Újabb módosítások az utazási jogszabályokban

Forrás: turizmus.com

 2018. április 23. 16:08

Megjelent az utazási szabályokat módosító, s 2018. július 1-jén hatályba lépő kormányrendelet.

A 79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletet, illetve az ezt a rendeletet módosító 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet módosítja.

Salamon András jogi szakértő szerint a módosítások alapvetően a vagyoni biztosítékhoz kötődnek.

Magasabb vagyoni biztosíték alapul vétele

A 213/1996. Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésének módosítása lényegében azt mondja ki, hogy ha az utazási vállalkozó egyszerre végez 12%-os és 20%-os vagyoni biztosítékú szolgáltatást, akkor a vagyoni biztosíték összegénél a magasabb vagyoni biztosíték mértéket kell alapul venni.

Kötelező biztosítás, biztosító helytállása

A 213/1996. Korm. rendelet 9/A. §-a (amelyet a 473/2017. Korm. rendelet ültetett be) nem lép hatályba, azaz úgy kell venni, mintha tavaly év végén nem is hozták volna meg ezt a módosítást.

Helyette új 9/A. § született, amelynek lényege a következő: Ha az utazási csomag vagy az utazási szolgáltatás-együttes személyszállítást is tartalmaz, akkor az utazási vállalkozónak már a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell az utas javára szóló kötelező biztosítással, amely fedezetet nyújt a hazaszállításra és a kényszerű tartózkodás költségeire.

A most megjelent módosított rendelet további módosítása várható

Fotó: pixabay

A módosítás pontosította a biztosító helytállására vonatkozó, korábban nehezen értelmezhető rendelkezést is. A módosítás lényege, hogy a biztosító, amennyiben az utas az előző mondatban leírt kötelező biztosítást nyújt az utasnak, az utazási vállalkozónak nyújtott vagyoni biztosíték összegének legalább (nem charteres szolgáltatás esetén)10 százalékáig vagy (charterjárattal történő személyszállítás esetén) 20 százalékáig köteles éves szinten helytállni.

A jogi szakértő ezt a rendelkezést a következőképpen értelmezi: Ha a biztosító például 1 millió forintra köt vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést az irodával, és az utazási csomagban van személyszállítás is, amire a biztosító ad az utas javára szóló kötelező biztosítást, akkor az iroda fizetésképtelensége esetén a biztosító legalább 100 000 Ft-ig, charteres utazásnál 200 000 Ft-ig köteles helytállni az utas hazahozatalában.

Salamon András véleménye szerint a rendelkezés (amely valószínűleg a német Polgári Törvénykönyv megoldását veszi át) továbbra sem egyértelmű, s félő, hogy perek sokaságát vonhatja maga után.

Új határidők

A 213/1996. Korm. rendelet 14/A. §-sal egészül ki. Eszerint egyrészt az utas javára szóló kötelező biztosítást a 2018. július 1-jén már folyamatban lévő, a július 1-jén vagy azt követően induló utazásokra is alkalmazni kell.

Más szóval: az utas javára szóló kötelező biztosítás tekintetében mindegy, hogy mikor kötötte az utas az utazási szerződést, 2018. január 10-én vagy június 30-án, a lényeg, hogy ha az utazás ténylegesen július 1-jén vagy utána indul, vagy július 1-jén az utas már egy hete úton van, rendelkeznie kell ezzel a kötelező, javára szóló biztosítással.

A korábbi rendelkezés még úgy szólt, hogy az előírás csak a július 1-jén vagy azután megkötött szerződésekre vonatkozik.

Az új előírás igen érzékenyen érintheti az irodákat.

Másrészt a 473/2017. Korm. rendelettel módosított vagyoni biztosítékot az utazási vállalkozó 2018. július 1-ig köteles megemelni, ha ezt az új számítás, illetve minimumösszegek szükségessé teszik, és az emelésről augusztus 31-ig kell értesíteni a kormányhivatalt.

Harmadrészt a vagyoni biztosítékról szóló szerződést 2018-ban legfeljebb féléves időtartamra kell megkötni. A módosítások 2018. július 1-jén lépnek hatályba.

Nem lép hatályba a korábbi 473/2017. rendelet 6. §-a (lásd a kötelező biztosításról szóló részt fent) mellett az utazási irodák számára lényegtelen 17. § és 22. § sem.

Salamon András véleménye szerint további módosítások is várhatók, sőt vélhetően változni fog az utazási szerződésről szóló új, 472/2017. Korm. rendelet is.

Kapcsolódó cikkek