Regionális szempontok a turizmus teljesítményértékelésében

Szerző: Miskolczi Márk

Forrás: turizmus.com

 2021. január 16. 09:13

A Turizmus Szatellit Számlák (TSA) a turizmusszektor teljesítményét mutatják ki meghatározott standardok alapján.

A szektor ugyanakkor rendelkezik olyan feltáratlan területekkel, melyek a kimutatásokban kevéssé kerülnek előtérbe. A Turizmus Bulletin 2020. évi különszámában megjelent „A hazai turizmus néhány feltáratlan területe” című tanulmányban Tóth Tímea és Tóth Géza rámutat a Turizmus Szatellit Számlák módszertani változásaira, valamint körvonalazzák a magyarországi megyék turizmusban betöltött szerepét.

Magyarországon a turizmusra jellemző tevékenységek aránya jelentős, a multiplikátor termelési hatásokat is figyelembe véve 10% körül mozog – áll a tanulmányban. Az első Turizmus Szatellit Számlák a 2004-2007-es időszakban készültek el, melyeket azonban hamar felváltott egy új, 2008-ban érvényesített módszertani keret.

A szerzők számításokat végeztek arra vonatkozóan is, hogy az egyes megyék hogyan járulnak hozzá az ország turisztikai teljesítményéhez

Forrás a tanulmány írójától

A kutatás célja a módszertanban megjelenő osztályozási változások részletes bemutatása, melyek olyan újdonságokat építenek be az elemzésbe, amelyeket a tagállamok korábban nem vettek figyelembe.

A szerzők a módszertani háttér bemutatása mellett számításokat végeztek arra vonatkozóan, hogy az egyes magyarországi megyék hogyan járulnak hozzá az ország turisztikai teljesítményéhez. Az elemzés alapján a 2010-2017 közötti időszakban a turizmusra jellemző ágazatok összes hozzáadott értékének országos értéke 6,7%. Érdekesség, hogy a legmagasabb értéket, 27%-ot Zala megye tudhatja magáénak, Budapesten a turizmus jelentősége e tekintetben kevésbé domináns (10,4%). A szerzők továbbá rámutattak arra is, hogy 13 olyan megyénk van, ahol a turizmusnak a bruttó hozzáadott értékből való részesedése nem éri el az 5%-ot.

A tanulmány hangsúlyozza, hogy a számítások nem tekinthetők hivatalos statisztikai elemzéseknek, ugyanakkor alkalmasak arra, hogy rávilágítsanak a területi egyenlőtlenségekre, valamint arra, hogy milyen nagy jelentősége lehet a regionális szatellit számlák létrehozásának, melyek a turizmus helyi gazdaságban betöltött szerepének mélyebb feltárását segítenék elő.

A teljes tanulmány letölthető IDE kattintva.