Kettéválasztják a Közép-magyarországi régiót

Forrás: turizmus.com

 2016. január 07. 19:11

A kormány - összhangban az érintett területi és települési önkormányzatok csaknem egyöntetű álláspontjával - a Közép-magyarországi régió kettéválasztását kezdeményezi Budapest és Pest megye közigazgatási határai mentén – adta hírül a napokban a Magyar Közlöny.

Mint ismert, Budapest gazdasági potenciáljából eredően, regionális szinten is magas fajlagos GDP értéke miatt a Közép-magyarországi régió a legfejlettebb régiók közé tartozik az Európai Unión belül. Eközben a régión belül jelentős (2013-as adatok szerint 2,5 szeres) a fejlettségbeli különbség az egy főre jutó GDP tekintetében: Budapest egy főre jutó GDP-je az Európai Unió átlagának 141,4%-a, miközben Pest megye egy főre jutó GDP-je alig fele (55,3%-a) az Európai Unió átlagának.

Ezzel Pest megye még az országos átlagtól is elmarad – emlékeztet a – közölte kérdésünkre a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Mint  kiemelték, 2007-2013 között Pest megyére kevesebb, mint feleannyi európai uniós támogatás jutott, mint Budapestre, és alig harmadannyi, mint a többi régió átlagos szintje. Budapestnek köszönhető fejlettsége miatt a Közép-magyarországi régió 2014-2020 közötti időszakban mind az előző fejlesztési időszakhoz képest, mind a többi magyarországi régióhoz képest jóval kevesebb európai uniós támogatásra jogosult.

Az alacsonyabb forrástömeghez a többi régióhoz képest alacsonyabb megengedett támogatási intenzitás, magasabb kötelező hazai társfinanszírozási arány és a fejlesztési fókuszok szigorú megkötése társul. A Közép-magyarországi régió területén a termelő beruházások támogathatósága (mind a hazai, mind az európai uniós fejlesztési támogatások esetében) lényegesen kedvezőtlenebb a kevésbé fejlett régiókétól – nemcsak a valóban fejlett Budapesten, hanem Pest megye egészében is.

Az NGM tájékoztatása szerint a kettéválasztás célja, hogy eltérő fejlettségüknek megfelelően Budapest és Pest megye két különálló tervezési-statisztikai régiót alkosson, így – a jelenlegihez hasonló kohéziós politikai irányokat feltételezve a következő időszakra - Pest megye egész területére kedvezőbb, a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó európai uniós támogatási feltételek legyenek érvényesek 2020 után.

A jelenlegi közigazgatási határok mentén történő kettéválasztás megfelel a NUTS-besorolásra (Területi statisztikai rendszer nómenklatúrája - Nomenclature des unités territoriales statistiques) vonatkozó jogszabályi kritériumoknak, és egyszerűen megvalósítható, mivel nem igényel külön jogalkotást, és várhatóan az Európai Bizottság, illetve az EUROSTAT számára is elfogadható.

Az önálló új NUTS 2 szintű régiók létrehozása kizárólag az EUROSTAT NUTS-rendszerének módosítását jelentené, vagyis nem jelent változást a jelenlegi közigazgatási rendszerhez képest.

Ha a kezdeményezést az Európai Bizottság elfogadja, az új NUTS-besorolás 2018. január 1-jével lép hatályba. A regionális átrendeződés a 2014-2020-as költségvetési ciklust nem befolyásolja, de előnyös hatása a 2021-2028 közötti ciklusban már érvényesíthető, így Pest megye egész területére a kedvezőbb, a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó európai uniós támogatási feltételek lehetnek érvényesek 2020 után.

Ezzel a Pest megyei lakosság és a vállalkozások támogatási lehetőségei megtöbbszöröződnek, ami az ország egészére nézve, mind a forrásabszorpció biztonsága, mind a fejlesztések tovagyűrűző hatása, mind a Pest megyei periferiális térségek felzárkózása szempontjából előnyös. Budapest továbbra is jogosult maradna a fejlettebb régiókategóriának járó támogatásra, a támogatás szabályai szerint változatlan fajlagos forráskerettel.