Utazási irodával is erősítenének a magyarok Szlovákiában

Forrás: turizmus.com

 2018. január 11. 11:08

Románia után Szlovákiában is megvizsgálta a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, miként lehetne segíteni a turizmust a magyarlakta területeken.

A friss tanulmány megállapítja, hogy a Tátra a legerősebb vonzerő Szlovákiában, és a természeti értékek látogatottsága terén is előnyt élveznek a szlovák területek. A magyarlakta területek turizmusa egyelőre nem tud versenyelőnyre szert tenni a természeti és kulturális értékekben gazdagabb, többségükben szlovákok lakta területekhez, így például a Magas-Tátrához, Poprádhoz, Besztercebányához, Trencsénteplichez képest.

A vendégek és a vendégéjszakák számát illetően a magyarlakta kerületek Szlovákia vendégforgalmában a középső és az utolsó mezőnyben helyezkednek el, Pozsony kivételével, amely vezető szerepet tölt be a magyarlakta területek (és Szlovákia) vendégforgalmában.

A szepesi vár a Felvidéken

Fotó: turizmus.com

A kutatók szerint a dél-szlovákiai területeken az elszigetelt vonzerők helyett szükség lenne komplex, nagyobb térséget átfogó fejlesztésekre, a jelenleg még hiányzó célcsoport-specifikus turisztikai programcsomagok kialakítására, a vonzerők élményszerű fejlesztésére, a vonzerők környezetében infrastruktúra-fejlesztésre és a turisztikai szolgáltatások számának és minőségének javítására.

A szakemberek tapasztalatai szerint mindennek megvalósítására szükség lenne egy ernyőszervezetre (felvidéki turisztikai ügynökségre/egyesületre/szövetségre), amelynek székhelye Pozsonyban lehetne, és amely összefogná és tanácsadással segítené a területi szintű szervezeteket, a magyarlakta területek turizmusát. A szervezet feladatköre főként a szakmai segítségnyújtásra, a koordináló, tanácsadó, képzési tevékenységre terjedne ki.

Ezzel összefüggésben az is elképzelhető, hogy a Kárpát-medencét érdemes lenne „egy csomagban” kiajánlani és ezen belül a Felvidék magyarlakta területét „külön csomagként” is értékesíteni. Így lenne rá kereslet és az ernyőszervezetnek ez is egyik kiemelt feladata lehetne.

Ennek keretében a szervezetnek érdemes lenne egy olyan turisztikai adatbázist létrehozni, amely összefoglalná a Felvidék turisztikai vonzerőit és szolgáltatásait (szállás- és vendéglátóhelyeket, szabadidő eltöltési lehetőségeket, egyéb szolgáltatókat stb.), és ezeket az értékeket egy átfogó Felvidék turisztikai honlapon hasznos lenne megjeleníteni. Az értékek között ki lehetne emelni azokat, amelyek magyar tulajdonban vannak és azokat, ahol magyarul is nyújtanak szolgáltatást, illetve külön lehetne kezelni azokat, ahol magyar feliratok is vannak.

A térség kiajánlását elősegítendő, érdemes lenne azt is átgondolni - állapítja meg a tanulmány, hogy az ernyőszervezet mellett létrehozandó és létrehozható-e egy kimondottan a Felvidék magyarlakta területeire történő beutaztatással foglalkozó utazási iroda vagy utazásszervező ügynökség.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Tőzsér Anett vezetésével egy kutatássorozatot indított el 2015-ben, hogy átfogó képet adjona Kárpát-medencei turisztikai szervezetek működéséről. Ennek első, pilot projektjét a „Székelyföld turisztikai szervezeti rendszerének vizsgálata” című kutatás jelentette 2015 második felében. Az akkor kialakított módszertani gyakorlat alapján a kutatás következő helyszíne 2017-ben a Felvidék magyarlakta területe volt. A tanulmány innen letölthető.