett

Forrás: turizmus.com

 2017. április 26. 15:20

Megjelent a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete (13/2017. (IV. 25.) a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről.

Az állami vagyonról szóló törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján a nemzeti fejlesztési miniszter elrendeli, hogy a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2019. december 31-ig a Magyar Turisztikai Ügynökséget jelölik ki. 2. §

Ez a rendelet mostani kihirdetését követő napon lép hatályba.