Fürdő Újraindítási Akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség

Forrás: turizmus.com

 2021. február 12. 10:45

Tizennégy pontból álló Fürdő Újraindítási Akciótervet állított össze a Magyar Fürdőszövetség annak érdekében, hogy a hazai fürdők fenntartható módon nyithassák meg kapuikat a látogatók előtt.

A Magyar Fürdőszövetség a „békeidőben" 18 ezer munkavállalót foglalkoztató és 95-100 milliárd forint közötti forgalmat generáló hazai fürdőágazat képviseletében tett javaslataival hozzá kíván járulni a hazai gazdaság újraindításához, a példátlan pandémiás válságból kilábaló turizmus minél gyorsabb újraépüléséhez – fogalmaznak szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben.

A Fürdő Újraindítási Akciótervet a Fürdőszövetség eljuttatta az illetékes szaktárcákhoz és érdekképviseleti szervezetekhez annak érdekében, hogy a munkahelyek védelme érdekében az utolsó tartalékaikat is felhasználó fürdők az elmúlt közel egy év megpróbáltatásait követően fenntartható módon nyithassák meg kapuikat a látogatók előtt.

A javaslatok célja, hogy a járvány után fenntartható módon nyithassák meg kapuikat a vendégek előtt a hazai fürdők

Fotó: 123rf

Az alábbiakban változtatás nélkül ismerjük a Magyar Fürdőszövetség Fürdő Újraindítási Akciótervét – a szerk.

 

1. Felkészülési időszükséglet és szabályrendszer

 • Az újranyitás lehetséges időpontjának kitűzésekor javasoljuk annak mérlegelését, hogy a biztonságos üzemindításhoz kéthetes felkészülési időre van szüksége a fürdőknek.
 • Kérjük, hogy az újranyitás feltételeit a 2020. évi gyakorlattal szemben lehetőleg egységes és kötelező érvényű közegészségügyi előírások mentén határozzák meg, az ne ajánlások formájában történjen.
 • Kérjük, hogy a 2020. májusi eljárásrendtől eltérően a kültéri és beltéri medencék egy lépcsőben kerülhessenek megnyitásra a látogatók előtt. Egy esetleges részleges nyitás sok fürdő számára gazdaságilag lehetetlenné tenné a vendégek fogadását, egy ilyen feltétel csak tovább növelné a veszteségeket.
 • Javasoljuk, hogy a közegészségügyi előírások terén azok a COVID-protokollok legyenek ismét érvényesek, amelyek a 2020. november 11-i zárás előtt az MTÜ és az NNK szakmai útmutatói szerint már a gyakorlatban is megállták a helyüket, egyetlen hazai közfürdőben sem alakult ki fertőzési gócpont. A gőzfürdők és szaunák levegőminőségének és felülethigiéniájának ellenőrzésére a Fürdőszövetség külön szakmai protokollon dolgozik jelenleg.

 

2. Bértámogatás kiterjesztése

 • A hazai fürdőágazat vélhetően élen jár a válságágazatok között azzal, hogy ez idáig – friss felmérésünk szerint – a munkahelyek 77%-át sikerült megmenteniük. Ebben a bruttó bérek után igényelhető 50%-os kormányzati bértámogatás jelentős pénzügyi eszközként nyújt segítséget. Azonban a november óta bevétel nélkül gazdálkodó munkáltatóknak elfogytak a lehetőségeik a bérek másik felének finanszírozásához, ezért csatlakozva más turisztikai szakszövetségekhez, javasoljuk a bértámogatás mértékének megemelését 75%-ra és időbeli kiterjesztését 2021. augusztus 31-ig. Mindez a jelenleg érvényben levő munkáltatói járulékmentesség fenntartása mellett érdemi segítséget jelenhet a fürdőüzemeltetőknek.
 • A válság azokat a családokat az átlagosnál is erősebben sújtotta, ahol részmunkaidőben vagy csökkentett munkabérért kénytelenek dolgozni a családfenntartók. Javasoljuk, hogy az ő esetükben a munkavállalói társadalom-biztosítási járulékterhek kerüljenek elengedésre a 2020. tavaszi járulékmentességi modellhez hasonlóan.
 • A szezonalitásnak kitett turisztikai ágazatokban létfontosságú lesz, hogy a szolgáltatók tudnak-e alkalmazni elegendő új munkaerőt, ezért javasoljuk, hogy a fenti bértámogatást célzó javaslatok az újonnan felvételre kerülő munkavállalókra is kerüljenek kiterjesztésre.

 

3. Gyógyászati szakdolgozók bérrendezése, a társadalom-biztosítás (NEAK) fürdőgyógyászati térítési díjainak azonnali emelése

 • Felmérésünk szerint 2020-ban a hosszú üzemszünetek miatt az egy évvel korábbi fürdőgyógyászati kezelésszámoknak csak 38%-át vették igénybe a betegek, ami a fürdőgyógyászati kezeléseket társfinanszírozó TB-kasszánál jelentős megtakarítást generált. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó bértábla egyébként is hatalmas bérfeszültséget teremtett az állami egészségügyi ellátórendszer és a gyógyfürdők között, holott ugyanazon szakmákról, ugyanazon végzettségekről van szó mindkét területen. Az országos tisztifőorvosi előírásoknak megfelelve a 2020 novemberében bezárt fürdőkben egy héten belül meg kellett nyitni az egyébként is veszteséges gyógyászati tevékenységeket. A fentiek együttes negatív pénzügyi hatásának kompenzálására kérjük, hogy 2021. január hónaptól visszamenőleg is emeljék meg a fürdőgyógyászati kezelések TB-térítési díjait a jelenlegi díjak háromszorosára. Ezek a térítési díjak 2012. óta nominálisan sem változtak.
 • Kérjük a 01-es kódszámú gyógyvizes medencefürdő kezelés tárgyi adómentessé tételét a többi természetes gyógytényező áfa-besorolásához hasonlóan.
 • Javasoljuk, hogy a NEAK az általa támogatott kezelések felírásához szükséges fürdőorvosi vizsgálatok elvégzéséért biztosítsa a járóbeteg szakrendelőknek ugyanezen tevékenységért nyújtott finanszírozást.

