Mi lesz a kisebb forgalmú utazásszervezőkkel? – nyílt levél a MUISZ-nak

Forrás: turizmus.com

 2020. október 14. 19:47

A vagyoni biztosítékra vonatkozó jogszabály-módosítással kapcsolatban az előírt minimális összegű vagyoni biztosítékot teljesítő utazási irodák nevében nyílt levelet írt három iroda a Magyar Utazási Irodák Szövetségének. Közöljük a levelet és a választ is.

Néhány mondat a levélváltás előzményéről: A jövő év vagyoni biztosíték igazolásának október 31-i határideje aggodalommal töltötte el az egyébként is bizonytalan helyzetben lévő, utolsó tartalékaikat felélő utazási irodákat. Köztudott: az érvényes jogszabály szerint az utazásszervezőknek a megelőző, a folyó év és a jövő esztendő tervezett forgalma közül a legmagasabbat, tehát jelen helyzetben a kimagasló eredményt hozó 2019-es év árbevételét kell figyelembe venniük a következő év vagyoni biztosítékának megállapításához. Mivel az érvényben lévő jogszabály rengeteg utazási irodának jelentett volna további súlyos terhet a jelen helyzetben, ezért a MUISZ jogszabály-módosítást kezdeményezett ez ügyben, javasolva, hogy a következő évre a 2019. évi forgalom 50 százalékára kelljen beadni a vagyoni biztosítékot.

A fentiekkel kapcsolatosan fordult a szakmai szövetséghez nyílt levélben három kis iroda, amelyben azt kérték, hogy a MUISZ a kisebb utazási irodák érdekeit is képviselje a döntéshozókkal történő tárgyalások során. A levelet az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

Nyílt levél

Magyar Utazási Irodák Szövetsége
1065 Budapest, Révay utca 10.

Molnár Judit elnök részére

Tisztelt Elnökasszony!

Azoknak a Magyarországon engedéllyel működő utazásszervező vállalkozásoknak a nevében írjuk Önnek levelünket, amelyek az illetékes hatóság 2020. október 8-i nyilvántartása szerint valamennyi utazásszervezésre jogosult magyar utazási iroda 55%-át alkotják. Ezeknek az utazási irodáknak tevékenységük jogszerű folytatásához a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a minimálisan előírt 7.000.000 forintig, azaz hétmillió forintig terjedő vagyoni biztosítékkal vagy ennek megfelelő biztosítással szükséges rendelkezniük. A jelenleg nyilvántartott 416 utazásszervező vállalkozás közül 231 ilyen vállalkozás működik hazánkban.

Nagyrabecsülésünket és köszönetünket szeretnénk kifejezni a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (továbbiakban Szövetség) az idei évben végzett munkájáért és érdekképviseleti tevékenységéért.

Számunkra is könnyítést jelentett a Szövetség által idén márciusban elért, négy hónapra szóló járulékcsökkentés. Vállalkozásaink fenntartásához ez a segítség elengedhetetlennek bizonyult, ahogy a nálunk lényegesen nagyobb piaci szereplőknek is hasznára válhatott.

Aggodalmunknak szeretnénk azonban hangot adni a 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) 8.§ bekezdéseinek tervezett módosításával kapcsolatban. Előzetes ismereteink szerint a vagyoni biztosítékra vonatkozó jogszabályhelyek várható változása jelentős hátránnyal fog járni vállalkozásaink és további több mint kétszáz (!) utazásszervezésre jogosult hazai utazási iroda számára. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a Rendeletben meghatározott minimális biztosítéki összeg kedvező irányban nem változik, erre törekvés nem mutatkozik, miközben a közepes és nagy piaci szereplők várhatóan jelentős könnyítésben részesülhetnek. Ezáltal sérül a vállalkozás szabadsága, torzul a piaci verseny és teret nyerhetnek a gazdasági erőfölény káros hatásai. Ezek a hátrányos változások Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt elkerülendők, nemkívánatosak.

A fentiek szerint a Szövetség segítségét és közreműködését szeretnénk kérni a következőkben.

Az első kérésünk, hogy a Szövetség legyen következetes és igazságos, amikor a döntéshozókkal tárgyal. Véleményünk, hogy az utazásszervezők több mint felét, egyben a szakmánk gerincét és sava-borsát alkotó kisebb méretű, sok esetben családi utazási vállalkozások működése – az elmúlt évek és évtizedek tapasztalatai szerint – egyáltalán nem jelent nagyobb kockázatot náluk erősebb társaikénál. Ezért a szabályok tervezett megváltoztatása ebben a formában nem elfogadható.

