Ezekre pályázhatnak a turisztikai szereplők 2014–2020-ban

Forrás: turizmus.com

 2015. június 02. 14:53

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerkesztőségünk kérdésére összeállította azokat a támogatási lehetőségeket, amelyek a tárca által kezelt operatív programokban (OP) közvetlenül vagy közvetve elérhetőek lesznek a turisztikai piac szereplői számára a 2014–2020-as fejlesztési időszakban.

A támogatási konstrukciókról a Kormány először az ún. éves fejlesztési keret formájában dönt, ezután kerülnek a felhívások részletesen kidolgozásra. Az alábbi összeállítás a Gazdasági és Innovációs OP, a Terület- és Településfejlesztési OP, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország OP keretein belül rögzített azon intézkedéseket, támogatható tevékenységeket tartalmazza, amelyek közvetlenül turisztikai célúak vagy közvetve válhatnak elérhetővé a turisztikai szereplők számára a vonatkozó támogatási konstrukció megjelentetése után.

A 2015-ös, Kormány által eddig elfogadott felhívások adatait a GINOP-ra és a VEKOP-ra tartalmazza az összeállítás. (A Kormány 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozata rendelkezik a GINOP 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról, és a 1089/2015. (III. 3.) Korm. határozata a VEKOP 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 7. és 8. prioritásának megállapításáról.)

 

A DOKUMENTUM LETÖLTHETŐ FORMÁBAN ITT TALÁLHATÓ

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A GINOP keretein belül prioritásonként az alábbi közvetlenül vagy közvetetten turisztikai támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre, a kevésbé fejlett régiók területén, azaz Budapest és Pest megye kivételével.

 

1. prioritástengely – Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

Nem elsősorban turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • Vállalkozások fejlesztése keretében kapacitásbővítés támogatása. A támogatás kedvezményezettjei a feldolgozóipari kkv-k, valamint a szabad vállalkozási zónában működő nem feldolgozóipari kkv-k. Tehát a turisztikai ágazatban működő vállalkozások is benyújthatnak támogatási igényt olyan felhívásra, amely kifejezetten ezt a kedvezményezett csoportot célozza meg. A támogatandó projektek munkahelyek teremtésére kell hogy irányuljanak.

Várható támogatási konstrukció adatai:

Felhívás azonosítója

Felhívás neve

Felhívás 2015. évi keretösszege (mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének

tervezett ideje

GINOP-1.2.2

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban

5,00

2015. április

(még nem jelent meg)


A földrajzi fókuszt az alábbi jogszabály határozza meg: 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól.

 

Turisztikai célú támogatási lehetőség

 • Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetek fejlesztése
 • Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

Várható támogatási konstrukciók adatai 2015-ben:

Felhívás azonosítója

Felhívás neve

Felhívás 2015. évi keretösszege (mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének

tervezett ideje

GINOP-1.3.4

Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

2,00

2015. szeptember

GINOP-1.3.5

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

8,35

2015. május

 

 

3. prioritástengely – Infokommunikációs fejlesztések

Nem elsősorban turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • Infokommunikációs megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások körében. Támogatható üzleti folyamatokat támogató megoldások bevezetése és fejlesztése, illetve az azokra alapuló szolgáltatások minőségének javítása, továbbá elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése felhőalapú szolgáltatások (pl. IaaS, PaaS, SaaS) elterjesztése és használatának ösztönzése révén. Az intézkedés kedvezményezettjei hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (agrár kivételével minden ágazatban), hazai szakmai és gazdasági érdekvédelmi szervezetek, kereskedelmi és iparkamarák lesznek.

Várható támogatási konstrukciók adatai 2015-ben:

Felhívás azonosítója

Felhívás neve

Felhívás 2015. évi keretösszege (mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének

tervezett ideje

GINOP-3.2.1

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program kkv-knak

2,00

2015. február

GINOP-3.2.2

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében

4,00

2015. július

GINOP-3.2.3

Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében

2,00

2015. július

GINOP-3.2.4

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében

1,00

2015. július

GINOP-3.2.5

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében kombinált hiteltermék keretében

2,00

2015. november

 

 

4. prioritástengely – Energia

Nem elsősorban turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • Vállalkozások energiahatékonyság-növelését és megújuló energia felhasználását célzó fejlesztéseinek támogatása. Az intézkedés keretében az alábbi beavatkozások támogatására nyílik lehetőség: Épületek energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása és gazdasági-termelési folyamat energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása. Az intézkedés kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások.

