Javult Európa fürdővizeinek minősége

 2014. május 27. 14:24

Tavaly Európa tengerpartjainak, folyóinak és tavainak vízminősége többnyire jó volt, a fürdőhelyek több mint 95%-a eleget tett a minimumkövetelményeknek. Az adatok alapján a tengerparti fürdővizek némileg jobban teljesítettek a belföldiekhez képest – állapítja meg az Európai Bizottság közleménye.

Ciprus és Luxemburg valamennyi fürdőhelye „kiváló" minősítésben részesült. Őket a rangsorban Málta követi (99%-ban kiváló minősítéssel), továbbá Horvátország (95%) és Görögország (93%). A lista legalján szerepelnek az Európai Unió azon tagállamai, amelyekben a „nem megfelelő" minősítésű fürdőhelyek aránya a legmagasabb, nevezetesen Észtország (6%), Hollandia (5%), Belgium (4%), Franciaország (3%), Spanyolország (3%) és Írország (3%).

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) évente nyilvánosságra hozza a fürdővizek minőségéről szóló jelentését, amely 22.000, az Unió tagállamaiban és Svájcban található fürdőhely vízminősége alapján készül. A felmérésbe 2014-ben először Albániát is bevonták

A helyi hatóságok tavasszal és a fürdőszezon során folyamatos mintavétellel ellenőrzik a partokat. A fürdővizek a következő minősítésekben részesülhetnek: „kiváló", „jó", „elégséges" vagy „nem megfelelő". A minősítés két típusú – a szennyvízből és az állattenyésztésből származó szennyeződésre utaló – baktérium jelenlétének szintjét veszi alapul. Ezek a baktériumok lenyelve betegséget (hányás, hasmenés) okozhatnak.

A fürdővizek minősítése nem veszi figyelembe a természeti környezet károsításának egyéb módjait, mint például a szemetelést és a környezetszennyezést. Jóllehet a legtöbb fürdőhely elég tiszta ahhoz, hogy megvédje a fürdőzők egészségét, Európa vízi ökoszisztémáinak jelentős része aggodalomra ad okot, mert ki vannak téve az éghajlatváltozás, a szennyezés, a túlhalászat és a savasodás veszélyeinek.

Miközben a fürdőhelyek több mint 95%-a megfelelt a minimumkövetelményeknek, 83%-uk kapta meg a legmagasabb „kiváló" minősítést. Csak 2%-ot találtak nem megfelelőnek. A kiváló minősítésű helyek aránya a 2012-es 79%-ról 83%-ra emelkedett 2013-ban.

Tengerparti fürdőhelyek esetében a vízminőség valamelyest jobb volt, 85% részesült kiváló minősítésben. Szlovénia és Ciprus valamennyi tengerparti fürdőhelye megkapta a kiváló minősítést.

A belföldi fürdővizek minősége valamivel az átlag alatt maradt. Luxemburg volt az egyetlen olyan ország, ahol az összes fürdőhely a kiváló minősítést kapta. A sorban másodikként szorosan követi Dánia a maga 94%-os eredményével. Németország csaknem 2000 belföldi fürdőhelyének 92%-a érte el a kiváló színvonalat.

További részletes eredmények az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fürdőhelyek vizéről szóló weboldalán olvashatók.