Zárókonferencia az atipikus foglalkoztatásról

Forrás: turizmus.com

 2022. szeptember 07. 16:10

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás munkaerőpiaci helyzetéről rendeztek konferenciát Tatát, ahol az atipikus foglalkoztatás ösztönzését célzó ágazati projekt eredményeiről is beszámoltak.

A végéhez közeledik a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének (VIMOSZ), a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) és az Edutus Egyetemnek „A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok a vendéglátó és szállodaiparban munkát vállalók számára, illetve ehhez kapcsolódó atipikus foglalkoztatói gyakorlatok pilot projekt keretén belüli bemutatása" című GINOP-5.3.5-18-2020-00210 azonosítószámú projektje, mely Európai Uniós támogatással valósul meg.

A záró szakasz kiemelkedő pontja a 2022. szeptember 7-én megrendezett „Konferencia a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás munkaerőpiaci helyzetéről – Az atipikus foglalkoztatás ösztönzését célzó ágazati projekt eredményei" című esemény volt, mely online is visszanézhető közösségi portálokon keresztül.

Az ágazatban célzottan érvényesülő munkaerőpiaci problémák jelentősen megnehezítik a szálláshelyek és vendéglátó egységek minőségi szinten tartását

Fotó: 123rf.com

A pályázat középpontjában a munkaerőhiányra részmegoldást kínáló, a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok állnak, ezen belül is az atipikus foglalkoztatás alkalmazásának bővítése a szektorban.

A fejlesztés célja a rugalmas foglalkoztatást támogató jó gyakorlatok összegyűjtése volt a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén, valamint egy-egy jó gyakorlat, illetve új képzési programok pilot projekt keretében történő megvalósítása.

A megfogalmazott fejlesztési célok a munkahelyi rugalmasságot kívánják ösztönözni, így szorosan kapcsolódnak a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai célú hazai és európai uniós stratégiai célkitűzésekhez. A projekt közvetlen célcsoportját a turisztikai szektorban dolgozók jelentik.

A munkavállalói oldalt illetően elsősorban olyan aktuálisan foglalkoztatottak, valamint regisztrált és nemregisztrált álláskeresők alkotják a célcsoportot, akik készek a munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni.

A munkaadói oldalon a szálláshely-szolgáltatással és/vagy vendéglátással foglalkozó vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások (pl. önálló szállodák, panziók, vendéglátóhelyek) a célcsoport, ahol az atipikus foglalkoztatási formák, illetve a rugalmas munkaszervezési megoldások alkalmazása kevésbé van jelen a mindennapi üzemeltetésben.

A GINOP projekt részét képezte a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás ágazatok aktuális munkaerőpiaci helyzetének megismerése, amelyhez szekunder és primer kutatást egyaránt végeztek.A szekunder kutatás eredményeire építve sor került egy primer kutatásra is azzal a céllal, hogy munkaadói ésmunkavállalói oldalról feltérképezzék az atipikus foglalkoztatás kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat és fejlesztési lehetőségeket.

A kutatások eredményei alapján elmondható, hogy mind a munkavállalók, mind a munkaadók nyitottak az atipikus foglalkoztatási formák iránt. A munkaerőhiány által generált problémákra megoldást jelenthetnek a kísérleti projekt keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ágazati munkaadók közreműködésével végzett gyakorlatközpontú szakmai képzések.Az érdeklődő munkáltatók, érdekképviseleti szervezetek tagjai, szakmai partnerek, valamint a potenciális munkavállalók a konyhai-kisegítő és a kisegítő-felszolgáló képzési programunk közül választhattak, melyek a hagyományos képzésekhez képest rövidebb idő alatt elvégezhetőek, és nemcsak az új, hanem a meglévő munkavállalók számára is hasznosítható tudást nyújtanak.

A rövid idejű képzésekkel párhuzamosan az atipikus foglalkoztatási formák (pl. részmunkaidő, alkalmi munkavállalás, diákfoglalkoztatás) nagyobb arányú alkalmazása szintén segíthet a vállalkozások munkaerő-problémáinak enyhítésében.

A záró konferencia alkalmat adott a projekt- és kutatási eredmények ismertetése mellett az ágazat szereplőinek egyéb aktuális témákat érintő eszmecseréjére is.

További információ ezen a linken érhető el.