Turizmusirányítás az új kormányban

Forrás: turizmus.com

 2018. május 23. 09:59

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján Rogán Antal mellett Gulyás Gergelynek, Szijjártó Péternek és Varga Mihálynak is lesz nevesített feladata.

A kormányrendelet szerint a miniszterelnök kabinetfőnöke, vagyis Rogán Antal a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységre, az  utazási és utazásközvetítői szerződésre, a  falusi és agroturizmusra, valamint –  a  gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az  egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszterelnök kabinetfőnöke egyúttal kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét, kidolgozza a  turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét. A  vallási turizmus tekintetében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter, a falusi és agroturizmus tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter közreműködik a munkában.

A budapesti rendezvények esetében együttműködésre lesz szükség

Fotó: turizmus.com

Rogán Antal feladata lesz az is, hogy kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok megvalósítását, valamint összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat. A kabinetfőnök irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet, kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját, illetve kidolgozza a  világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat.

A miniszterelnök kabinetfőnökének azt is előírja a rendelet, hogy a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a  Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter részére szakmai támogatást kell biztosítania a  Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításában, és közreműködik e  sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában.

A rendelet alapján Rogán Antal irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását, kizárólagosan ellátja az állami bormarketing kapcsán jelentkező valamennyi állami feladatot, előzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol a  turizmussal összefüggő projektek, fejlesztések, programok kialakítását, illetve meghirdetését megelőzően.

A  miniszterelnök kabinetfőnöke felelős a  vendéglátás területéért, így előkészíti a  vendéglátásra, valamint a közösségi és állami bormarketing-tevékenységre vonatkozó jogszabályokat. A  miniszterelnök kabinetfőnöke határozza meg a  vendéglátás irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

A turizmus területén feladatot kap a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely is. A  miniszter Budapest főpolgármesterével együttműködve koordinálja – a  turisztikai fejlesztések tekintetében a  miniszterelnök kabinetfőnökével egyetértésben – a kormány egységes budapesti városfejlesztési – állami-kormányzati, nem önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztésekre vonatkozó várostervezési, magasépítési, közlekedésfejlesztési, köztér-, közpark-, közút-, egyéb közterület-fejlesztési – tevékenységét, erre vonatkozóan előterjesztéseket készít a  kormány számára, és irányítja a kormány döntéseinek végrehajtását.

Gulyás Gergely irányítja – a  sportpolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben – a  budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén a  megrendezésre vonatkozó, a  nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival való szerződéskötéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat.  A kormány nevében kapcsolatot tart és együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, a  Magyar Olimpiai Bizottsággal, a  Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a  hazai és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, külföldi kiemelt nemzetközi sportesemények házigazdáival és szervezőbizottságaival, valamint a  kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel.

A külgazdasági és külügyminiszter, vagyis Szijjártó Péter felel a turisztikai diplomata hálózat irányításáért.

Az ágazat területén feladatokat kapott a Gazdasági Kabinet is, amelyet Varga Mihály pénzügyminiszter irányít. A kabinet a turizmusért, valamint a vendéglátásért való felelősségi körökben a kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

Nevesítetten nem szerepel feladataik között a turizmus, de, nyilvánvalóan több területen is kapcsolódik tevékenységük a pénzügyminiszter, az agrárminiszter, az emberi erőforrások minisztere, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter esetében.

Kapcsolódó cikkek