Így indítaná be a turizmust az Európai Bizottság

Forrás: turizmus.com

 2020. május 14. 12:46

Az Európai Bizottság részletes iránymutatást adott ki arról, miként lehet a biztonságot szem előtt tartva újra utazni, és beindítani az európai turizmust 2020-ban és azon túl.
A Bizottság honlapján bemutatja az a csomagot, amely a tagállamokat hivatott segíteni abban, hogy a hónapok óta tartó lezárások után és a szükséges egészségügyi óvintézkedések tiszteletben tartása mellett fokozatosan feloldják az utazási korlátozásokat és lehetővé tegyék az idegenforgalmi vállalkozások számára az újrakezdést.

Az iránymutatás a turizmus újraindulását próbálja segíteni

Fotó: 123rf.com

A bizottsági iránymutatás célja, hogy hozzásegítse az embereket a várva várt pihenéshez, kikapcsolódáshoz akár saját tagállamukban, akár más országokba ellátogatva, az adott helyen szükséges biztonsági és elővigyázatossági intézkedések betartása mellett.

A csomag célja továbbá, hogy segítse kilábalni az EU idegenforgalmi ágazatát a világjárvány okozta válságból a vállalkozások támogatása révén, és biztosítva, hogy Európa továbbra is az első számú turisztikai célpont maradjon a látogatók számára.

A Bizottság turizmusra és közlekedésre vonatkozó csomagja a következőket tartalmazza:

 • egy átfogó stratégia a helyreállításhoz 2020-ban és azon túl;
 • a mozgás szabadságának visszaállítására és az EU belső határain meglévő korlátozások fokozatos és összehangolt módon történő megszüntetésére vonatkozó közös megközelítés;
 • a közlekedés fokozatos helyreállítását támogató keret, amely szavatolja egyben az utasok és a személyzet biztonságát is;
 • egy ajánlás, amelynek célja, hogy az utazási utalványokat a készpénzes visszatérítés vonzó alternatívájává tegye a fogyasztók számára;
 • az idegenforgalmi tevékenységek biztonságos és lépcsőzetes helyreállítására, valamint a vendéglátóipari létesítmények, például a szállodák egészségügyi protokolljainak kidolgozására vonatkozó kritériumok.

 

A turisták és utazók vonatkozásában

A Bizottság a következő intézkedésekkel kívánja visszaadni az embereknek az utazás lehetőségét, valamint az utazás biztonságába vetett bizalmat.

 

A belső határellenőrzések biztonságos megszüntetése és a szabad mozgás helyreállítása

Ahogy a tagállamoknak sikerül visszaszorítaniuk a vírus terjedését, a szabad mozgást érintő általános korlátozásokat célzottabb intézkedésekkel kell felváltani.

Amennyiben az egészségügyi helyzet nem indokolja a korlátozások általános megszüntetését, a Bizottság fokozatos és összehangolt megközelítés alkalmazását javasolja, amely első lépésben a kellően hasonló járványügyi helyzetben lévő területek vagy tagállamok közötti ellenőrzéseket oldja fel. A megközelítésnek rugalmasnak kell lennie, beleértve bizonyos intézkedések újbóli bevezetésének a lehetőségét is, amennyiben a járványügyi helyzet ezt szükségessé teszi.

A tagállamoknak az alábbi három kritérium alapján kell eljárniuk:

 • epidemiológiai kritériumok, elsősorban azokra a területekre összpontosítva, ahol a helyzet az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) iránymutatása és az ECDC által kidolgozott térkép alapján javulni látszik;
 • járvány megfékezését célzó intézkedések alkalmazásának képessége a teljes utazás alatt – beleértve a határátkelést is –, amelyek közé tartoznak a biztonságot célzó egyéb kiegészítő intézkedések, ha a térbeli elhatárolás nem kivitelezhető,
 • valamint gazdasági és társadalmi megfontolások, először is a határokon átnyúló mobilitás előtérbe helyezése a kulcsfontosságú tevékenységek területein és személyes okok fennállása esetén.

 

Különösen fontos szerepet kap a megkülönböztetésmentesség elve: amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy engedélyezi a területére vagy a területén belüli meghatározott régiókba és térségekbe történő utazást, ezt megkülönböztetéstől mentes módon kell megtennie, jóváhagyva a beutazást az EU minden olyan régiójából vagy országából, ahol hasonlóak a járványügyi körülmények.

Hasonlóképpen, minden korlátozást megkülönböztetés nélkül fel kell oldani – állampolgárságtól függetlenül – valamennyi uniós polgár és az adott tagállam valamennyi lakosa számára, és azokat az Unió valamennyi részére alkalmazni kell, ahol közel azonos járványügyi helyzet áll fenn.

