Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Pályázati felhívás

Forrás: turizmus.com

 2019. szeptember 24. 15:19

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (1023 Budapest, Frankel Leó u. 25–29. hrsz: 25.879) területén található összesen cca. 130 m2-es helyiségeire (alaprajz szerint) szolgáltatási tevékenység üzemeltetésének céljára, a szerződés aláírásának napjától 5+5 évre terjedő határozott időtartamra vonatkozóan.

Pályázati dokumentáció igényelhető:

Elektronikus úton a papp.krisztina@spabudapest.hu címen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. augusztus 16-tól 2019. október 7-én 13:00-ig.

Pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye:

Személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. október 7. napján 13:00-ig.

Bérbeadás fontosabb feltételei

 • Ajánlatkérő a helyiséget üres állapotban és a pályázati dokumentációhoz tartozó műszaki leírásnak megfelelően adja át. Ajánlattevő a helyiség üzemeltetéséhez szükséges munkálatokat, átalakításokat a BGYH által jóváhagyottak és egyeztetettek szerint végezheti el, saját költségén.
 • Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.
 • Bérleti díj ajánlat:
  • forgalomarányos/jutalék alapú bérleti díj ajánlatból áll, amelynek minimálisan elvárt mértéke: nettó összforgalom után 10% + áfa/hét

amennyiben a jutalék nem éri el a minimális fix bérleti díjat, úgy a nyertes Ajánlattevő az alábbiak szerint egészíti ki ezt:

  • az 1-2. évben: amennyiben a forgalomarányos jutalék nem éri el az 450 000,- Ft+áfa/hó, összeget (bérleti díj minimum), úgy Bérlő a különbözetet minden hó végén átutalni köteles.
  • a 3-5. évben: amennyiben a forgalomarányos jutalék nem éri el az 600 000,- Ft+áfa/hó, összeget (bérleti díj minimum), úgy Bérlő a különbözetet minden hó végén átutalni köteles.
  • A bérleti szerződés 5. éve után (lejárat előtt 30 nappal) a hosszabbítás lehetőségét a Szerződő Felek bérleti díj jutalék tárgyalás során egyeztetik. A bérleti szerződés, sikeres tárgyalások esetén újabb 5 évre meghosszabbítható.
 • Várható közüzemi szolgáltatások: áram- és vízfogyasztás almérő alapján, szemétszállítás, fűtés. A nyertes Ajánlattevő a légtechnikai karbantartást a mindenkori szabályozásnak megfelelően elvégezni köteles
 • Helyszínbejárás: a helyszínbejárás pontos időpontjáról az Ajánlattevők e-mail útján értesítést kapnak
 • Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Fürdő területén készpénzmentes fizetési rendszer került bevezetésre. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja és kötelezettséget vállal, hogy az Ajánlatkérő mindenkori szerződéses partnerével együttműködik és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer működésének feltételeit.
 • Jelige: Lukács 130 m2–es helyiség

 

Kapcsolattartók:

Köckné Nagy Viktória Értékesítési osztályvezető
e-mail: kock.viktoria@spabudapest.hu

Papp Krisztina Értékesítési manager
e-mail: papp.krisztina@spabudapest.hu

(X)