Kormányrendelet összegzi az MTÜ feladatait

Forrás: turizmus.com

 2017. március 21. 17:41

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet lényegében minden, a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatot a Magyar Turisztikai Ügynökséghez delegál.

A kormányrendelet kimondja, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a turizmussal kapcsolatos – e rendeletben és a turisztikai térségek fejlesztéséről szóló törvényben meghatározott – állami feladatokat közfeladatként látja el, és ennek során költségvetési támogatások nyújtására is jogosult.

Rendelkezik arról, hogy a turizmusért felelős miniszter a turisztikai ügynökségen keresztül összehangolja az ország turisztikai tevékenységét érintő állami szervek munkáját, meghatározza a turisztikai feladatok ellátását és annak módját.

Kimondja, hogy a turisztikai ügynökség közreműködik a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználását érintő szakpolitikai feladatok ellátásában.

 

A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek:

– a turizmust, különösen a turisztikai marketingtevékenységet, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az utazási és utazást közvetítői szerződést, a falusi és agroturizmust, az egészségturizmust, a szálláshely-szolgáltatást, a lovas turisztikai szolgáltatást, az idegenvezetést, a konferenciaturizmust, valamint a vendéglátást és bormarketinget érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a feladatait érintő előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében,

– az európai uniós jogharmonizációs feladatokra, különös tekintettel az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatás együttesekről szóló irányelvek hazai jogba való átültetésére,

– a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályaira,

– az Országos Képzési Jegyzék turisztikai és vendéglátóipari szakmacsoportjainak fejlesztésére,

– a turizmust és a vendéglátást érintő stratégiai dokumentumokra (koncepciókra, stratégiákra, fejlesztési programokra), különös tekintettel a 2016–2026. évekre vonatkozó Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióra és az országmárka-kommunikációra,

– turisztikai desztinációk és kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározására,

– a felsőoktatás turisztikai alap- és mesterképzési szakjainak, valamint a képzési és kimeneti követelményekben leírt kompetenciák megvalósításához szükséges fejlesztések támogatására,

– a turisztikai szakpolitikai döntéseket megalapozó és fejlesztéseket alátámasztó információs rendszerek adatigényére, a megfelelő mennyiségű és minőségű adat előállítása érdekében alkalmazandó információs technológiákra és a vezetői információk előállításának folyamataira.

 

Ezen felül a turisztikai ügynökség:

– ellátja a Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos turisztikai szakmai feladatokat, részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében,

– végzi turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) szervezetek regisztrációját, és a regisztrált szervezetek listáját honlapján közzéteszi,

– gondoskodik a Nemzeti Kulturális Alappal közös pályázat működtetéséről a turisztikai vonzerővel bíró kulturális és gasztronómiai rendezvények támogatására,

– működteti a turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyek rendszerét,

–a turizmusért felelős miniszter képviseletében részt vesz jogszabály alapján vagy kormányhatározattal létrehozott testületek munkájában,

– gondoskodik a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény szerinti Turizmus-Vendéglátás Ágazati Értéktár működtetéséről,

– közreműködik a Modern Városok Program keretében meghatározott turisztikai feladatok végrehajtásában és a kapcsolódó kormánydöntések előkészítésében, kapcsolatot tart az érintett városokkal, szervezetekkel,

– közreműködik a hazai turisztikai és vendéglátóipari szakképzési rendszer felmérésében és megújításában, ennek keretében kezeli az Országos Képzési Jegyzék turisztikai és vendéglátóipari szakmacsoportjait,

– figyelemmel kíséri az Európai Unió turisztikai és vendéglátóipari tárgyú jogalkotását és kezdeményezéseit,

– közreműködik az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Turisztika Szakértői Csoport munkájában,

– statisztikai adatok alapján elemzi a turizmus és a vendéglátás folyamatait, észrevételeket, javaslatot tesz az ágazatra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésére, elemzi a területen működő vállalkozások gazdálkodási, jövedelmi folyamatait, ezekre vonatkozóan szakmai anyagokat készít, véleményez és javaslatokat dolgoz ki,

– koordinálja a turizmusfejlesztési feladatokat és a kiemelt állami turisztikai fejlesztéseket, kapcsolatot tart a turizmus és a vendéglátás fejlesztésében érintett kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, szervezi együttműködésüket,

– bormarketing tevékenysége keretében kidolgozza a közösségi bormarketing programot, a közösségi bormarketing eszközeinek alkalmazásával támogatja a magyar borok kül- és belpiaci értékesítését, segíti a termelők, kiemelten a kis- és középvállalkozások, valamint a feldolgozók és forgalmazók piaci munkáját, kapcsolatot tart az érintett terméktanácsokkal, szakmai szervezetekkel, kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel.

 

A turisztikai ügynökség közreműködik a 2014–2020-as európai uniós tervezési időszak turisztikai programjainak végrehajtásában. Ennek keretében az uniós társfinanszírozású turisztikai támogatási kérelmekkel kapcsolatban:

– gondoskodik a Gazdasági és Innovációs Operatív Program (GINOP) 1. prioritása TDM tárgyú pályázati felhívása és a GINOP 7. prioritása pályázati felhívásai szakmai tartalmának kidolgozásáról,

– részt vesz valamennyi európai uniós társfinanszírozású turisztikai felhívás szakmai tartalmának kidolgozásában,

– részt vesz valamennyi operatív program elsődlegesen nem turisztikai célú, de a turizmusfejlesztést közvetetten érintő fejlesztési programok szakmai tartalmának kidolgozásában,

– részt vesz a határon átnyúló együttműködési munkacsoportok, illetve monitoring bizottságok munkájában a turisztikai célú projektekkel kapcsolatos döntéshozatal elősegítése érdekében.

A MTÜ továbbá megtervezi, előkészíti és lebonyolítja a turisztikai célelőirányzatok terhére történő pályáztatási, döntés-előkészítési, szerződéskötési, beszámoltatási és elszámoltatási feladatokat, valamint elszámol a rendelkezésére bocsátott források felhasználásával – olvasható a kormányrendeletben.