Budapest Gyógyfürdői Zrt. pályázati felhívása

Forrás: turizmus.com

 2019. október 17. 16:41

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29. hrsz: 14.481) területén található cca. 3x13 m2 -es helyiségeire, a hozzá tartozó mosdó helyiségekkel és egy 8,28 nm-es sószobával, 2+3 éves határozott időtartamra vonatkozóan.

Pályázati dokumentáció átvehető:

Elektronikus úton a papp.krisztina@spabudapest.hu címen vagy személyesen, munkanapokon a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. október 17-től  2019. november 7-ig.

Pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye:

Személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. november 7. napján 13:00 óráig.

Bérbeadás fontosabb feltételei

 • Ajánlattevő kötelezettsége a működéshez szükséges engedélyek és eszközök beszerzése.
 • A helyiségek minimális bérleti díja: összesen 400.000 Ft + áfa/hó.
 • A közüzemi díjakat a bérletiszerződés-minta szerint az Ajánlattevő fizeti:
  • A villamosenergia díját, valamint a vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti.
  • A csatornaszolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező.
  • A szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg és a bérleti szerződésben rögzíti.
 • A várható közüzemi szolgáltatások díjáról a dokumentációhoz tartozó bérletiszerződés-minta nyújt további tájékoztatást.
 • Helyszínbejárás és műszaki konzultáció: külön írásbeli kérésre tartunk.
 • Pályázati dokumentációval, illetve a Bérleménnyel kapcsolatos kérdéseket a helyszínbejárást követő munkanap 14:00 óráig lehet írásban feltenni, amelyre írásban küldünk választ az összes Ajánlattevőnek.
 • Jelige: "Lukács déli kád"

 

Kapcsolattartók:

Köckné Nagy Viktória Értékesítési osztályvezető
e-mail: kock.viktoria@spabudapest.hu

Papp Krisztina Értékesítési manager
e-mail: papp.krisztina@spabudapest.hu

 

(X)