Együttműködés a Corvinuson a turizmus és a megújuló energia kapcsolatának feltárására

Forrás: turizmus.com

 2016. november 10. 10:09

A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének oktatói jelentős szerepet vállalnak az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetben zajló OTKA kutatás sikeres megvalósításában.

A turizmus és a megújuló energia magyarországi helyzetének feltárását, valamint az energiahatékonyságot szolgáló technológia tájesztétikai vonatkozásainak értékelését célzó kutatás már a második évében jár, így a hazai és nemzetközi konferenciákon számos részeredmény került bemutatásra.

Ezek közül kiemelkedő a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével együttműködésben 2016 tavaszán lebonyolított online kérdőíves vizsgálat alkalmával létrehozott, 114 szálloda információit tartalmazó adatbázis, amely lehetőséget biztosít a turizmusipar egyik legfontosabb szegmense, a szállodai szuprastruktúra megújuló energia elterjedésében betöltött szerepének értékelésére.

A kérdőívek összeállítására, tesztelésére, majd az eredmények kiértékelésére a Budapesti Corvinus Egyetem marketing és turisztikai szakembereinek közreműködésével került sor.

 

Ismert, hogy a fenntartható fejlődés elvének szem előtt tartása a turizmus versenyképességének egyik letéteményese. A fenntarthatóság gyakorlatba történő átültetése azonban a szállodák menedzsmentjét a működés számos területén kihívás elé állítja. Ezek között az energiafelhasználás az egyik legproblematikusabb, mivel korszerű technológia nélkül magas rezsiköltséggel kell kalkulálni, ugyanakkor az energiatakarékosságot célzó beruházások jelentős invesztíciót igényelnek.

A megújuló energia hasznosítása az adott szállodában egyszerre képes a fenntarthatóságot és a megtakarítást is szolgálni. A hamarosan szélesebb körben is publikálásra kerülő eredmények a szállodavezetők megújuló energia iránti attitűdjére, a megújuló energiával kapcsolatos beruházások nehézségeire és végül, de nem utolsó sorban a versenyképességre gyakorolt hatásmechanizmusokra világítanak rá. A Budapesti Corvinus Egyetem turizmus-vendéglátás alapszakos és turizmusmenedzsment mester szakos hallgatói nem csupán az oktatóik által feltárt friss kutatási eredményeket hasznosíthatják, hanem lehetőségük van a tudományos kutatás műhelytitkaiba is bepillantani.

A hallgatók éles projektfeladatokban való részvételi lehetőségét a Budapesti Corvinus Egyetem Turizmus Tanszéke kiemelten fontos irányelvnek tartja, hiszen e feladatok révén a képzésben résztvevők valós tapasztalatokra és a későbbi munkájuk során is hasznos kapcsolatokra tehetnek szert. A Corvinus 2017 februárjában induló, állami finanszírozású mesterképzése a desztinációk, illetve a profitorientált vállalkozások menedzsmentjére és marketingjére helyezi a hangsúlyt; utóbbiban az online és digitális marketing kiemelt szerepet kap.

A képzésre november 15-ig lehet jelentkezni. További információ és jelentkezés: felvi.hu és marketing.uni-corvinus.hu.

(x)