Körvonalazódik a módszer a turisztikai desztinációk lehatárolására

Forrás: turizmus.com

 2017. január 18. 10:52

Mint ismert, a tavaly decemberben elfogadott turizmusfejlesztési törvény a desztinációs gondolkodást erősíti a turizmusban, egyszersmind a kormány hatáskörébe utalja maguknak a turisztikai desztinációknak a kijelölését.

A desztinációk lehatárolására a Magyar Turisztikai Ügynökség tesz javaslatot. Az MTÜ ebbe a munkába vonta be szakmai partnerként a Magyar TDM Szövetséget. A desztinációk meghatározásának és a turisztikai térkép újrarajzolásának azért is van különösen nagy jelentősége, mert a jövőben ez lesz majd az esetenként sok milliárdos turisztikai fejlesztések alapja, illetve ezekben a térségekben fognak működni azok a menedzsment szervezetek, amelyek az adott desztináció versenyképességéért felelnek majd.

Az MTDMSZ a megbeszélések és a munka során mindvégig arra törekedett, hogy a térségek határait a TDM 2.0 elképzeléseinek alapján, szakmailag megalapozott, minél objektívebb és komplexebb szempontrendszer szerint lehessen megrajzolni.

Az idei első, január 9-i megbeszélésen az MTÜ felvázolta elképzeléseit, és az MTÜ Desztinációfejlesztések Koordinációjáért Felelős Igazgatóságának munkatársai összeállítottak egy előzetes listát olyan mutatókról, melyek alapján az egyes turisztikai fogadóterületek vélhetően elhatárolhatók egymástól. Az ajánlást a Magyar TDM Szövetség áttanulmányozta, tovább részletezte. A munka mostanra fontos ponthoz érkezett: elkészült a desztinációk lehatárolásához segítséget nyújtó szempontrendszerre tett szövetségi javaslat első változata.

A szempontrendszert a TDM Szövetség tagjaival is megvitatja, illetve
véleményezésre közzéteszi weboldalán is. Az anyag a különböző mutatókat három nagy csoportba sorolja, az egyes csoportokon belül próbál minden tényezőt súlyozni, és kiszűrni azokat, amelyek torzíthatják az eredményt. Az adatsorokhoz az MTDMSZ által javasolt változatban pontozásos rendszer kapcsolódna, melyből könnyedén kiszámítható lenne egy, a desztináció turisztikai súlyát jól tükröző mutató.

Ugyanakkor a szövetség hangsúlyozza: a jelen felmérés túlnyomórészt a kínálati oldalban rejlő potenciált mutatja meg, ami szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy egy élet- és versenyképes turisztikai térség létrejöjjön. Annak meghatározásához a keresleti oldalt, annak szokásait, élményelvárásait, fizetőképességét, egyáltalán: a térségben rejlő piaci lehetőségeket is fel kéne mérni – ami a jól működő helyi TDM-szervezetek tapasztalatai nélkül szinte lehetetlen.

A szempontrendszer három nagy csoportja a következő: vonzerő alapú mutatók(például látogatószám, attrakciók, szolgáltatások, események), turisztikai mutatók (például vendégéjszakák száma, külföldiek részaránya, szálláshelyek száma, ifa-bevétel stb.), földrajzi és infrastrukturális mutatók (Tourinform-iroda, TDM-szervezet, közlekedés).

A Magyar TDM Szövetség javaslata szerint a három komponens alapján összesen – (185+130+35) - 250 pont lenne szerezhető a rendszerben, és az alábbi besorolási rendszer lenne praktikus:

I. helyi szintű turisztikai desztináció: 60%, azaz min. 150 ponttól

II. térségi szintű turisztikai desztináció: 80%, azaz min. 200 ponttól

III. kiemelt turisztikai – fejlesztési - desztináció: 90%, azaz min. 225 ponttól.

A térségek lehatárolásánál az MTDMSZ továbbra is az alábbi szempontok figyelembe vételét tartja mindenképpen fontosak: 200 ezer vendégéjszaka; egységes és egyedi, minél unikálisabb profil megléte vagy kialakításának lehetősége; (adott esetben külföldön is) márkázható földrajzi név; a térségben érdekeltek (stakeholder-ek), érintettek közös, konszenzusos akarata.

A szempontrendszerre és az összetett pontozási rendszerre tett javaslat áttekinthető a Magyar TDM Szövetség weboldalán IDE kattintva.