Elégedettségi felmérés: jó úton jár a MUISZ, de sok még a tennivaló

Forrás: turizmus.com

 2015. november 06. 13:26

Tevékenységének és hatékonyságának javítása érdekében a Magyar Utazási Irodák Szövetsége felmérést végzett tagsága körében. Kérdéseivel arra kereste a választ, hogy a tagirodák mennyire elégedettek a szövetség munkájával. A kitöltők sok hasznos javaslatot megfogalmaztak.

Mindenképpen bíztató, hogy a kitöltők túlnyomó többsége elégedett a MUISZ tevékenységével, az általa szervezett képzésekkel, tréningekkel, szakmai előadásokkal is.  Mindez igazolja, hogy a szövetség munkája jó irányba tart.

1. ábra

A MUISZ tevékenységének értékelése, 1-5-ig terjedő skálán

 

Gyakorlatilag mindenki egyetértett a Szövetség év elején megfogalmazott lobbi témáival, amely azt mutatja, hogy az elnökségnek sikerült olyan munkatervet összeállítania, amely javarészt lefedi a szakma igényeit és elvárásait, napi problémáit, ugyanakkor a kérdőívet kitöltők véleménye szerint a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az érdekérvényesítésre.

A MUISZ aktivitásával és a napi szakmai aktualitások kezelésével a tagság túlnyomó többsége elégedett, mégis többen javasolták a szövetség rendszeresebb megjelenését a szaksajtóban, médiában. Örvendetes, hogy a felmérést kitöltők közül szinte kivétel nélkül olvassák és igényt tartanak a közelmúltban megújult MUISZ hírlevélre.

A társ szakmai szervezetekkel való együttműködéssel kapcsolatban ugyancsak elégedettségét fejezte ki a nagy többség; ezekre az együttműködésekre az elnökség folyamatosan hangsúlyt helyez. A kérdőívet kitöltők több mint 50%-a saját szervezete aktivitását közepesnek, vagy gyengének ítélte meg. Mindezt  az is alátámasztja, hogy a kérdőívet a tagság 40%-a többszöri felszólításra töltötte csak ki.

2. ábra

Saját, a szövetségen belüli aktivitásukat a MUISZ tagok az alábbiak szerint értékelik (1-5 skálán)

 

A felmérésben a MUISZ vacsorákról is megkérdezték a tagságot, amelyek a visszajelzések szerint elérték céljukat: a tagság szereti és számít is rájuk, részt vesz rajtuk – erről nyilatkozott a kitöltők jelentős többsége.

Több hasznos észrevétel érkezett arra vonatkozóan, hogy mivel lehetne növelni és erősíteni a tagság aktivitását. Ezek között szerepel az egyes bizottságok aktivitásának növelése, és, hogy legyen még több fórum, találkozó, beszámoló, szakmai előadás, esetenként akár kisebb érdekcsoportokra lebontva.

Az elnökség nagy hangsúlyt fektet a tagoknak járó kedvezményrendszer bővítésére is; mint például a MUISZ-kártya, az ingyenes álláshirdetés a honlapon, vagy a különböző szolgáltatói kedvezmények. Ezeket a tagság örömmel fogadja, és szívesen bővítené tovább a kört.

A kitöltők több építő észrevételt, javaslatot is megfogalmaztak, ilyen volt például a differenciált tagdíj, amellyel már foglalkozik az elnökség. Szintén javasolták a még szorosabb egyeztetést az MKEH-val, a nem bejegyzett utazási irodák ellenőrzésének hatékonyabbá tétele érdekében, közbenjárást a turisztikai képzés korszerűsítéséért, a külképviseletekkel való aktívabb együttműködést, a lobbit a marketingkeret növeléséért, illetve az utazási irodák számlavezetési és tranzakciós költségeinek mérsékléséért. Javaslatként merült fel még pályázati lehetőségek feltárása, további szakmai tanfolyamok szervezése, és a felsőfokú oktatásban való erőteljesebb részvétel.

A Szövetség arra kérte a tagságot, minden egyéb észrevételét ossza meg a szakma nyilvánosságával. Számtalan pozitív észrevétel érkezett a titkárság rugalmas és készséges hozzáállására.

A kitöltők többsége a megjegyzésében kiemelte, hogy a MUISZ határozottan jó úton halad, és a tudatos, célirányos aktivitás már most érezhető eredményeket produkált.

A kérdőív értékelésekor Erdei Bálint, a MUISZ elnöke kiemelte, hogy a látványosabb eredmények eléréséhez és a hatékonyabb érdekvédelemhez elengedhetetlenül szükség lenne az egyes bizottságok és tagok nagyobb aktivitására, valamint a meglévő feladatok jelentős megnövekedése miatt, a titkárság létszámának bővítésére. Az eddigi tapasztalatokat felhasználva a jövőbeni terveket a következő közgyűlésen tervezi bemutatni az elnökség.