 

A közlekedési szolgáltatások helyreállítása Unió-szerte, a közlekedési dolgozók és az utasok egészségének védelme mellett

Az iránymutatások általános elveket ismertetnek a légi, vasúti, közúti és vízi személyszállítás biztonságos és fokozatos helyreállítására vonatkozóan. Az iránymutatások több ajánlást is megfogalmaznak, például azt, hogy korlátozni kell az utasok és a közlekedési dolgozók, valamint maguk az utasok közötti érintkezést, és lehetőség szerint csökkenteni kell a járművön egyszerre tartózkodó utasok számát.

Javaslatokat tartalmaznak továbbá például a szájmaszkok és az egyéni védőeszközök használatára vonatkozóan, és megfelelő protokollokkal szolgálnak arra az esetre, ha az utasok a koronavírus tüneteit mutatnák. Az iránymutatások ajánlásokat tesznek minden egyes közlekedési mód tekintetében, és a tagállamok közötti koordinációra szólítanak fel az összeköttetések fokozatos helyreállítása érdekében.

 

A turisztikai szolgáltatások biztonságos újraindítása

A Bizottság közös keretet határoz meg, amely kritériumokkal szolgál az idegenforgalmi tevékenységek biztonságos és fokozatos helyreállításához, valamint egészségügyi protokollokat dolgoz ki a szállodák és egyéb szálláshelyek számára a vendégek és a munkavállalók egészségének védelme érdekében.

A szóban forgó kritériumok közé tartoznak:

 • az epidemiológiai adatok;
 • elegendő egészségügyi kapacitás megléte a helyi lakosság és a turisták számára;
 • megbízható felügyelet, nyomonkövetési és vizsgálati kapacitás, valamint a kontaktkövetés kivitelezhetősége.

 

Ezek az iránymutatások lehetővé teszik, hogy az emberek biztonságos körülmények között tartózkodjanak a szállodákban, kempingekben, a „Bed & Breakfast" típusú szállásokon vagy más turisztikai szálláshelyeken, éttermekben, bárokban és kávézókban, és védve érezzék magukat, ha a tengerpartra vagy egyéb szabadtéri területekre mennek.

 

A kontaktkövető alkalmazások határokon átnyúló interoperabilitásának biztosítása

A tagállamok a Bizottság támogatásával iránymutatásokról állapodtak meg a kontaktkövető alkalmazások határokon átnyúló interoperabilitásának biztosítása érdekében, hogy figyelmeztetni lehessen a polgárokat a koronavírussal való lehetséges fertőzésre Unión belüli utazásaik során is. Ez iránymutatásul szolgál a nemzeti egészségügyi hatóságokkal együttműködő fejlesztők számára.

Az alkalmazásokkal szemben követelmény az átláthatóság, az ideiglenes jelleg és a kiberbiztonság, anonimizált adatokon kell alapulniuk, Bluetooth technológiára kell támaszkodniuk, és elvárás továbbá a határokon és operációs rendszereken átívelő interoperabilitás. Az interoperabilitás nélkülözhetetlen összetevő: az uniós polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy biztonságos és védett módon értesüljenek az esetleges fertőzésről, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak az EU-ban, és milyen alkalmazást használnak. A Bizottság támogatja a tagállamokat abban, hogy megtalálják a megfelelő megoldást, összhangban az uniós eszköztárban és a Bizottság adatvédelmi iránymutatásában meghatározott elvekkel.

 

Az utalványok vonzóbb opcióvá tétele a fogyasztók számára

Az uniós szabályozás értelmében a menetjegyek (repülőgép, vonat, busz, komp), illetve az utazási csomagok törlése esetén az utazóknak jogukban áll választani utalványok vagy készpénzben történő visszatérítés között. Az ehhez fűződő jog ismételt megerősítése mellett a Bizottság ajánlásának célja, hogy az utalványok a jelenlegi világjárvánnyal összefüggésben törölt utazások visszatérítésének életképes és vonzóbb alternatívájává váljanak, hiszen a válság nehéz pénzügyi helyzetbe kényszerítette az utazásszervezőket is. Az utalványok esetében, amelyeknek elfogadása egyéni döntés kérdése, védelmet kell biztosítani a kibocsátó fizetésképtelenné válásának esetére. Az utalványok érvényességi idejét legalább 12 hónapban kell megállapítani, és beváltás hiányában legfeljebb egy év elteltével visszatéríthetőnek kell lenniük.

Emellett kellő rugalmasságot kell biztosítaniuk az utasok számára, lehetővé téve, hogy ugyanazon az útvonalon ugyanazon szolgáltatási feltételek mellett utazzanak, vagy hogy ugyanolyan típusú vagy azonos minőségű szolgáltatásokat tartalmazó utazási csomagra vonatkozó szerződést kössenek. Az utalványokat át kell tudni ruházni egy másik utasra is.

