Változások a nemzetközi utazási és rendezvénytartási szabályokban (5. hét)

Forrás: turizmus.com

 2021. február 04. 17:29

A Budapest Convention Bureau folyamatosan monitorozza a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott, gyakran változó nemzetközi ki- és beutazási, illetve rendezvénytartási szabályozásokat, amelyről kéthetente adnak számot. Íme, összefoglalójuk a jelenleg érvényben lévő szabályozásokról.

Habár a kormányzati intézkedéseknek megfelelően a hazai rendezvényszervezés szünetel, a BUD CB továbbra is fontosnak tartja, hogy összefoglalja a nemzetközi színtéren zajló ki- és beutazási, valamint rendezvénytartási szabályozásokat. Jelen összefoglaló a legújabb változásokat ismerteti.

 

Utazási szabályok változásai

Az Európai Unió általános ügyekért felelős tanácsa által 2020. október 13-án elfogadott ajánlást a tagállamok a 2020. évi 43. héttől kezdve alkalmazták, amely három színkategóriát határozott meg: zöld, narancs és vörös.

Ezen színkategóriákat 2021. január 28-án felülvizsgálták és kiegészítették egy negyedik színkategóriával, a sötétvörössel.

A színkategóriák nemcsak országokra, hanem térségekre / régiókra / tartományokra is vonatkoznak, és a 14 napos összegzett koronavírus-eset bejelentési arányától függően kerülnek a desztinációk a különböző színkategóriákba.

A vörös és sötétvörös kategóriák közötti különbség, hogy a sötétvörös zónába azok a régiók tartoznak, ahol a fertőzöttek napi száma 100 ezer emberre vetítve legalább két héten keresztül folyamatosan meghaladja az 500-at, míg a vörös zónába tartozó régiók esetén ez az arány 150-500 közötti érték.

A zöld régiókból érkező utazókra nem vonatkoznak korlátozások (karantén vagy tesztelés). A narancs, a vörös és sötétvörös országok viszont saját maguk dönthetnek az utazási korlátozás módjáról (tesztelés, a karanténkötelezettség napjainak száma stb.).

Jelen összegzés a 2021. február 4-én frissült, 16 órai adatok alapján, az European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) oldalán található térkép felhasználásával készült. E szerint a tagállamok színbesorolása a következőképp alakult az eddigiekhez képest.

(A szürke megjelölésnek két oka lehet a térképen: vagy nem került elvégzésre elegendő teszt, vagy nem szolgáltatott be információt az ország.)

Zöld kategóriájú területek:

Izland

Norvégia egy megyéje (Troms og Finnmark)

Finnország egy megyéje (Aland)

Görögország egy régiója (Jón-szigetek)

Narancssárga kategóriájú területek:

Norvégia (Troms og Finnmark és Oslo megye kivételével)

Finnország (Aland és Uusimaa megye kivételével)

Görögország (Jón szigetek kivételével)

Dánia (Sjælland és Hovedstaden kivételével)

Olaszország egy régiója (Valle d'Aosta)

Sötétvörös kategóriájú területek:

Csehország, Észtország, Lettország, Portugália, Szlovénia, Litvánia egy megyéje (Vilnius), Hollandia egy megyéje (Limburg), Szlovákia 4 kerülete (Pozsonyi, Nagyszombati, Nyitrai, Trencséni), Olaszország öt megyéje (Bolzano, Gorizia, Pordenone, Trieszt, Udine), Franciaország egy régiója (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Spanyolország (Cantabria és Navarra autonóm közösségek kivételével), Írország 9 megyéje (Dublin, Wicklow, Kildare, Meath, Louth, Longford, Westmeath, Offaly, Laois), Svédország 8 megyéje (Västra Götaland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Halland, Skåne, Blekinge, Gotland).

Az összes többi Európai Uniós ország és terület vörös kategóriába tartozik, az Unión kívüli országok (Izland és Norvégia kivételével) nem szolgáltattak be adatot.

Az európai országok és területek aktuális színbesorolása február 4-én

Fotó: ECDC

Ki- és beutazási szabályok változásai

Belgium területére és területéről 2021. január 27-től március 1-ig tilos minden nem alapvető fontosságú be- és kiutazás.

Bulgária is szigorításokat vezetett be. 2021. január 29-től minden, az országba belépni szándékozó személynek rendelkeznie kell, egy, az indulás előtti 72 órával nem régebbi negatív PCR teszttel. Ennek hiányában 10 napos karanténkötelezettség van érvényben, ami a belépést követő 24 órán belül elvégzett PCR vizsgálat negatív eredménnyel kiváltható.

