Turisztikai menedzser képzést indít a Corvinus

Forrás: turizmus.com

 2020. december 29. 08:00

A koronavírus-járvány a teljes turisztikai szektort egy váratlan, új helyzet elé állította, ami egyben azt is jelenti, hogy a piac és a szakma talpra állása közben új irányok és lehetőségek nyílhatnak az iparágban.

A Corvinus képzése kapcsolatokat és olyan alapismereteket nyújt, amelyek bármilyen, turizmushoz kapcsolódó területen hasznosnak bizonyulhatnak.

A februárban induló Kulturális turisztikai menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés során a hallgatók megismerkedhetnek a turizmus legújabb trendjeivel, a kulturális turisztikai termékekkel, azok marketingjével, turisztikai termékfejlesztés folyamatával. Vállalkozási és szervezési ismereteket ad a képzés, hangsúlyozva a szak gyakorlatorientáltságát.

Az Üzleti és projekttervezési tárgy a képzésben az alapvető általános gazdasági és menedzsment ismereteket szedi rendszerbe a vállalkozások működtetése, illetve a működtetés tervezésének elemi szakmai területei mentén. Foglalkozik az induló vállalkozások jövőkép-alkotásával, a működő vállalkozások helyzetének feltérképezésével, illetve erre építve, üzleti elképzeléseinek kimunkálásával. A gyakorlatban is jól használható módszertani eszközök alkalmazásával fiktív és valódi vállalkozások példáján elsajátítható a stratégiai és üzleti tervezés egyfajta know how-ja, illetve a tervekbe foglalt célok megvalósításának eszközeként az akciótervek, projektek tervezésének kiemelt feladatai (projektek definiálása, projektmarketing, idő-, erőforrás- és költségtervezés, kockázatok kezelése).

A Kulturális turizmus esettanulmányok tantárgy keretein belül olyan hazai és nemzetközi turisztikai esettanulmányok kerülnek bemutatásra és elemzésre, melyek segítségével a hallgatók behatóbban megismerhetik elsősorban a kelet-közép-európai városok tervezési, szervezési feladatait és problémaköreit a turizmus és az urbánus térségfejlesztés szemszögéből. Így az említett térség különböző városi szintű turizmusfejlesztési koncepciók, stratégiák és tervek bemutatása, a tervezés lényegi elemeinek kiemelése fontos részét képezi a kurzusnak, kiegészítve a turizmus speciális fejlesztési területeivel, elsősorban a városi színterekhez köthető kulturális turizmus fejlesztésének kérdésköreivel. A hazai esettanulmányokat kiegészíti a nemzetközi, főleg uniós példák tanulmányozása is.

A hallgatók a kurzus elvégzésével a kritikus gondolkodás és elemzés módszereivel tovább mélyítik a városi terekhez fűzhető turizmusfejlesztési ismereteiket, illetve prezentációk készítésével és előadásával is hozzájárulnak a kurzus kitűzött céljának eléréséhez.

Képzés két féléves, levelező munkarendben zajlik az oktatás, az órákat kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben tartják. A képzést a szakdolgozat megírása és megvédése zárja. A végzettség megnevezése közgazdász diplomával rendelkezők esetében kulturális turisztikai menedzser szakközgazdász, más diploma esetén kulturális turisztikai menedzser.

A szakra a Budapesti Corvinus Egyetem honlapján lehet jelentkezni, a két féléves képzés keresztfélévben is indul.

Jelentkezni 2021. január 30-ig lehet. Az önköltség díja 390 000 Ft/félév.

További információért kattintson IDE!

(X)