Csomagtúra irányelv az IFTTA előtt

 2010. május 02. 17:40

2010. április 15-18. között az Orosz Turisztikai Hivatal (Federal Agency for Tourism) és az Orosz Túraszervezők Szövetségének támogatásával került megrendezésre Moszkvában az Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fórumának (IFTTA) 3. Európai Workshopja.

Az ülésen Magyarország részéről Gyenizse Dorottya főtanácsos vett részt, aki a 2008-ban Budapesten megrendezett első workshop egyik főszervezője volt, s aki azóta is egyik társszervezője és vezetője az európai szekcióknak. Az IFTTA legfőbb célkitűzése, hogy hivatalos fórumként lehetőséget biztosítson tagjai és más szervezetek részére az eltérő nemzeti idegenforgalmi jogi szabályozások megismerésére, információszerzésre, valamint elősegítse a nemzetközi joggyakorlatban érvényesítendő alapvető elvek kidolgozását. A szervezet évente rendez nemzetközi konferenciát különböző jogi kérdések és problémák megvitatása céljából, valamint régiós üléseket. Tekintettel az Európai Unió Bizottságának jelenlegi fogyasztóvédelmi szabályozási ütemtervére, a mostani workshop egyik fő témája a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv felülvizsgálata volt, s ennek keretében az alábbi fő témakörök kerültek részletes megvitatásra:
Az irányelv hatálya, definíciók pontosítása, a szervezők-közvetítők tájékoztatási kötelezettsége, felelősségi kérdések, az utazási szerződés módosításának kérdése, az új szabályozás célja, uniós harmonizációjának szintje, a fizetésképtelenség problematikájának kezelése, ezzel kapcsolatos bírósági jogesetek, tagállami eltérések, illetve gyakorlatok vizsgálata. Az ülés végére egy közös álláspont (összefoglaló) került elfogadásra ezen problémakörök részletezésével, amely bemutatásra került az Európai Bizottság által szervezett turisztikai stakeholder szakmai konferencián 2010. április 22-én Brüsszelben.
Az eseményen részt vett az UNWTO Dokumentációs Részlegének vezetője, aki felolvasta a Turisztikai Világszervezet Főtitkárának Taleb Rifai-nak is üdvözletét, továbbá az Orosz Parlament, az Orosz Kereskedelemi Kamara, valamint a Turisztikai Minisztérium képviselői, illetve számos jogi és turisztikai szakértő is Ukrajnából és Örményországból is. Az orosz sajtó is kiemelten foglalkozott a szakmai rendezvénnyel, mivel hosszú idő óta a turisztikai jog területén ez volt az egyik legrangosabb nemzetközi konferencia.
Melléklet: csoportkép az egyik ülésnapról, President Szálloda, Moszkva
Az Európai Bizottság 2010. április 22-én a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv felülvizsgálatával összefüggően stakeholder konferenciát szervezett Brüsszelben. Magyarországról előzetesen a MUISZ képviseletében Füri Mihályné, a jogi és etikai bizottság tagja, illetve az ÖM Turisztikai szakállamtitkársága részéről Gyenizse Dorottya főtanácsos vett volna részt az ülésen személyesen, ám az izlandi vulkánkitörés miatt csak a bizottság által interneten közvetített ülést tudták követni.
A bizottság ismertette a 2010. februári kérdőívre beérkezett válaszok eredményeit, illetve egy nyolc pontos javaslatot terjesztett elő a szabályozás jövőbeni irányvonalaira vonatkozóan a jelenlegi állapot megtartásától egészen a maximum, teljes harmonizáció tervéig.
Az ülésen számos európai szakmai szövetség képviselője (fogyasztók, utazásszervezők, légitársaságok, civil szervezetek), nemzeti civil szövetségek, turisztikai szakértők, illetve jogászok és nemzeti tagállamok kormányzati képviselői ismertették álláspontjukat a Bizottság javaslataira. Az egynapos ülés bebizonyította, hogy az irányelvvel kapcsolatban sok alapvető probléma van még mindig napirenden, melyek sürgős megoldásra várnak (pl. dynamic packaging és internetes új értékesítési csatornák, hatály és védelem kiterjesztése egyelemű szolgáltatásokra pl. repülőjegyek, felelősségi kérdések, vis maior helyzet, éppen a vulkáni helyezet miatt stb.), ugyanakkor szerteágazó vélemények hangzottak a legkülönbözőbb témákban.
A bizottság legújabb ütemterve szerint azonban az jogalkotást előkészítő értékelési folyamat tovább folytatódik 2010. októberig, majd várhatóan 2011. január folyamán készülhet el az új irányelv javaslata. A 2011-es magyar uniós elnökség alatt így kiemelt szerepet kaphat a jogszabály tárgyalása, mivel a magyar álláspont is azt támogatja, hogy minél korszerű és a jelenlegi piaci viszonyoknak megfelelő hatékony szabályozás szülessen meg.