Megjelent A turizmus esszenciája című digitális kötet

Forrás: turizmus.com

 2022. május 09. 09:18

Új kiadvánnyal bővült a Turizmus és mobilitás könyvsorozat: megjelent A turizmus esszenciája című digitális kötet.

A könyvsorozat célja, hogy korszerű ismereteket közvetítsen a turizmus alap- és mesterképzés, valamint a posztgraduális képzés hallgatói számára. Az elméleti tudás mellett kiemelt hangsúlyt kapnak a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, így haszonnal forgatják a sorozat köteteit a turizmus területén dolgozó, ismereteiket felfrissíteni vágyó szakemberek is.

Az immár 24 kötetből álló könyvsorozat szerkesztője Jászberényi Melinda, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézet egyetemi docense.

A könyvsorozat legújabb, A turizmus esszenciája című kötetét Michalkó Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézet professzora és a CSFK Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadója szerkesztette.

A kiadvány azoknak a folyamatoknak és jelenségeknek a társadalomtudományi összefüggéseit tárja az olvasóközönség elé, melyek a turizmus másfélszázados fejlődéstörténetében a legújabb szakasz, a totális turizmus kialakulásához vezettek.

A terjedelmében, szerkezetében, stílusában, dizájnjában, de leginkább mondanivalójában a hallgatókat megszólítani képes könyv egyrészt elősegíti a közvetíteni óhajtott ismeretek feldolgozását, másrészt képes a tudomány megkedveltetésére.

A kiadvány 10 fejezetben 40 témakört tárgyal, amely egyrészt kiegészíti, megújítja a jelenlegi ismereteket, másrészt lehetőséget teremt arra, hogy a hallgató tevőlegesen részt vegyen a tárgyaltak elmélyültebb feldolgozásában.

A szerző saját készítésű fényképfelvételei egyszerre teszik hitelessé és élményszerűbbé a könyv mondanivalóját.

A legújabb, A turizmus esszenciája című kötet itt, a sorozat további részei pedig itt érhetők el.