Csehországban a „magas kockázatú" kategóriába tartozó EU-országok utazói esetében 10 napos karanténkötelezettség van érvényben. Ez a korlátozás feloldható, ha az utazó a belépéstől számított 7 napon belül, vagy közvetlenül az érkezést követően olyan negatív PCR tesztet nyújt be, a regionális egészségügyi központnak, ami a származási országból való kilépéstől számítva 72 óránál nemrégebbi. 2021. január 30-tól a Cseh Köztársaságba csak halaszthatatlanul szükséges esetben lehetséges a beutazás. 2021. február 5-től a „narancs", „vörös" és „sötétvörös" területekről érkező utazóknak karanténba kell vonulniuk a második negatív teszteredményig.

Észtország úgy határozott, hogy a beutazási korlátozások alól mentesíti azon személyeket, akik az elmúlt hat hónapban megkapták a COVID-19 elleni védőoltást, vagy akik az elmúlt hat hónapban igazoltan meggyógyultak a COVID-19 betegségből.

Finnország szigorított a schengeni belső határokra vonatkozó beutazási korlátozásain. 2021. január 27-től Finnország korlátozza az összes schengeni ország állampolgárainak belépését. Kizárólag az olyan munkához elengedhetetlen utazás engedélyezett, ami a társadalom működése vagy az ellátás biztonsága szempontjából fontos.

2021. január 31. éjféltől a Franciaországba az Európai Unión belülről érkezőknek is negatív, 72 óránál nem régebbi PCR teszttel kell rendelkezniük. Ez alól egyelőre kizárólag a kishatármenti és teherforgalom a kivétel. Karanténkötelezettség egyelőre nincs.

A holland kormány döntése értelmében 2021. január 23-tól minden 13 évesnél idősebb nél, a holland kormány által magas kockázatúnak ítélt országból Hollandiába utazónak és Hollandián keresztül továbbutazónak az érkezési időpontnál 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztről és egy, a közlekedési eszköz fedélzetére lépést megelőző 4 óránál nem régebbi, gyorstesztről (antigén, PCR) szóló nyomtatott/digitális igazolást, valamint egy egészségügyi nyilatkozatot ('health declaration form') kell bemutatnia ahhoz, hogy felszállhasson egy Hollandiába tartó járműre.

Lengyelország az eredetileg 2021. január 31-ig érvényben lévő utazást érintő korlátozásait meghosszabbította február 14-ig.

Litvániában 2021. január 25-től minden olyan országból érkező utasnak, ahol bizonyítottan jelen van a COVID-19 új mutációja, így a Magyarországról utazóknak is, negatív tesztet kell bemutatniuk, amely a belépéstől számított 48 óránál nem régebbi, vagy tesztet kötelesek elvégezni az érkezéstől számított 24 órán belül. Emellett a 14 napos karantén szintén kötelező minden beutazó számára, a karanténidőt lerövidíteni a karantén 10. napján, saját költségen készítettet negatív teszttel lehet.

2021. január 29-től február 28-ig a Luxemburgi Nagyhercegségbe minden légi úton érkező, 6 éves vagy annál idősebb személynek negatív PCR teszt- vagy gyors antigénteszteredménnyel kell rendelkeznie papíron vagy elektronikus dokumentumon. Ez a kötelezettség nem vonatkozik a szárazföldön vagy tengeren történő utazásokra.

Németországban 2021. január 11-től „két-teszt-stratégia" van érvényben. 2021. január 14-i hatállyal azonban tovább módosultak a beutazási szabályok. A rizikóterületeken belül kijelölésre került két új kategória: ahol különösen magas az aktuális fertőzési szám, illetve ahol a koronavírus speciális mutációi elterjedtek (a rizikóterületek listáján ezek a kategóriájú országok is megtalálhatók). Az ilyen országok esetében a tesztelésre már a beutazást megelőzően sort kell keríteni (a mintavétel max. 48 órával az utazás előtt meg kell, hogy történjen).

Portugália utazási korlátozásokat rendelt el 2021. január 31-től február 14-ig. A portugál állampolgárok csak kivételes esetben hagyhatják el az ország területét (igazolt külföldi munkavégzés, igazolt külföldi tartózkodás, közvetlen egyenesági családtagok látogatása, humanitárius és egészségügyi célú utazások, stb). Ezenfelül, az utazás kiinduló pontja szerint az országokat három kategóriába sorolták a 14 napos intervallumban 100 ezer lakosra jutó koronavírus esetszámot tekintve. Magyarországon az esetszám 150 és 500 eset/100 ezer lakos között van, ezért az indulás előtt, 72 órán belül elvégzett negatív PCR teszteredménnyel lehet beutazni Portugáliába.

