Felezik a gyakorlati időt a felsőoktatásban

Szerző: Wagner Zzsuzsa

Forrás: turizmus.com

 2017. február 15. 10:46

A felsőoktatási intézmények és a szakma képviselői szerint is rontja a turizmus-vendéglátás diplomák értékét, hogy 2017. szeptembertől a jelenleginél is kevesebb, 12 hét (nappali tagozaton 400 óra) szakmai gyakorlatot írnak elő a gazdaságtudományi alapszakok képzésein.

Egy évtizeddel ezelőtt a bolognai folyamathoz történő csatlakozás eredményeként, hasonlóan a többi gazdaságtudományi alapszak nappali képzéséhez, a korábbi nyolc félévről hétre szűkült a turizmus-vendéglátás alapszak képzése is. A két féléves szakmai gyakorlat ezzel párhuzamosan egy félévre rövidült, ami nem tett jót a képzésnek.

„A turizmus és a vendéglátás nagy gyakorlatigényű és összetett területek. A két félév gyakorlat jó lehetőség volt arra, hogy a hallgatók pl. egy belföldi és egy külföldi gyakorlati helyen, vagy egy szállodában és egy utazási irodában töltsenek el egy-egy félévet” – mondja Szalók Csilla, a Budapesti Gazdasági Egyetem (korábban BGF) Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara Turizmus-vendéglátás Intézetének vezetője.

A BGE az elmúlt években azért lobbizott a megfelelő fórumokon, hogy a felsőoktatási intézmények számára legalább opció legyen a második féléves gyakorlat előírása – amennyiben úgy ítélik meg, hogy képzésükhöz szükség van rá. „Ehhez képest váratlanul ért minket, hogy a 18/2016.(VIII. 5) EMMI rendeletben nem is az »egy félév« megfogalmazás – ezt ugyanis az intézmények akár egy szemeszterként, de 6 hónapként is értelmezhetik –, hanem 12 hét szerepel” – mondja Szalók Csilla, aki szerint diplomájuk értékét jelentősen rontja ez a változtatás, különösen, hogy a BGE stratégiájában prioritás a gyakorlat erősítése. A Turizmus-vendéglátás Intézet hallgatóinak gyakorlati óraszáma jelenleg 960, a most előírt 400 óra tehát nagy visszaesést jelent majd. (A félév szó jelentése „szemeszter”, a különírt fél év szerkezeté „hat hónap” – a szerk).

 

Mire elég három hónap?

Hasonlóan vélekedik Jandala Csilla, az Edutus Főiskola rektora, a Turizmus Tanszék vezetője. Szerinte az előírt gyakorlati idő lerövidítésének az lesz az eredménye, hogy a hallgatók nem mélyíthetik el tudásukat egy kiválasztott, a személyiségükhöz leginkább illő munkaterületen, és minimálisra csökken az az időtartam, amit a gyakorlati helyen érdemi munkával tölthetnek. A tapasztalatok szerint ugyanis a hallgatók kb. három hónap alatt jutnak el odáig, hogy kellő rálátást kapnak az egyes munkaterületekre, ezután kezdenek el építkezni, elsajátítani a megfelelő módszereket, különböző problémák megoldási lehetőségeit.

Szerencsére – teszi hozzá –, az Edutus nem állami finanszírozású intézmény, ezért ők úgy döntöttek, hogy továbbra is kötelezően hat hónap gyakorlati időt kötnek ki. Ez a vállalkozásoknak is nagy segítség, nem utolsósorban azért, mert így az üres időszakokban, például tavasszal is tudnak diákokat foglalkoztatni, nem csak akkor, amikor az összes intézmény egyszerre adja ki a gyakorlati időt. A legideálisabb azonban az lenne, ha a rendelet két féléves gyakorlati időt írna elő, mint 2005 előtt. Ez lehetne a most bevezetett duális képzés turizmusra applikált változata.

 

A cégeknek is segítség a diákok foglalkoztatása

A munkáltatókra hárul a képzés

A gyakorlati idő lerövidítése a szakmai szervezetek álláspontja szerint is gyengíti a turizmus-vendéglátás képzések értékét. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkára, Kovács István például kifejezetten károsnak tartja az új előírást.

„A BGE Turizmus Tanszéke mellett működő Szakmai Tanácsadó Testületet hidegzuhanyként érte, hogy az EMMI-rendelet előzetes bejelentés és tárgyalások nélkül lényegében negyedévre csökkentette a gyakorlati időt” – nyilatkozta lapunknak Deák Imre, a testület elnöke.

A testület, de mondhatni az egész szakma már a bolognai folyamathoz történő csatlakozás után elkezdett lobbizni azért, hogy a turizmus-vendéglátás alapszakon állítsák vissza a két féléves szakmai gyakorlatot. A tapasztalatok ugyanis azt bizonyítják, hogy ebben a szakmában ennyi idő kell ahhoz, hogy egy pályakezdő rendelkezzen az elvárható kvalitásokkal.

A főiskolai és egyetemi laboratóriumi gyakorlatok nem helyettesíthetik a vállalatoknál hallgatóként végzett munkát. Nem véletlen, hogy például a Danubius Hotels Group már akkor is egyéves trainingprogramot ajánlott fel a frissen végzett hallgatóknak, amikor még két félév volt az előírt szakmai gyakorlat, ahhoz ugyanis, hogy egy szakember összefüggéseiben lássa egy szállodavállalat működését, még két félév sem elegendő. A hosszabb gyakorlati idő szükségességének egy másik praktikus oka, hogy a tengerentúli gyakorlati helyeken fél évre nem is ajánlanak szerződést a hallgatóknak.

„A gyakorlati idő 12 hétre szűkítésével komolyan sérül az oktatás minősége, és a munkáltatókra hárul a szakmában elhelyezkedők képzésének nagy része. Ez sem a hallgatóknak, sem a vállalkozásoknak nem jó” – szögezte le Deák Imre.

 

Legalább fél év legyen a félév

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Oktatásért Felelős Államtitkárságának megfogalmazása szerint „a turizmus-vendéglátás alapképzési szak a gazdaságtudományi képzési területhez, az üzleti jellegű szakok közé tartozik, ahol a képzésben az új követelmények szerint is fél év (sic!) az intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlat”.

Továbbá „mivel a képzési és kimeneti követelmények kidolgozása szakmai kérdés, a képzésben érintett szakemberek közösen vizsgálták meg azokat” – írták lapunk érdeklődésére.

Jandala Csilla, az Edutus rektora és tanszékvezetője elmondta: az új képzési és kimeneti követelmények kidolgozása során az egyes szakokhoz kötődően létrehozott munkabizottságokon belül valóban folyamatos volt az egyeztetés a felsőoktatási intézményekkel, de a szakmai gyakorlat hosszán nem lehetett módosítani.

Néhány hónappal ezelőtt egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökség összehívta az érintett intézményvezetőket egy beszélgetésre, amelyen azt kérte tőlük, hogy írásban tegyenek javaslatot a megoldásra váró témákról. Ennek teljesítésekor a gyakorlati idő hosszabbítását is listára vették.

Szalók Csilla, a BGE intézetvezetője reméli, hogy mire az idén szeptemberben kezdő évfolyam eljut a harmadik évben esedékes szakmai gyakorlatig, sikerül kiharcolniuk a hosszabbítás lehetőségét, legalább a jelenlegi „fél évre”. Mint mondja, a velük kapcsolatban álló munkaadók maximálisan partnerek ebben, hiszen nekik is előnyös, ha hosszabb ideig számíthatnak a diákokra. Az egyeztetések jelenleg is folynak.