 

Amennyiben a fenti javaslatok megvalósítására nem lenne lehetőség, kérjük, hogy az állam a 2021. évtől kezdődően a NEAK-támogatott kezeléseket nyújtó fürdőgyógyászatokon alkalmazott szakorvosok és egészségügyi szakdolgozók bérét az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó bértábla szerint térítse meg, egészítse ki.

 

4. Poszt-Covid rehabilitációs program indítása

Osztrák mintára a Fürdőszövetség Orvosi Szakbizottsága kidolgozza a súlyos Covid-fertőzésen átesett páciensek rehabilitációs protokollját. Az egyénre szabott mozgásprogramok támogatják az izomzat újraépülését, a páciensek légzési, neurológiai és pszichés rehabilitációját. Ezeket a terápiákat kérjük bevonni a NEAK-finanszírozásba, ugyanis jelentősen tehermentesíti az állami egészségügyi ellátórendszert a fürdőgyógyászatok bevonása.

 

5. Erzsébet Családi Fürdőjegy Program indítása

A korábbi Erzsébet Fürdőjegy Program mintájára a magyar családok, kiemelten a nagycsaládosok részére minimális önerővel pályázható, 3 alkalomra szóló fürdőjegy program indítását javasoljuk 5 milliárd Ft keretösszeggel. A program kiválóan összekapcsolható a Kajla-programmal.

 

6. Széchenyi Pihenőkártyát érintő javaslatok

 • Javasoljuk a SZÉP-kártyát érintő kedvezményes adózású (szociális hozzájárulási adó alóli mentesség) 2021. június 30-ig tartó időszakának meghosszabbítását 2021. december 31-ig.
 • Az oltási hajlandóság támogatására a védőoltásban részesült személyek számára egyszeri 10.000 Ft összegű, a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalható, kedvezményes adózású munkáltatói támogatás lehetővé tételét javasoljuk.

 

7. Kommunikációs kampányok indítása, támogatása

A fogyasztói bizalom erősítése és az utazásra, pihenésre szánt diszkrecionális jövedelmek itthon tartása érdekében olyan központi kommunikációs és marketingkampány indítását javasoljuk, amely kifejezetten a hazai fürdők, fürdővárosok látogatására ösztönöz. A Magyar Fürdőszövetség készséggel áll rendelkezésre a kampány lebonyolításában.

 

8. Újranyitási támogatás

Országosan egységesen az újranyitással járó többletköltségek (vegyszerkészletek, fogyóeszközök feltöltése, hosszú üzemszünet miatti haváriák elhárítása) számtalan fürdő számára jelent olyan nehézséget, mely el is lehetetlenítheti az újranyitást.

Javasoljuk egy olyan egyszeri újranyitási támogatási forrás allokálását, ami az üzemmérethez, az éves látogatószámokhoz sávosan igazítva segíti az üzemszünet utáni újranyitást.

 

9. Újraindítási Gyorskölcsön kiterjesztése

A napokban elinduló Újraindítási Gyorskölcsön program kiterjesztését javasoljuk az önkormányzati/állami tulajdonú fürdőkre is, mert jelen formájában az nem érhető el a fürdők túlnyomó többsége számára, azok nem kis- és középvállalkozások.

Az elérhető hitelösszeg sávosan kerüljön meghatározásra a kkv-szektorral azonos feltételek mentén. A hitelcél bér-, járulék-, rezsi- és működési költségek finanszírozása lehet.

 

10. Ár- és díjemelési moratórium felfüggesztése

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítását javasoljuk annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonú fürdőüzemeltető társaságok érvényesíteni tudják a megnövekedő költségeiket az árazásban, ugyanis ezek a társaságok nem közszolgáltatást végeznek, hanem a versenypiacon nyújtják turisztikai szolgáltatásaikat.

 

11. Fürdőágazati oktatások szervezésének lehetősége

A jelenleg hatályos jogszabály (484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése) alapján a felnőttképzésről szóló törvény vagy a szakképzésről szóló törvény szerinti képzés megtartása céljából muzeális intézmény, nyilvános könyvtár és közművelődési intézményben tartható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők és az oktatók tartózkodása megengedett.

Kérjük, hogy a rendelet módosításával a zárva tartó közfürdőkben fürdőszakmai oktatások szervezésére, lebonyolítására legyen lehetőség az újranyitásig is. A szakirányú fürdős képzések, tanfolyamok szervezésének lehetősége mellett ezek létrehozásához forrás allokálását is javasoljuk.

 

12. Gazdasági stabilitási törvény alóli felmentés

A 2019. év nettó árbevételének 20 %-os mértékéig a gazdasági stabilitási törvény szerinti hozzájárulástól mentes hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezését javasoljuk minimum 1 éves törlesztési moratóriummal.

 

13. A fürdőszolgáltatások áfa-kulcsának csökkentése

Továbbra is fenntartjuk kérésünket a fürdőszolgáltatások általános forgalmi adó kulcsának 5%-ra csökkentésére.

 

14. Kiesett bevételek részleges visszapótlása

Nyugat-európai mintákhoz hasonlóan 2019. évi bevételek 50%-os mértékéig javasoljuk a 2020-21-ben kieső bevételek kompenzálását a fürdőüzemeltető társaságok részére.