 

Az idegenforgalmi vállalkozások vonatkozásában

A Bizottság az alábbiak révén kívánja támogatni az európai idegenforgalmi ágazatot:

Az idegenforgalmi vállalkozások, különösen a kkv-k likviditási támogatása a következők révén:

 • az állami támogatási szabályok rugalmassága lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket vezessenek be – mint például az utalványokra vonatkozó garanciarendszerek és egyéb likviditási rendszerek –, amelyek egyrészt támogatják a közlekedési és az utazási ágazatban működő vállalkozásokat, másrészt biztosítják a koronavírus-világjárvány miatti visszatérítési igények kielégítését. Az utalványok tekintetében kialakított rendszereket a Bizottság az érintett tagállam értesítését követően nagyon gyorsan jóváhagyhatja.
 • uniós finanszírozás: az EU a tagállamokkal megosztott irányításban továbbra is azonnali likviditási támogatást biztosít a válság által érintett vállalkozásoknak a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezésen keresztül. A Bizottság és az Európai Beruházási Alap emellett 8 milliárd EUR összegű finanszírozást szabadított fel 100 000 nehéz helyzetbe került kisvállalkozás számára.

 

Munkahelyek megőrzése közel 100 milliárd EUR összegű, a SURE programból biztosított pénzügyi könnyítés révén

A SURE program segítséget nyújt a tagállamoknak a csökkentett munkaidős foglalkoztatás nemzeti rendszerei és olyan hasonló intézkedések kapcsán felmerülő költségek fedezéséhez, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára a munkahelyek megőrzését. A Bizottság a foglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és a vállalatok közötti partnerségeket is támogatja, amelyek megkönnyítik a munkavállalók átképzését, különösen az idénymunkások esetében.

 

A polgárok és a helyi idegenforgalmi kínálat közötti kapcsolat megteremtése, a helyi látványosságok és turizmus, valamint Európa mint biztonságos turisztikai célpont népszerűsítése

A Bizottság a tagállamokkal közösen egy olyan védnökségi utalványrendszer előmozdításán dolgozik, amelynek keretében a fogyasztók támogathatják kedvenc szállodáikat vagy éttermeiket. Emellett páneurópai kommunikációs kampányokat is szorgalmazni fog, amelyekben Európa mint első számú turisztikai célpont szerepel.

A rövid távú intézkedések kiegészítéseként a Bizottság továbbra is együtt fog működni a tagállamokkal annak érdekében, hogy az európai zöld megállapodással összhangban előmozdítsa a fenntartható turizmust, és ösztönözze a turisztikai szolgáltatások digitális átalakítását, amelynek köszönhetően az ágazat szereplői nagyobb választékot kínálhatnak, javulhat a források elosztása, valamint új módszerekkel tudnák kezelni a turisztikai forgalmat.

A Bizottság európai idegenforgalmi konventet szervez az uniós intézményekkel, az iparral, a régiókkal, a városokkal és más érdekelt felekkel, hogy közösen építse ki a fenntartható, innovatív és reziliens európai idegenforgalmi ökoszisztéma – a 2050-ig tartó európai idegenforgalmi menetrend – jövőjét.

Didier Reynders, a jogérvényesülésért és a fogyasztópolitikáért felelős biztos véleménye szerint:

„Az európai fogyasztók megnyugodhatnak: a Bizottság nem fogja korlátozni a törölt utazások visszatérítésére vonatkozó uniós jogaikat. Azt javasoljuk azonban, hogy vonzóbb utalványokat kapjanak azok, akik ezt az opciót választották."

 

Az európai turizmusról

Az utazás, a közlekedési ágazat, a szállóvendég-fogadás, az éttermi szolgáltatások, a szabadidős tevékenységek, illetve a kultúra az EU GDP-jének közel 10%-át teszi ki, és számos európai régióban kulcsfontosságú foglalkoztatási és jövedelemforrást jelent.

267 millió európai (a népesség 62%-a) évente legalább egy szabadidős magánutat tesz, és az európaiak 78%-a saját országában vagy egy másik uniós országban tölti szabadságát.

Az idegenforgalom egyike a koronavírus kitörése által leginkább érintett ágazatoknak a mozgásra és az utazásra vonatkozóan bevezetett szigorú korlátozások nyomán. A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) előrejelzése szerint a külföldi turisták száma 60-80%-kal fog visszaesni, ami világszerte 840–1100 milliárd EUR összegű exportbevétel-kiesést jelent.

Európában a nyár az idegenforgalom szempontjából kulcsfontosságú évszak: egy átlagos nyári szezonban (június–augusztus) az EU lakosai 385 millió EUR értékben tesznek utakat és 190 milliárd EUR-t költenek.

Az Európai Bizottság honlapján magyarul is elolvasható az összefoglaló teljes szövege.