Soproni kerekasztal az örökségvédelemről

Forrás: turizmus.com

 2018. október 04. 15:37

Régészeti tudományos tanácskozást és örökségvédelmi-turisztikai kerekasztal-konferenciát tartanak Sopronban október 4–6. között.

A rendezvény a Duna-medence kora-vaskori monumentális tájai elnevezésű transznacionális projekt hazai eseménysorozatának befejező állomása. A projekt kezdeményezője és vezetője a grazi Universalmuseum Joanneum. Magyar projektpartner az Archaeolingua Alapítvány, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum. Külföldi projektpartner a bécsi, a grazi, a ljubljanai, a maribori egyetem, a zágrábi régészeti intézet, a szlovén kulturális örökségvédelmi intézet, a zágrábi régészeti múzeum. A soproni konferencián megszólalnak a partnerállamok a területtel foglalkozó régészei, különböző intézmények kutatói.

A Sopron-Várhely vaskori régészeti tanösvény halomsírja

Fotó: turizmus.com

A konferencia címe: Hasonló, de nem ugyanaz: A kora vaskori táj regionális különbségei a keleti Hallstatt kultúra területén. A projekt célja és feladata: a roncsolásmentes kutatások bemutatása, az eddiginél jóval részletesebb adatgyűjtés, kulturális és természeti örökségvédelem, közös örökségi adatbázis létrehozása a fogalmak összehangolásával, új stratégiák létrehozása, ismeretterjesztés a régészeti helyszínek és emlékek kulturális és turisztikai bemutatásával.

A konferencia zárónapján, október 6-án kerül sor arra a kerekasztal- konferenciára, amelyen turisztikai, örökségvédelmi, erdő- és területgazdálkodási szakemberek beszélgetnek a régészeti értékek megőrzéséről, bemutatásáról, megismertetéséről, az örökségvédelem és a turizmus kapcsolatáról, lehetőségeiről, a fejlesztés irányáról. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az északnyugati Duna-medence kulturális és természeti környezetének szerves részét alkotó kora vaskori területek jelentőségére.

A kerekasztal-konferencián Budai Zoltán turisztikai szakember szól a kulturális örökségről, mint turisztikai attrakcióról, Donka Attila, a Kodolányi Egyetem tanára a nemzetközi turizmusról és magyar vonatkozásairól tart prezentációt, Taschner Tamás, a Fertő-táj Világörökség titkára azokról a kérdésekről szól, amelyek összeköthetik a világörökségi területet a Sopron–Várhely vaskori tájjal. Bánáti Lászlónak, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezetője az erdőgazdaság, a táj, a környezet, a természet és a kultúra összekapcsolódásának szemszögből vizsgálja a kérdést, Bőczén Árpád örökségvédelmi szakember a jobb megismertetés, a múlt, a régészeti bemutathatóság szemszögéből elemzi az örökség és a turisztika kapcsolatát. A kerekasztal-beszélgetésen részt vesz a Magyar Turisztikai Ügynökség képviseletében dr. Fazekas Márta vezető tanácsadó.

A beszélgetés gondolatmenete követi a Vaskor–Duna transznacionális projekt fő célját, amelynek lényege, olyan közös stratégiák kidolgozása és megvalósítása, amelyek nemcsak a tudományos, hanem a kulturális turisztikai érdeklődést is fölkeltik a kulturális és a természeti örökséget egyesítő, kétségtelenül sérülékeny, ugyanakkor izgalmas és impozáns őskori tájak iránt.