Változás a TUTSZ életében

Forrás: turizmus.com

 2018. december 16. 17:31

A 23 éves szakmai szervezet eddigi nevét a közgyűlés Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetségére változtatta.

 

A már bevezetett rövidítés nem változik a jövőben sem. A megalakulás óta eltelt több mint két évized alatt alapjaiban változott meg a társadalmi és gazdasági környezet, aminek következtében a tanácsadói tevékenységgel szemben is új elvárások jelentkeztek.

Az általános fogyasztói és vásárlói szokások terén zajló folyamatok tetten érhetők az utazási piacon is, mely soha nem látott dinamizmussal növekszik. Annak érdekében, hogy ebből a lehető legtöbbet profitáljon minden érintett helyi közösség, vállalkozás és kormányzati szint, szükség van a turizmus holisztikus szemléletű, a folyamatokat a maga komplexitásában vizsgáló tevékenységre, mely konkrét megoldásokkal támogatja a szereplők mindennapi tevékenységét, egyben a megvalósításból is kiveszi a részét. Az utóbbi évek során megváltozott összetételű tagság fontosnak tartotta ezt a stratégiai célt is megjeleníteni a szakmai szervezet nevében, ezért döntöttek a turizmusfejlesztés, mint ezen komplexitást legjobban kifejező fogalom beemelése mellett. Legutóbb Juray Tünde, a BFTK Budapestinfo Point irodavezetője és Piskóti István egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Turizmus Intézeti Tanszékének vezetője csatlakozott a Szövetséghez.

A sokféle területen aktív szakértők egyúttal hat munkacsoportot hoztak létre, melyek még hatékonyabbá teszik a jövőben a szövetség szakmai munkáját.

Ezek a következők:

I.    stratégiai tervezés,

II.   szálloda és attrakciófejlesztés, üzemeltetés,

III.  desztináció menedzsment,

IV.  marketing és branding,

V.   kutatás,

VI. képzés, szemléletformálás és vezetői coaching.

A szakmai műhelyekben folyó munka célja, hogy hiánypótló kutatások, gyors elemzések, új módszertani megoldások szülessenek, a nemzetközi jó gyakorlatokat, a technológiai újításokat minél szélesebb kör megismerhesse, ezzel is erősítve az ország turizmusának fejlődését.

A Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége továbbra is elkötelezett Magyarország turisztikai versenyképességének a Nemzeti Fejlesztési Stratégia 2030 dokumentumban is nevesített megerősítése mellett.