A GVH közzétette vizsgálati jelentésének tervezetét az online szálláshelyfoglalásról

Forrás: turizmus.com/MTI

 2015. november 17. 14:29

A Gazdasági Versenyhivatal november 17-én közzétette véleményezésre az online szállásfoglalási piacon indított ágazati vizsgálatának jelentéstervezetét. Tartalmára az érintettek írásban észrevételt tehetnek.

A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított az online szálláshelyfoglalási piacra vonatkozóan, melynek a tervezete elkészült. A GVH biztosítja az érintettek számára, hogy tartalmára írásban észrevételeket tehessenek. A jelentés tervezete 30 napon keresztül lesz elérhető.

A jelentéshez fűzött észrevételeket mindenki ez idő alatt juttathatja el postán a Gazdasági Versenyhivatal címére, illetve ezzel párhuzamosan elektronikusan, szerkeszthető formában az online.szobafoglalas@gvh.hu e-mail címre.

A Gazdasági Versenyhivatal az írásbeli észrevételekről készült összefoglalót, illetve az érintett piaci szereplőknek a jelentés tartalmára vonatkozó érdemi észrevételeit tartalmazó dokumentumokat a végleges jelentéssel egyidejűleg a Gazdasági Versenyhivatal honlapján hozza majd nyilvánosságra.

A jelentés tervezete letölthető PDF formátumban (1.2 MB)

A 2010-től napjainkig terjedő időszakot felölelő jelentés megállapítja: az online szálláshely-közvetítők összekötik a szálláshelyeket a fogyasztókkal, a kínálatot a kereslettel. A piacot transzparenssé teszik azzal, hogy a kínálat általuk összehasonlíthatóvá válik. Mégis felvetődik a jogsértés lehetősége, mivel Magyarországon az egyes közvetítők között nem alakult ki árverseny, továbbá a szálláshelyek árai minden csatornán azonosak voltak - áll az összefoglalóban.

A GVH a problémát az árparitási klauzulákban látja. Ezek lényege az, hogy a szálláshely - az online szállásközvetítővel kötött megállapodásában - vállalja, hogy más értékesítési csatornán keresztül sem értékesíti szobáit az online szállásközvetítőnek megadott áraknál alacsonyabb áron. Ennek a kikötésnek egy szálláshely úgy tud megfelelni, hogy szobáinak árát - az adott időszakban - minden értékesítési csatornán egységessé teszi.

A jelentés szerint az árparitás kikötése nemcsak a nemzetközi, de a nagyobb hazai szállásközvetítők szerződéseiben is megtalálható volt a vizsgálati idő kezdetén. Az árparitás a magyar szállásközvetítői piacon a nemzetközi szereplők révén terjedt el és a magyar piaci szereplők többsége is megalakulásától kezdve követte azt.
Az ágazati vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy egyetlen árparitást tartalmazó, jelentős szállásközvetítővel kötött szerződés is ahhoz vezethet, hogy az egész piacon, minden értékesítési csatornán egységessé válnak a szálláshelyek árai.

Európa számos országában versenyjogi szempontból vizsgálták a paritásos kikötéseket, s kiderült: a joggyakorlat jellemzően arra irányul, hogy a szállásközvetítők úgynevezett szűkített paritást vezessenek be. A paritásos kikötéseket csak a német versenyhatóság és a francia jogalkotó utasította el teljes egészében. A szűkített paritás lényege: a szállásközvetítők azt írják elő, hogy a szálláshelyek a saját honlapjukon megjelenített feltételeknél ne adjanak kedvezőtlenebb feltételeket a szállásközvetítőknek. A többi foglalási csatornára nem terjed ki a paritási kötelezettség.

A GVH álláspontja illeszkedik a nemzetközi eljárások megállapításaihoz: a paritásos kikötések teljeskörű használata - az árak standardizálásával - korlátozhatja a piaci versenyt. Ezért a magyar versenyhatóság is a szűkített paritást támogatja. A cél az, hogy az egyes értékesítési csatornákon eltérőek legyenek az árazási stratégiák. Ennek eredménye az, hogy a szálláshely-közvetítők - a jutalékuk terhére - akciókat hirdetnek és az árakban is versenyeznek egymással.

A GVH-vizsgálat megállapította, hogy a magyar online közvetítők nem szűkítették a paritást úgy, mint a piac nemzetközi szereplői tették. Amennyiben ez a magatartásuk nem változik - a versenytorzító piaci gyakorlat miatt - versenyfelügyeleti eljárás indulhat ellenük.