Várható támogatási konstrukciók adatai 2015-ben:

Felhívás azonosítója

Felhívás neve

Felhívás 2015. évi keretösszege (mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének

tervezett ideje

GINOP-4.1.1

Épületenergetikai fejlesztések

6,00

2015. június

GINOP-4.1.2

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

6,00

2015. június

GINOP-4.1.3

Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

6,00

2015. június

 

 

5. prioritástengely – Foglalkoztatás

Nem elsősorban turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével. Ezek az eszközök többek között a versenyképesség javításához is hozzájárulnak, mivel segítik a munkaerő munkavégző-képességének megőrzését, a vállalkozások munkaerőigényének kielégítését, célzott támogatásokkal lehetővé teszik az újonnan felvett munkavállalók foglalkoztatási költségeinek mérséklését. Ezen eszközök közé tartoznak többek között a foglalkoztatást ösztönző támogatások (a foglalkoztatás költségeit csökkentő bértámogatások) is, melyek a turisztikai piaci szereplőknek is lehetőséget biztosítanak. Az intézkedés jellemző kedvezményezettjeinek típusai az NGM által megvalósított munkaerő-piaci programokon keresztül az álláskeresők, illetve az őket foglalkoztatók.
 • A gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében. A támogatáson keresztül a vállalatoknál létesített gyakornoki helyeken a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerőpiaci esélyeik. Ehhez azonban elengedhetetlen a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez nyújtott komplex támogatások biztosítása a munkáltatók, elsősorban a kkv-k részére annak érdekében, hogy a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl.: gyakornokok bére, mentorok díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásra kerüljenek. A jellemző kedvezményezettek a gyakornoki helyet kialakító vállalkozások, illetve a vállalkozást indító fiatalok.
 • Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése. Az intézkedés támogatja egyrészt a működéshez igazított rugalmas munkaszervezési módszerek elsajátítását, a gazdasági szereplők rugalmas foglalkoztatás és munkaszervezés előnyeiről történő tájékoztatását. Olyan tevékenységek támogathatók, amelyek javítják a vállalati munkaszervezési kultúrát, segítik a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztését, családbarát munkahelyi környezet kialakítását, a munka és a magánélet összehangolását. Az intézkedés jellemző kedvezményezettjei a vállalkozások, szövetkezetek, civil szervezetek, államigazgatási szervek, közintézmények.

Várható támogatási konstrukciók adatai 2015-ben:

Felhívás azonosítója

Felhívás neve

Felhívás 2015. évi keretösszege (mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének

tervezett ideje

GINOP-5.1.1

Út a munkaerőpiacra

Fontos, hogy ez nem pályázható kkv-knak, de megvalósításával a ők is haszonélvezői lesznek.

102,00

2015. március

GINOP-5.2.4

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

10,00

2015. szeptember

GINOP-5.3.2

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

3,00

2015. december

 

 

6. prioritástengely – Versenyképes munkaerő

Nem elsősorban turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • A munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása szakmai, illetve általános munkahelyi képzések (munkaerőpiacon maradáshoz szükséges alap és személyes kompetenciák fejlesztése), alkalmazkodást elősegítő képzési és átképzési programok révén támogatja a vállalkozások humánerőforrás-fejlesztéseit, amelyek hozzájárulnak a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez, a versenyképesség javításához, ezáltal megtérülő befektetéssé válhatnak az üzleti szereplők számára. A jellemző kedvezményezettek a képzéseket megvalósító munkáltatók; a támogatás tényleges kedvezményezettjei (címzettjei) a kompetenciafejlesztésben és képzésben érintett munkavállalási korú népesség.

Várható támogatási konstrukciók adatai 2015-ben:

Felhívás azonosítója

Felhívás neve

Felhívás 2015. évi keretösszege (mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének

tervezett ideje

GINOP-6.1.3

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

4,00

2015. április

 

 

7. prioritástengely – Turizmus

 • Kulturális örökséghelyszínek fejlesztése (kastélyok, várak, világörökségek, szellemi kulturális örökségek, tematikus útvonalak pl. Limes, vallási helyszínek)
 • Természeti örökségek, értékek fejlesztése (nemzeti parki értékek élményközpontú bemutatása)
 • Tematikus hálózatok fejlesztése (lovas, vízi, kerékpáros, természetjáró, zarándokutak)
 • Gyógyhelyek fejlesztése

Várható támogatási konstrukciók adatai 2015-ben:

Felhívás azonosítója

Felhívás neve

Felhívás 2015. évi keretösszege (mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének

tervezett ideje

GINOP-7.1.1

Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása

10,00

2015. július

GINOP-7.2.1

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

3,00

2015. augusztus

GINOP-7.3.1

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

4,00

2015. augusztus

GINOP-7.4.1

Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

4,50

2015. augusztus

 

 

8. prioritástengely – Pénzügyi eszközök

Nem elsősorban turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kkv-k versenyképességének javítása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén a KFI területén. Elsősorban az „egészséges társadalom és jólét” intelligens szakosodási specializáció területén.
 • Kiemelt fontosságú a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések támogatása. A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kkv-k versenyképességének fejlesztését kívánják ösztönözni a külső finanszírozáshoz történő hozzáférésük javítása révén. Kedvezményes hitelek és más tőkepiaci eszközök biztosításával – akár energetikai célú támogatásokkal kombinálva – ösztönözik az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus, a gyógyfürdők, a szálláshelyek és a vendéglátóhelyek  fejlesztését. Emellett általános célkitűzés az üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztinációkban.
 • A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó vállalkozások versenyképességének fejlesztése a vállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén a vállalkozói energia szektor területén. Az intézkedés célja, hogy biztosítsa a pénzügyi eszközöket az épületenergetika-hatékonysági célú, továbbá a megújuló energia kkv-beruházások elősegítése érdekében

Várható támogatási konstrukciók adatai 2015-ben:

Felhívás azonosítója

Felhívás neve

Felhívás 2015. évi keretösszege (mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének

tervezett ideje

GINOP-8.4.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése

HITEL

(Először a pénzügyi közvetítők kiválasztása indul el)

44,00

2015. május

 

A pénzügyi eszközök tekintetében a korábban, más prioritástengelynél említett kombinált termékekhez elindul a pénzügyi közvetítők kiválasztása.

 

  

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

 

A TOP keretein belül prioritásonként az alábbi közvetlenül turisztikai támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre, a kevésbé fejlett régiók területén, azaz Budapest és Pest megye kivételével.

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus-fejlesztés megyékben és megyei jogú városokban (TOP 1. és 6. prioritástengely)

 • Térségi szintű turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus fejlesztések a kulturális, épített természeti örökség hasznosítására. Például: kulturális látványosságok, helyi ökoturisztikai fejlesztések, turisztikai célú kerékpárutak ráhordó szakaszai

  

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

 

Budapesten és Pest megyében a VEKOP keretein belül prioritásonként az alábbi közvetlenül vagy közvetetten turisztikai támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre.

1. prioritástengely – Vállalkozások versenyképességének javítása

Turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • Vállalkozások együttműködésének támogatása keretében Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetek fejlesztése

 

4. prioritástengely – Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

Turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása. A prioritás keretében fenntartható turisztikai termékek, hálózatos fejlesztések, tematikus utak támogathatók, melyek a kulturális és természeti örökség megőrzésének és bemutatásának elveit figyelembe veszik. Így tematikus utak (kulturális és vallási – zarándok) KMR régióbeli szakaszának kiépítése és a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések (1184/2013 IV.9 Korm. határozat alapján).

 

5. prioritástengely – Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása

Nem elsősorban turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • Vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesztéseinek támogatása. Az intézkedés keretében támogatásban részesülhetnek a fejlettebb régióban lévő vállalkozások épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó korszerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek, illetve gazdasági-termelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai az egyes beruházások, technológiák egymásra hatásának figyelembevételével. Az intézkedés részben pénzügyi eszközökön keresztül valósul meg.

 

8. prioritástengely – Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

Nem elsősorban turisztikai célú támogatási lehetőségek

 • Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével. Kedvezményezettek az NGM irányítása mellett NFSZ-en, illetve az NFSZ-szel együttműködő szervezeteken keresztül az álláskeresők és az őket foglalkoztatók.
 • Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében. Kedvezményezettek a gyakornoki helyet kialakító vállalkozások, vállalkozást indító fiatalok.
 • Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása. A jellemző kedvezményezettek képzéseket megvalósító munkáltatók; a támogatás tényleges kedvezményezettjei (címzettjei) a kompetenciafejlesztésben és képzésben érintett munkavállalási korú népesség.

Várható támogatási konstrukciók adatai 2015-ben:

Felhívás azonosítója

Felhívás neve

Felhívás 2015. évi keretösszege (mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének

tervezett ideje

VEKOP-8.1.1-15

Út a munkaerőpiacra

Fontos, hogy ez nem pályázható kkv-knak, de megvalósításával ők is haszonélvezői lesznek.

10,40

2015. április

VEKOP-8.5.1-15

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

1,00

2015. április