Jóváhagyták a Dagály Strandfürdő átadásáról szóló megállapodást

Forrás: MTI

 2015. december 02. 16:54

A Fővárosi Közgyűlés szerdán jóváhagyta azt a megállapodást, amelynek alapján a budapesti Dagály Strandfürdőt térítésmentesen adják állami tulajdonba.

A megállapodás az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról és a tulajdonjog-átruházáshoz kapcsolódó áfafizetési kötelezettség Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-re történő áthárításáról szól.

A strandfürdő tulajdonjogának átruházásával egyidejűleg a szerződő felek arról is megállapodnak, hogy az átadó Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. 2016. december 31-ig fenntartja használat jogát. Ez - a többi között - magában foglalja a fürdőszolgáltatás-nyújtás jogát is, így a BGYH jogosult belépőjegyet szedni az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékeként. Továbbá köteles az általa meghatározott rend szerint a Dagály Strandfürdőt üzemeltetni, nyitva tartani.

A KPMG Tanácsadó Kft. - mivel az ingatlan speciálisnak tekinthető és a szerződő felek egyike sem átlagos piaci szereplő - nem a "piaci érték", hanem a "méltányos érték" meghatározását végezte el. Eszerint a strandfürdő értéke 5 milliárd 64 millió forint.
A Fővárosi Közgyűlés szeptember 30-án döntött arról, hogy a Dagály Strandfürdőt térítésmentesen az állam tulajdonába kívánja adni azzal, hogy az ingatlan átadása közérdekű beruházás céljára szolgál. A 2017-es vizes világbajnokság központi helyszíne a Dagály uszoda lesz.

A testület akkori döntésével elviekben támogatta, hogy a BKV adósságállományának átvállalásával, a fővárosi közösségi közlekedés működési forráshiányának, illetve a közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozásának biztosításával összefüggésben, az állami közfeladat-ellátás elősegítése céljából kért több ingatlant - köztük a Dagály Strandfürdőt - átadják az állam részére.

A képviselők 20 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot.

Szőke László, a budapesti fürdőtársaság vezérigazgatója a vitában közölte, a Dagály fürdő 2016. augusztus 31-ig üzemelhet, majd a következő évi vizes világbajnokságot követően, várhatóan szeptemberben, megújulva nyílhat meg ismét.