Megkezdte munkáját a Magyar TDM Szövetség új elnöksége

 2014. június 19. 15:14

Az elmúlt három év munkáját értékelve új stratégiai elképzelések, határozott szervezeti átalakulás és kommunikáció mentén tervezi jövőbeni munkáját a Magyar TDM Szövetség.

A közösségépítés, szervezetfejlesztés, a belső- és külső kommunikáció új alapokra helyezését, a partnerségi hálózatok erősítésének és a TDM-rendszer jogszabályi hátterének kidolgozását segítő előkészítő anyag kidolgozását tekinti elsődleges feladatának a Magyar TDM Szövetség új elnöksége.

Az elnökség első ülésén élénk diskurzus folyt a lehetséges továbblépési irányokról, megvalósítandó projektekről és megoldandó helyzetekről. A jelenlévők elismerve az eddigi törekvéseket, egyetértettek a szövetség szervezeti reformjának, a turisztikai szakmán belüli újrapozícionálásának, folyamatos és újrahangolt kommunikációjának összehangolt stratégia szerinti megújításában.

Kiemelt feladatként tekintenek a TDM-rendszer szakmai hálózatokba való integrálására, melynek első aktusaként 2014. június 13-án Tatán, aláírták a nemzeti parki igazgatóságokkal való szorosabb együttműködést segítő megállapodást. A Magyar TDM Szövetség ezt a megállapodást néhány hónapos előkészítő munka során a Földművelésügyi Minisztériummal közösen dolgozta ki.  A hálózatfejlesztés következő lépéseként 2014. június 29-én, Ópusztaszeren, a Kárpát-medencei együttműködési rendszer kereteiről írnak alá szándéknyilatkozatot a határon túli turisztikai szervezetek és az MTDMSZ.

Semsei Sándor elnök külön kiemelte és örömmel nyugtázta, hogy első hivatalos meghívása a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal Budapest-stratégiát előkészítő megbeszélésére szólt. Az eseményen a főváros turizmusának gyakorlatilag teljes egészét lefedő szervezetek képviselői, valamint Csomós Miklós, a Főpolgármesteri Hivatal főpolgármester helyettese és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. képviselői előtt  ismertette az MTDMSZ új stratégiai elképzeléseit és biztosította a jelenlévőket arról, hogy az MTDMSZ minden szakmai segítséget megad számukra ahhoz, hogy Budapest is kooperatív alapokra helyezhesse a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátását.

Figyelembe véve a TDM rendszer előtt álló kihívásokat, a szövetség a nyári hónapokra is szoros ütemtervet szabott. A tervezésben a 2014-2020-as EU-s fejlesztési időszak Operatív Programjai, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció további egyeztetési feladatai,  a TDM jogszabályi háttéranyag véglegesítése, a TDM-kutatások folytatása, és egy  tömör TDM érvanyag összeállítása került fókuszba.

A legfontosabb, megválaszolásra váró kérdés az elnökség egybehangzó véleménye szerint az, miért feltétlenül szükséges és elkerülhetetlen a szövetség által képviselt, modern turizmusirányítási rendszer következetes megvalósítása és biztos alapokra helyezése hazánkban ahhoz, hogy az utóbbi időszak elért eredményei tartós növekedési pályára állíthassák a nemzeti turizmusgazdaság működését.

A vezetőség erre a kérdésre a következő országos TDM konferencia időpontjáig kész válaszokat kíván megfogalmazni, így a 2014. novemberére tervezett országos TDM találkozó már a megújult rendszer első próbatétele is lehet.

Az intenzív munkát elősegítendő a vezetőség 2014. július 14-én tartja következő stratégiai ülését, az ellátandó tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket és javaslatokat az info@tdmszovetseg.eu címen és 70/94-95-177 telefonszámon köszönettel várják.