2021. február 4-től Szerbiába a beutazás korlátozás nélkül megengedett a Magyarországról érkezők számára.

Biden elnök 2021.01.25-én kelt elnöki rendelete alapján továbbra is tilos a Schengen övezetből, így hazánkból is a beutazás az Egyesült Államok területére. Kivételt jelentenek az Egyesült Államokbeli állampolgárok, azok házastársa és a 21. életévét betöltött, nem házas Egyesült Államokbeli állampolgárok szülője, testvére, gondozója, valamint az üzleti célból beutazók.

 

Rendezvénytartási korlátozások változásai

Bulgáriában a február 1-jétől érvényes korlátozások értelmében a magán jellegű összejövetelek létszáma nem haladhatja meg a 15 résztvevőt. A nyilvános és a privát jellegű konferenciák, szemináriumok és kiállítások szünetelnek.

Cipruson 2021. február 8-tól az istentiszteleteken ismét legfeljebb 50 hívő vehet részt. Az emberek otthonaikban maximum 4 főt fogadhatnak egyszerre. Esküvőkre, keresztelésekre és temetésekre maximum 10 résztvevővel kizárólag az istentiszteleti helyeken kerülhet sor.

Észtországban a nyitott beltéri helyiségekben fix ülőhellyel szervezendő rendezvényeket, beleértve a színházi előadásokat, filmvetítéseket és konferenciákat, a helyszín maximum 50%-os kapacitás-kihasználtsága mellett lehet megtartani. Tilosak az éjszakai rendezvények, este 21:00-tól reggel 6:00 óráig. Fedett rendezvényeken maximálisan 400 fő vehet részt. Szabadtéri rendezvényeken, például vásárokon, koncerteken maximálisan 500 fő vehet részt, azonban a rendezvények lebonyolítására az éjszakai korlátozás szintén vonatkozik.

Görögország meghosszabbította 2021. február 15-ig az eredetileg január 31-ig érvényben lévő korlátozásait, melynek értelmében minden nyilvános rendezvénynek, összejövetelnek és ünnepségnek 22:00 órakor véget kell érnie, beleértve a vallási istentiszteleteket is. A privát összejövetelek résztvevőszáma legfeljebb 10 fő lehet, és szintén 22:00 órakor be kell fejeződniük. A temetéseken résztvevők száma legfeljebb 15 fő lehet, de a részvétnyilvánításkor kerülni kell a fizikai érintkezést. Esküvők, vásárok és turisztikai rendezvények tartása tilos.

Írországban a minden megyére érvényes 5-ös szintű korlátozásokat meghosszabbították 2021. március 5-ig, melynek értelmében maximum 6 ember vehet részt egy esküvőn, továbbá nem kerülhet sor sem beltéri, sem szabadtéri szervezett rendezvényekre.

Litvániában 2021. február 28-ig meghosszabbították az országos zárlatot, mely értelmében a rendezvénytartás is szünetel.

Németországban is szigorítottak a gyülekezési, rendezvénytartási szabályozásokon. A kulturális, szórakoztató vagy szabadidős szektorba tartozó események (koncertek, opera és színházi előadások, valamint táncos események) tartása tilos.

Zárt helyszíneken nyilvános rendezvényeket legfeljebb 20 fő részvételével lehet megrendezni. Szabadtéri nyilvános rendezvényeken maximum 50 fő vehet részt.

Temetések és kapcsolódó rendezvények esetében a megengedett létszám zárt térben 20 fő, kültéren pedig 50 fő. Mind az engedélyezett nyilvános rendezvények szervezői, mind pedig a 20-nál több résztvevővel rendelkező magánrendezvények szervezői kötelesek biztonsági és higiéniai tervet készíteni. Ezen szabályozások jelen állás szerint 2021. február 14-ig lesznek érvényben.

Olaszország 2021. április végéig meghosszabbította a rendkívüli állapotot. Az éttermekre, összejövetelekre és egyéb rendezvényekre vonatkozó irányelvek régiónként változnak, a Covid-19 fertőzés kockázatának helyi szintjétől függően.

Szlovákiában a Közegészségügyi Hatóság betiltott minden kulturális és sporteseményt, társadalmi és/vagy egyéb jellegű nyilvános rendezvényt. Minden nyilvános rendezvény tilos (kivéve maximum 6 fő részvételével szervezendő esküvőket, keresztelőket és temetéseket). Jelen intézkedés visszavonásig érvényes.

A BUD CB legfrissebb összefoglaló táblázata az országonként érvényben lévő szabályozásokról megtekinthető itt.