Marketing- és nyelvoktatásra is igény van a turizmusban

Forrás: turizmus.com

 2018. május 03. 09:39

Évente néhány napos továbbképzéseket vagy e-tananyaggal támogatott önálló tanulást preferálna a turisztikai munkáltatók többsége.

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány nem reprezentatív felmérést végzett a hazai turisztikai vállalkozások oktatással és szemléletformálással kapcsolatos igényeiről. A 182 kérdőív kitöltő a hazai turizmus legkülönbözőbb területeiről érkezett (szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, TDM, fürdő, turisztikai tanácsadás stb.), véleményük láthatóan alapvetően összecseng. A felmérés nyomán egyértelműen megállapítható, hogy a hazai turisztikai vállalkozások számára fontos a munkavállalóik továbbképzése, melyet az esetek jelentős többségében meg is valósítanak, és önerőből finanszíroznak.

A munkavállalók tudására vonatkozó munkáltatói preferenciák

Fotó: Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

A kérdőívet kitöltő turisztikai vállalkozások 78,6%-a szervezett már korábban továbbképzést munkavállalói számára. Ha ezeket a képzéseket tekintjük, akkor az tapasztalható, hogy a munkáltatók jelentős hiányosságot tapasztalnak a konfliktuskezelés és kommunikáció terén, mivel ilyen típusú képzést szerveztek legnagyobb arányban (43,3%) a munkavállalóik számára – a kötelező (munkavédelmi) képzéseken túl (44,4%).

Szintén nagy arányban küldték el munkavállalóikat értékesítéssel és marketinggel kapcsolatos (41,1%), valamint idegen nyelvi képzésekre. Utóbbi továbbképzés aránya ugyan alacsonyabb (35,6%) a korábban említett képzésekhez képest, mégis arra enged következtetni, hogy a munkavállalók megfelelő idegen nyelvtudása továbbra is kihívást jelent a szektorban.

Szintén többen szerveztek pénzügyi, számviteli és jogi továbbképzést munkavállalóik számára, de a szakmai jellegű továbbképzések (pl. barista, sommelier) sem elhanyagolhatóak. A kérdőívet kitöltő cégek jelentős többsége, 84,6%-a önerőből finanszírozta a munkavállalók továbbképzését, és csak 15,4%-a vett igénybe pályázati segítséget.

Baristaképzés

Fotó: turizmus.com

Amikor az egyes, különböző típusú képzések hasznosságáról kérdeztük a kérdőív kitöltők véleményét, szintén a kommunikációval és konfliktuskezeléssel kapcsolatos továbbképzéseket (74,4%), valamint az idegen nyelvi képzéseket (65,4%) tartották legnagyobb arányban fontosnak.

Az idegen nyelvtudást tekintve az angol valamint német nyelvi képzést ítélik a vállalkozások leghasznosabbnak munkavállalóik számára, amely arra enged következtetni, hogy a két „világnyelv” továbbra is dominál a hazai turizmusban. A környező országok nyelveit közel azonos arányban (20,3%) tartják hasznosnak, mint az oroszt (18,1%).

A kérdőívet kitöltő hazai turisztikai vállalkozások egy 1-5-ig terjedő skálán rendkívül fontosnak ítélik meg a tudásfrissítést (72%) és az általános szociális és kommunikációs készségek fejlesztését (56,6%). Szintén magas arányban (40,1%) tartják rendkívül fontosnak a vezetők fejlesztését.

Magyarország helyének ismeretét a világ turisztikai térképén közel azonos arányban tartják közepesen fontosnak (27,5%), fontosnak (25,3%) és rendkívül fontosnak (29,1%). A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szemléletét képviselő programok ismeretét legnagyobb arányban közepesen tartják fontosnak (33%).

A felmérés eredményei alapján a kérdőívet kitöltő hazai turisztikai vállalkozások számára fontos a szervezet kohéziójának megteremtése, melyet csapatépítő és személyiségfejlesztő tréninggel, valamint megfelelő vezetői képzésekkel kívánnak elérni. A képzések formáját illetően a hagyományos tantermi képzéseket megelőzve a válaszadók többsége a gyakorlatorientált tréningeket, és webshop jellegű továbbképzéseket tartja leginkább ideálisnak.

A továbbképzéseket tekintve a munkavállalók létszáma, képzések időtartama és a képzések költsége jelenti a szűk keresztmetszetet a munkáltatók számára: évi kevés alkalommal (évi egyszer), viszonylag rövid időre (maximum 2-4 képzési nap) és kis létszámban (1-3 fő) tudják munkavállalóikat képzésre küldeni, amely hasznosságához jól szervezett és hatékony továbbképzésekre van szükség. Ugyanakkor ezen a helyzeten némiképp javíthat, ha a munkáltatót egyáltalán nem, vagy csak részben terheli a továbbképzés költsége.

A felmérés részletes eredményei itt olvashatók.