A második kérésünk, hogy a Szövetség – befolyását latba vetve és a Magyar Biztosítók Szövetségével közreműködve – segítse a magukra maradt utazásszervezőket a magyarországi biztosítótársaságokkal történő tárgyalásban és a kialakult helyzetnek megfelelő biztosítási termék kidolgozásában.

Mi nem kérünk sem többet, sem kevesebbet: azonos feltételek biztosítását szeretnénk minden piaci szereplőnek. Ez a kérésünk nemcsak saját érdekünk, hanem megbecsült utazóközönségünké is.

Álláspontunk összhangban van Magyarország Alaptörvényének M) cikkével, a köznyelvben Versenytörvénynek nevezett 1996. évi LVII. törvénnyel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával.

Budapest, 2020. október 12., hétfő

Tisztelettel:

Dr. Papp Dániel, Eurotrip Utazási Iroda
Szalai Edit, Las Palmeras Tours
Rácz Dezső, TATRADOL Travel”

 

(A fenti levél szerzői október 13-án egy szakmai Facebook-csoportban csatlakozási felhívást tettek közzé, szerda estig mintegy 50 további iroda jelezte a nyílt levélben foglaltak támogatását  – a szerk.)

A kép alatt a MUISZ válaszlevelét olvashatják, amelyet szintén változtatás nélkül adunk közre.

Aggódnak az utazási irodák a jövő évi vagyoni biztosíték igazolása miatt

Fotó: 123rf.com

A MUISZ válaszlevele:

Kedves Kollégák!

Köszönettel vettem a 2020. október 12-én megküldött nyílt levelüket, melyben kéréssel fordulnak a Magyar Utazási Irodák Szövetségéhez. A MUISZ, bár elsősorban tagjai érdekeit képviseli, lobbitevékenységével igyekszik a szervezett utaztatás valamennyi szereplőjének munkáját segíteni.

Az Önök által hivatkozott 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8.§ bekezdésének módosításával kapcsolatban az alábbiakról tudok tájékoztatást adni:

Ahogy néhány nappal ezelőtt a sajtóban is nyilatkoztam, a MUISZ jogszabály-módosítást kezdeményezett annak érdekében, hogy a 2021. évi vagyoni biztosíték alapja ne a teljes 2019. évi árbevétel legyen, hanem annak csak az 50 százaléka.

Ez a javaslat a döntéshozókkal folytatott hosszú egyeztetés eredményeképpen jött létre, és a csökkentésnek ez volt az a mértéke, amit végül minden érdekelt elfogadhatónak tartott.

Természetesen az egyeztetések során javasoltam, hogy a jelenleg érvényben lévő rendelet szerinti minimális 7.000.000 forint is mérséklésre kerüljön, azonban ezt a felvetést a döntéshozók elutasították. Az indoklásban elhangzott, hogy amennyiben a minimális összeget a felére csökkentenék, a vagyoni biztosíték még arra sem lenne elegendő, hogy fedezetet nyújtson egy 4 fős család tengeren túlra szervezett utazására, és ez fogyasztóvédelmi szempontból aggályosnak tekinthető.

A másik kérés a MABISZ-szal történő tárgyalásra vonatkozott. A vagyoni biztosíték kapcsán szintén történt előzetes egyeztetés a biztosítótársaságokkal. Az egyeztetések során elhangzott, hogy a hazai biztosítótársaságok mozgásterét sajnos jelentősen meghatározza a külföldi viszontbiztosítóikkal kötött szerződésük.

Az elmúlt héten az ECTAA (az európai utazási irodák szövetségeinek szervezete, melynek a MUISZ is tagja) közgyűlésén is hasonló problémák hangzottak el a vagyoni biztosítékkal kapcsolatban, sőt tájékoztatást kaptunk arról is, hogy vannak olyan EU-s országok, ahol a megnövekedett kockázatra történő hivatkozással már egyetlen biztosítótársaság sem köt vagyoni biztosítékot.

Bízom abban, hogy Magyarországon az irodák nagy részével szerződést tudnak kötni a biztosítótársaságok. Ellenkező esetben alternatívaként a nulla százalékos kamatozású turisztikai hitel jelenthet segítséget.

Kedves Kollégák! A MUISZ Elnöksége nevében köszönöm megkeresésüket, s szeretném hangsúlyozni, hogy örömmel veszünk minden, a szakmánk szereplőit támogató konstruktív javaslatot.

Budapest, 2020. október 13.

Üdvözlettel:

Molnár Judit
elnök”