Újra olvasható, forgatható a Turizmus Bulletin

Forrás: turizmus.com

 2018. február 20. 10:18

Amint arról korábban is beszámoltunk, a közelmúltban látott napvilágot a turisztikai szakmai és tudományos folyóirat, a Turizmus Bulletin 2017. évi 1-2. száma.

A kiadvány főszerkesztője, Jászberényi Melinda, a Budapesti Corvinus Egyetem docense felhívta figyelmünket, hogy az eddig nyomtatásban és online módon egyaránt közzé tett közel 400 cikk bizonyítja, hogy a szakmának folyamatosan van mondanivalója a különböző szintű irányítást végzők, a praxist művelők és az akadémiai szférában dolgozók felé.

A legfrissebb szám címlapja

Fotó: Turizmus Bulletin

A lap kiváló példája annak, hogy a tudományos igényességű kutatási eredmények gyümölcsöző szimbiózisban képesek együtt élni a szakmai háttér vagy éppen előkészítő anyagokra épülő írásokkal, továbbá a jövőnk letéteményeseinek számító hallgatók friss gondolatokat kínáló szakdolgozataiból készült kivonatokkal.

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a BCE Marketing és Média Intézetén belül működő Turizmus Kutató és Továbbképző Központ vállalta fel a lap megjelenésével kapcsolatos koordinációt, amelynek eredményeképpen hosszú távon biztosított a rangos szakmai és tudományos folyóirat kiadása.

Amíg a XVII. évfolyam két, összevont, 5-5 tanulmányt tartalmazó kiadványban lát napvilágot, addig a XVIII. évfolyamtól kezdődően már évi négy különálló szám kerül kiadásra, amelyekben számonként 4-6 cikk jelenik majd meg.

A Turizmus Bulletin tudományos profilját a "Lektorált tanulmányok", szakmai arculatát a "Műhely" rovat testesíti meg. Amíg a „Lektorált tanulmányok” rovatban tudományos kutatások eredményeit tartalmazó, szigorú bírálati eljáráson áteső kéziratok látnak napvilágot, addig a „Műhely” rovat a legkülönbözőbb hátterű elemzések, tervezési, fejlesztési dokumentumok (koncepciók, stratégiák), kiváló szakdolgozatok, tudományos diákköri értekezések stb. összefoglalói kerülnek közreadásra.

A folyóirat alapvető szerkesztési elve, hogy a korábbi tradíciókat megőrizve egyszerre szólítsa meg a turisztikai felsőoktatásban, az akadémiai, valamint más kutató- és háttérintézményekben, a közigazgatásban, a döntés-előkészítésben, a tanácsadásban, a non-profit szférában, a szakmai érdekképviseletekben és a gyakorlat legkülönbözőbb szegmenseiben dolgozó, a turizmust hivatásuknak tekintő olvasókat.

A folyóirat fennmaradásának és színvonala fejlődésének záloga maga az olvasótábora, amelynek népes tagsága egyrészt igényli a Turizmus Bulletin rendszeres megjelentetését, másrészt közérdeklődésre számot tartó kéziratok elkészítésével garantálja a publikálandó tartalmat.

A legfrissebb lapszámot ide kattintva letöltheti.

Az utolsó oldalon olvashatók a kéziratok befogadásának és szerkesztésének alapelvei, benne a szerkesztőség elérhetősége. (X)