Sokan nem fizetik a turizmusfejlesztési hozzájárulást

Forrás: kamaraonline.hu

 2018. július 23. 14:31

A NAV több ellenőrzés alkalmával tapasztalta, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett adózók adóbevallási és megfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget.
A nem teljesítés oka legtöbbször a tájékozatlanság. A 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás nevű új adónemet 2018. január 1-jétől vezették be, azzal egy időben, amikor a kereskedelmi vendéglátásban 5%-ra szállították le az ételek és a helyben készült italok után felszámolandó áfá-t.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom abban az esetben is, ha az adóalany az általa igénybe vett, az 5 százalékos adómérték alá tartozó szolgáltatásnyújtást saját nevében nyújtja tovább a megrendelőjének. Ebben az esetben ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a szolgáltatást eredetileg nyújtó adóalanynál (amelynél szintén hozzájárulás-köteles a szolgáltatás-nyújtás) teljesüljenek a kedvezményes áfa mérték alkalmazhatóságának feltételei, valamint, hogy a szolgáltatást közvetítő adóalany ezt a szolgáltatást önálló szolgáltatásként nyújtsa tovább.

Az étel és a helyben készített, nem alkoholtartalmú ital után kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni

Fotó: pixabay.com

Az adókötelezettség egyértelműen a hozzájárulás-köteles szolgáltatáshoz kötődik, így abban az esetben, ha az adózó az adott bevallási időszakban nem nyújt hozzájárulás-köteles szolgáltatást, bevallási kötelezettség sem terheli. A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó nélküli ellenértéke. A hozzájárulás mértéke 4 százalék. A hozzájárulást az önadózás szabályai szerint kell megállapítani és bevallani, az áfa bevallás benyújtására kötelezett adózónak a hozzájárulást az áfa bevallás-benyújtásra előírt határnapig.