Folytatódott az egyeztetés az MT Zrt. és a négy szakmai szervezet között

Forrás: turizmus.com

 2015. május 20. 20:16

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a MABEUSZ, a MUISZ, a MARESZ és az MSZÉSZ kezdeményezésére egyeztetés kezdődött a szalmai szervezetek és az MT Zrt. között, melynek keretében most újra találkoztak a szervezetek vezetői. A négy szakmai szervezet erről szóló közleményét az alábbiakban olvashatják.

"Dr. Faragó Péter, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója vezető munkatársaival a 2015. április 17-én megkezdett szakmai egyeztetés és párbeszéd folytatása céljából a társaság székházába hívta meg a MABEUSZ, MUISZ, MARESZ és az MSZÉSZ vezetőit.

A szakmai szövetségek bemutatták legfontosabb szakmai tevékenységeiket, prioritásaikat. A 2015. március 23-án kelt, az MTZRT tevékenységével kapcsolatos elvárások, kérések áttekintésre kerültek.

A szövetségek változatlanul fontosnak tartják, hogy a kormányzati szempontok teljesítése mellett a szakma, a turisztikai vállalkozói kör elvárásai jobban megjelenjenek az MTZRT tevékenységében, hiszen ezek teljesülése segíti a turizmus további és fenntartható növekedését.

Az éves marketing terv, a prioritások előzetes megbeszélése, az egyes külpiacok tevékenységének megismerése, a következő év előkészítése – a szövetségek véleménye szerint – nem várhat az MT ZRT költségvetésének véglegesítéséig, ahogy ez 2015 márciusára történt. Az egyes piacokon végrehajtott akciók , az allokációk időbeni megismerése segíti a turisztikai vállalkozók csatlakozását az egyes akciókhoz. Mindez segíti a tervezhető és kiszámítható vállalkozói tevékenységet is.

A turisztikai vállalkozók fontosnak tartják a külképviselőkkel való személyes találkozókat is. A szakmai szövetségek szívesen megosztják tapasztalataikat, véleményüket az egyes piacokon tapasztalt folyamatokról, a sikeres közös munka javasolt módszereiről.

A szövetségek fontosnak tartják annak megértését és elfogadását, hogy a turisztikai kkv-k részvétele vásárokon, fam tripek szervezésében nemcsak „önös" vállalkozói érdek, hanem a nemzeti marketinghez jelentős hozzáadott érték is.

Megnyugtató volt, hogy az MTZRT vezetői változatlanul fontosnak tartják a Magyar Kongresszusi Iroda tevékenységét, a konferencia nagyköveti program folytatását. A szakmai szövetségek kérik az MTZRT határozott kiállását az új budapesti kongresszusi központ határidőre történő létesítésével kapcsolatosan.

A szövetségek részéről fontosnak tartották a szakmaiság, a szakmai tevékenység erősítését, megfelelő turisztikai piaci tapasztalattal rendelkező szakemberek foglalkoztatását.

A német piaci tevékenység erősítése melletti örömteli elhatározás mellett fontos a többi nagyobb és sikeres piacokról valamint a feltörekvő piacokon (Kína, Öböl-menti országok, India, stb) való tervezett tevékenységről való konzultáció, folyamatos egyeztetés.

A study tourok megújult szervezése – az április 17-én elhangzott államtitkári támogatást követően – fontos közös feladat, amiben a hazai szolgáltatók örömmel kiveszik részüket.

A szövetségek felajánlották együttműködésüket az MT ZRT 8 milliárd Ft feletti EU-s pályázatának elkészítéséhez.

A szakmai szövetségek természetesen várják a szakmai egyeztetések folytatását."