Kormánydöntés a turizmus átalakításáról

Forrás: turizmus.com

 2016. március 31. 23:10

A turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatok a fejlesztési tárcához kerülnek, a szakterület kormánybiztost kap, létrejön a Magyar Turisztikai Ügynökség – derül ki a Magyar Közlöny március 31-én megjelent számából.

A Magyar Közlönyben megjelent, 1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről a következőket írja:

A kormány egyetért a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatoknak a  nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe történő telepítésével, ideértve a Magyar Turizmus Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlását is. Ennek végrehajtására felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a szükséges jogszabály-módosítások előkészítéséről, valamint a további szükséges intézkedések megtételéről, azonnali határidővel.

A kormány egyetért  a Magyar Turisztikai Ügynökség létrehozásával az egységes állami turizmusszakmai, rendezvénykoordinációs, turisztikai termékfejlesztési, valamint vendéglátással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében, és felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert az egységes állami turizmusfejlesztési koncepció és támogatási rendszer kidolgozására, 2016. április 30-i határidővel.

A kormány támogatja kormánybiztos kinevezését a turisztikai állami feladatok, valamint a  Magyar Turisztikai Ügynökség tevékenységének koordinálására. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a nemzeti fejlesztési miniszter útján irányítja, munkájának segítésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban szervezeti egységet nem hoznak létre, azt a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezeti keretei között oldják meg.

A határozat szerint a turisztikai források felhasználásával kapcsolatos szakpolitikai felelősség a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerül, ennek végrehajtására érdekében a kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a turisztikai fejlesztésekkel összefüggésben rendelkezésre álló európai uniós források felhasználását támogató intézményrendszer átalakításával kapcsolatos feladatokról intézkedjen, 2016. április 30-i határidővel.

A kormány végül felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a turisztikai intézmény- és támogatási rendszer átalakításával összefüggésben vizsgálják felül a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról szóló 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozatban meghatározott ágazati feladataik előrehaladását, valamint tegyenek javaslatot a hivatkozott határozat egységes turizmusszakmai szempontok érvényesítése érdekében történő módosítására oly módon, hogy a fent megnevezett koncepció és program turisztikai elemeinek kialakításában a kormánybiztosnak egyetértési jogot biztosítanak. Ennek határideje szintén ez év április 30.